Arhiereii filopapişti şi ecumenişti care pun semnul de egalitate între Biserica Ortodoxă şi „Bisericile” creştinilor (eretici) înşelaţi au provocat confuzie atât printre creştinii neiniţiaţi în Sfintele Canoane, cât şi printre preoţii ortodocşi. Poziţia lor faţă de catolici şi faţă de protestanţi este spre paguba Ortodoxiei. Şi poziţia lor este responsabilă pentru participarea ortodocşilor în bisericile unite sau catolice pentru a celebra parastase şi alte ceremonii religioase, dar şi la rugăciunile comune ale clericilor ortodocşi cu papistaşii. S-a ajuns în punctul ca clericii ortodocşi să se împărtăşească cu papistaşii. Recent, ziarul Espresso din data de 30 septembrie dezvăluie că un cleric ortodox care a scris multe articole în publicaţia arhiepiscopiei Atenei Ἐφημέριον, articole care au provocat o puternică reacţie de opoziţie a teologilor, clerici şi laici,  antipapişti şi antiecumenişti, s-a împărtăşit cu ostia papistaşilor în prezenţa unor arhierei şi a unor profesori universitari ortodocşi din Grecia. Ne-a informat asupra evenimentului Mitropolitul Glyfadei, care a cerut Arhiepiscopului Atenei caterisirea acestuia. Potrivit publicaţiei ziarului:

„În scrisoarea sa adresată lui Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi preşedintele Sfântului Sinod, Mitropolitul Glyfadei, Pavel, cere caterisirea preotului ortodox care s-a împărtăşit cu catolicii.

Ierarhul a trimis o scrisoare lui Ieronim în care menţionează că «la a 18-a Conferinţă Ecumenică Internaţională dedicată spiritualităţii ortodoxe, care s-a desfăşurat la Mănăstirea Intercreştină din Bose, Italia, între 8 şi 11 septembrie, un preot ortodox, înregistrat printre clericii activi ai Sfintei Arhiepiscopii a Atenelor (aici se menţionează numele acestuia), s-a împărtăşit cu ostia papistaşilor la adunarea de cult celebrată de aceştia, în prezenţa unor arhierei şi a unor profesori universitari ortodocşi greci.»

Cuvântul ostie este italian şi înseamnă «pâine nedospită», adică pâine care se pregăteşte fără plămădeală.

Ostia este pâinea «sfinţită», pe care Biserica Romano-Catolică o împarte credincioşilor ca împărtăşanie, pentru că  împărtăşania cu vin a fost desfiinţată.

În scrisoarea sa, Mitropolitul cere ca tema să se discute în Sfântul Sinod din octombrie şi încheie: «În privinţa clericilor care săvârşesc această abatere-rătăcire, sfintele canoane sunt foarte severe şi hotărăsc caterisirea».

Preotul respectiv care a căzut în această înşelare este paroh într-o biserică foarte cunoscută din centrul Atenei şi uneori a intrigat cu părerile lui unele cercuri ale Bisericii Ortodoxe.

Unii chiar susţin – fără, desigur, să existe date – că clericul respectiv aparţine în secret greco-catolicilor (uniţilor), adică preoţilor Bisericii papistaşe, sub înfăţişarea de cleric al Bisericii Ortodoxe.”

Ὀρθόδοξος Τύπος, 8.10.2010, nr. 1848, p. 6

Traducere Mihail Ilie(G.O.)

Anunțuri