Decizia Sinodului Bisericii Serbiei, prin care Mitropolitul Raskăi şi Prizreniei, Artemie este caterisit şi retrogradat la treapta monahilor

SINODALITATEA, CANONICITATEA ŞI ADEVĂRUL ÎN BISERICA ORTODOXĂ

de Ioannis Tatsis, teolog

Decizia Sinodului Bisericii Serbiei, prin care Mitropolitul Raskăi şi Prizreniei, Artemie este caterisit şi retrogradat la treapta monahilor, este necanonică şi ilegală. Decizia a fost luată fără pronunţarea acuzaţiilor, fără convocarea unui tribunal bisericesc şi fără să aibă loc apărarea Episcopului Artemie. Nu s-au respectat nici măcar regulile fundamentale ale unei judecăţi lumeşti, politice, cu atât mai mult au fost ignorate complet sfintele canoane şi modul corect al acordării dreptăţii bisericeşti. De aceea, şi respingerea deciziei de către Episcopul Artemie nu poate fi considerată decât poziţia corectă şi responsabilă a unui Episcop ortodox.

 Biserica Ortodoxă se administrează sinodal, prin Sinodul episcopilor. Niciodată însă în ortodoxie sinodul nu a dobândit vreun anume tip de infailibilitate asemănător celui pe care catolicii îl atribuie papei. Istoria bisericească cuprinde multe situaţii de sinoade care au luat decizii eronate, aşa cum s-a dovedit ulterior. De asemenea, sinoade tâlhăreşti ale episcopilor au condamnat în mod nedrept la caterisire şi la alte pedepse episcopi care exprimau adevărul. Clasic (este) exemplul sinodului „de la Stejar” care l-a condamnat pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care l-a exilat şi în cele din urmă a condus la moartea sa. După cum se vede, Sinodul Bisericii Serbiei merge pe această cale perversă luând decizii necanonice şi nedrepte. Membrii acestuia par orbiţi de ecumenism, de filopapismul extrem (deja proiectează primirea papei în Serbia în 2013), dar şi de puternica dorinţă de a promova, împreună cu conducătorii politici, proiecte filoamericane şi filoeuropene.

 Administrarea şi viaţa Bisericii Ortodoxe se întemeiază pe respectarea dumnezeieştilor şi sfintelor canoane ale Sfinţilor şi ale Sinoadelor. Încălcarea canoanelor de către persoane sau sinoade sau folosirea lor selectivă conduce la condamnări eronate şi ilegale ale clericilor şi credincioşilor laici. Caterisirea Episcopului Artemie este o decizie pe care au luat-o membrii Sinodului Bisericii Serbiei, deci este o decizie care s-a luat sinodal, dar nu se întemeiază pe nici un canon, nici nu s-a impus în mod canonic şi drept. Astfel, Sinodul, în paralel cu înlăturarea anticanonică a Episcopului Artemie a trecut şi la alegerea necanonică a unui nou Episcop pentru Mitropolia Raskăi şi Prizreniei (a Episcopului Vicar Theodosie), fiind în viaţă Episcopul canonic al Mitropoliei, Artemie.

Toţi cei care invocă sinodalitatea ca criteriu al justeţii deciziei de caterisire a Episcopului Artemiei uită sau trec sub tăcere în mod deliberat necanonicitatea modului în care s-a luat decizia şi a conţinutului acesteia. Chiar şi cel mai simplu credincios, fără cunoştinţe speciale de drept canonic, poate să discearnă faptul că adevărul şi sfintele canoane îl îndreptăţesc pe Episcopul Artemie.

Adevărul în Biserică este vătămat, este acoperit de confuzie şi este înlocuit cu minciuna atunci când deciziile episcopilor nu au în vedere dobândirea rânduielii canonice în Biserică, ci satisfacerea ambiţiilor personale şi a socotelilor şi planurilor lumeşti. Microbul ecumenismului atacă multe conştiinţe episcopale şi începe să facă evidente simptomele acestei boli contagioase în trupul Bisericii.

Ὀρθόδοξος Τύπος, 3. 12. 2010, nr. 1856, p. 8(G.O.)

Imaginea de sus reprezintă PLANUL de punere la mezat a Ortodoxiei, îndrăznind să pună semnul de egalitate între unitate și uniație – UNITY=UNIA. În vârful momelii se distinge cârligul ascuns al undiței.

Ὀρθόδοξος Τύπος, nr. 78, august, 1967

Traducere Mihail Ilie(G.O.)

Anunțuri