470

Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) include în cunoscuta sa operă ”Războiul nevăzut” fragmente din oracolele Sibilei Eritreea şi ale Sibilei Cumana care profeţesc despre pogorârea Fiului lui Dumnezeu pe pământ (aceste pagini lipsesc din ediţiile româneşti)    

 dscf03092[1]Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) include în cunoscuta sa operă Războiul nevăzut fragmente din oracolele Sibilei Eritreea şi ale Sibilei Cumana care profeţesc despre pogorârea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, despre numărul numelui lui Iisus (ΙΗΣΟΥΣ = 888), precum şi despre a Doua Venire a lui Hristos. Sfântul Nicodim admite că profeţiile Sibilelor sunt inspirate de Dumnezeu.

 Βιβλίον Ψυχωφελέστατον Καλούμενον όρατος Πόλεμος. Συντεθέν παρά το σιωτάτου ν Μοναχος γίου Νικοδήμου, γιορείτου, Βιβλιοπωλείον Νεκτάριος Παναγόπουλος, Ἀθήναι 19963, pp. 299-300. [Războiul nevăzut, Sfântul Nicodim Aghioritul, aceste pagini lipsesc din ediţiile româneşti]dscf0308[1]

 Numele lui Iisus se exprimă pritr-un octogon de această formă.

În etimologia ebraică și greacă, palindrom [1] al numelui lui Iisus.

 „Bolesc, Tu care eşti vindecarea, Iisus, mântuieşte”.

 Iată ce exprimă anagrama numelui Iisus: ”adică, tu ești Mielul”.

Ce arată anagrama numelui Iisus?

 Sibila Eritreea include numele Iisus în ascrostihul versurilor despre Judecată

 δρώσει δέ χθών κρίσεως σημεῖον ὅτ’ἔσται,

ξει δ’οὐρανόθεν βασιλεύς αἰῶσιν ὁ μέλλων,

Σάρκα παρών πάσαι κρῖναι, καὶ κόσμον ἅπαντα.

ψονται δέ Θεόν μέροπες πιστοί καί ἄπιστοι,

ψιστον μετά τῶν ἁγίων, ἐπί τέρμα χρόνοιο,

Σαρκοφόρος, ψυχάς δ’ἀνδρῶν ἐπί βήματος κρινεῖ.

 Va asuda pământul la judecată, când va fi semn

[Că] va veni împăratul ceresc din veacuri, Cel ce va să vină

ca să judece toate trupurile, Cel ce este prezent, şi lumea [cu] toate [ale ei].

Îl vor vedea pe Dumnezeu credincioşi şi necredincioşi glăsuitori,

Pe cel mai presus decât Sfinţii, la capătul a mult timp,

Purtător de trup, va judeca sufletele oamenilor de pe loc înalt.[1]

469Cumea integrează aici numărul numelui lui Iisus

Cu adevărat atunci şi în chip măreţ Fiul lui Dumnezeu,

Pentru oameni va veni pe pământ purtător de trup, muritorilor fiind asemenea,

Patru vocale poartă, iară consoane, două,

(…), întregul numărului eu voi vesti.

Numele lui va arăta opt unităţi, tot pe atâtea decade

Şi sute, opt, celor mai buni oameni.

Tu înţelege înlăuntrul inimii tale.

 Ι       Η        Σ       Ο        Υ        Σ

 10    8      200  70    400  200 = 888

Ce exprimă aceste numere ale numelui lui Iisus

 Aşadar acest număr, conţinând cifra opt, care potrivit matematicienilor este primulscan0019[1] număr cub, deopotrivă cel mai accesibil şi imobil, exprimă (…) acel veac al optulea neschimbător şi imobil şi astfel indică faptul că Iisus este Părintele veacului viitor, după cum scrie profetul Isaia.

Faptul că numărul conţine o unitate, ο decadă şi ο sută, adică început, mijloc şi sfârşit, arată că Iisus, ca Dumnezeu, este Început al fiinţelor şi Mijloc şi Sfârşit, ca Creator, Proniator şi Desăvârşitor şi prin urmare [numărul] are drept conotaţie Fapta, Învăţătura şi Moartea, adică Începutul, Mijlocul şi Sfârşitul vieţii lui Iisus, ca Unul ce este Omul orientat exclusiv spre veacul al optulea.

Au fost reprezentate deci aceste numere ale numelui lui Iisus şi prin alfabetul grecesc, care de la Α la Θ are 8 unităţi, de la Ι la Π are 8 decade, de la Ρ la Ω are 8 sute[2]. Aşadar, potrivit evreilor numele Iisus înseamnă „mântuitor”, derivat din rădăcina lui „iahá”, care înseamnă „a mântuit”. Acesta este deci numele principal al lui Mesia, potrivit erminiilor lui Augustin la Epistolele I şi II ale lui Ioan, iar potrivit lui Koressios, aceasta este varianta prescurtată a tuturor numelor lui Dumnezeu accesibile făpturilor. (…), numele acesta depăşeşte numele tetragramat de „Iehova”, deoarece conţine şi numele Creatorului şi numele Mântuitorului creaţiei, în timp ce „Iehova” conţine doar numele Creatorului[3].

 Traducere Anna Theodorou (G.O)

Graiul Ortodox


[1] http://ro.wikipedia.org/wiki/Palindrom

[2] Redăm în limba greacă întreaga profeţie mesianică a Sibilei Eritreea, care conţine în acrostih cuvintele: IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU, MÂNTUITOR, CRUCE.

Οι προφητείες της Σύβιλλας της Ερυθραίας

 Ι ΔΡΩΣΕΙ ΓΑΡ ΧΘΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΟΤΕΣΤΑΙ
Η ΞΕΙ ΔΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΙΩΣΙΝ Ο ΜΕΛΛΩΝ
Σ ΑΡΚΑΠΑΡΩΝ ΠΑΣΑΝ ΚΡΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΝ ΑΠΑΝΤΑ
Ο ΨΟΝΤΑΙ ΔΕ ΘΕΟΝ ΜΕΡΟΠΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ
Υ ΨΙΣΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΠΙ ΤΕΡΜΑ ΧΡΟΝΟΙΟ
Σ ΑΡΚΟΦΟΡΩΝ ΨΥΧΑΣ ΔΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙ ΒΗΜΑΤΙ ΚΡΙΝΕΙ

Χ ΕΡΣΟΣ ΟΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΝΘΑ ΓΕΝΗΤΑΙ
Ρ ΙΨΩΣΙΝ ΤΕΙΔΩΛΑ ΒΡΟΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ
Ε ΚΚΑΥΣΗ ΔΕ ΤΟ ΠΥΡ ΟΥΡΑΝΟΝ ΗΔΕ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Ι ΧΝΕΥΟΥΝ ΡΗΞΗ ΤΕ ΠΥΛΑΣ ΕΙΡΚΤΗΣ ΑΙΔΑΟ
Σ ΑΡΞ ΤΟΤΕ ΠΑΣΑ ΝΕΚΡΩΝ ΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΦΑΟΣ ΗΞΕΙ
Τ ΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΤΕ ΤΟ ΠΥΡ ΑΙΩΣΙΝ ΕΛΕΓΞΕΙ
Ο ΠΠΟΣΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΑΣ ΕΛΑΘΕΝ ΤΟΤΕ ΠΑΝΤΑ ΛΑΛΗΣΕΙ
Σ ΤΗΘΕΑ ΓΑΡ ΖΟΦΟΕΝΤΑ ΘΕΟΣ ΦΩΣΤΗΡΣΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙ

Θ ΡΗΝΟΣ ΤΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΡΥΓΜΟΣ ΟΔΟΝΤΩΝ
Ε ΚΛΕΙΨΕΙ ΣΕΛΑΣ ΗΕΛΙΟΥ ΑΣΤΡΩΝ ΤΕ ΧΟΡΕΙΑΙ
Ο ΥΡΑΝΟΝ ΕΙΛΙΞΕΙ ΜΗΝΗΣ ΔΕ ΤΕ ΦΕΓΓΟΣ ΟΛΕΙΤΑΙ
Υ ΨΩΣΕΙ ΔΕ ΦΑΡΑΓΓΑΣ ΟΛΕΙ ΔΥΨΩΜΑΤΑ ΒΟΥΝΩΝ

Υ ΨΟΣ ΔΟΥΚ ΕΤΙ ΛΥΓΡΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΦΑΝΕΙΤΑΙ
Ι ΣΑ ΤΟΡΗ ΠΕΔΙΟΙΣ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ο ΥΚ ΕΙΣ ΠΛΟΥΝ ΕΙΞΕΙ ΓΗ ΓΑΡ ΦΡΥΧΘΕΙΣΑ ΚΕΡΑΥΝΩ
Σ ΥΝ ΠΗΓΑΙΣ ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΕ ΚΑΧΛΑΖΟΝΤΕΣ ΛΕΙΨΟΥΣΙΝ

Σ ΑΛΠΙΓΞ ΔΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΦΩΝΗΝ ΠΟΛΥΘΡΗΝΟΝ ΑΦΗΣΕΙ
Ω ΡΥΟΥΣΑ ΜΥΣΟΣ ΜΕΛΕΟΝ ΚΑΙ ΠΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΥ
Τ ΑΡΤΑΡΟΕΝ ΔΕ ΧΑΟΣ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟΤΕ ΓΑΙΑ ΧΑΝΟΥΣΑ
Η ΞΟΥΣΙΝ ΔΕΠΙ ΒΗΜΑ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΗΕΣ ΑΠΑΝΤΕΣ
Ρ ΕΥΣΕΙ ΔΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΥΡΟΣ ΗΔΕ ΘΕΕΙΟΥ

Σ ΗΜΑ ΔΕ ΤΟΙ ΤΟΤΕ ΠΑΣΙ ΒΡΟΤΟΙΣ ΑΡΙΔΕΙΚΕΤΟΝ ΟΙΟΝ
Τ Ο ΞΥΛΟ ΕΝ ΠΙΣΤΟΙΣ ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟΝ ΕΣΤΑΙ
Α ΝΔΡΩΝ ΕΥΣΕΒΕΩΝ ΖΩΗ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΤΕ ΚΟΣΜΟΥ
Υ ΔΑΣΙ ΦΩΤΙΖΟΝ ΚΛΗΤΟΥΣ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑ ΠΗΓΑΙΣ
Ρ ΑΔΟΣ ΠΟΙΜΒΑΙΝΟΥΣΑ ΣΙΔΗΡΕΙΗ ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ
Ο ΥΤΟΣ Ο ΝΥΝ ΠΡΟΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΟΙΣ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ
Σ ΩΤΗΡ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΠΑΘΩΝ ΕΝΕΧΗΜΩΝ

ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ,  ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ, ΣΩΤΗΡ, ΣΤΑΥΡΟΣ = IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU, MÂNTUITOR, CRUCE.

[3] Vechii greci scriau numerele cu ajutorul literelor alfabetului şi al semnelor de punctuaţie. Astfel:

a)     α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, Ϛ΄, ζ΄, η΄, θ΄ corespund numerelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

b)     ι΄, κ΄, λ΄, μ΄, ν΄, ξ΄, ο΄, π΄, ϟ΄, corespund numerelor 10, 20, 30, …, 90;

c)     ρ΄, σ΄, τ΄, υ΄, φ΄, χ΄, ψ΄, ω΄, ϡ΄ corespund numerelor 100, 200, …, 900.

Dintre aceste litere folosite în numerotaţie, Ϛ΄, ϟ΄ şi ϡ΄ sunt semne compuse, deci nu sunt incluse în această numerologie profetică.

Α =1Β =2Γ =3Δ =4Ε =5

Ζ =7

Η =8

Θ =9Ι =10Κ =20Λ =30Μ =40Ν =50

Ξ =60

Ο =70

Π =80Ρ =100Σ =200Τ =300Υ =400Φ =500

Χ =600

Ψ =700

Ω =8008 unităţi8 zeci8 sute

Εικόνα

(n.tr. sursa: http://el.wikipedia.org)

Citiți și

Actualizat astăzi 29.04. 2015 după:

Considerăm că este o speculație, interpretarea fenomenului din localitatea Sigmir ca prevestire a celei de a doua veniri a lui Iisus Hristos. Mai jos sunt articolele în care s-a introdus știrea.

888, numărul care prevestește a doua venire a lui Hristos pe Pământ, zărit în Transilvania – FOTO&VIDEO

http://www.voceatransilvaniei.ro/888-numarul-care-prevesteste-a-doua-venire-a-lui-hristos-pe-pamant-zarit-in-transilvania-fotovideo/

via

Numărul care prevestește a doua venire a lui Iisus, văzut pe un câmp din Transilvania

http://www.realitatea.net/numarul-care-preveste-te-a-doua-venire-a-lui-iisus-vazut-pe-un-camp-din-transilvania_1689072.html

via

Numărul care ar prevesti a doua venire a lui Iisus a apărut pe un câmp din Transilvania

http://www.telegrama.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=40907%3Anumarul-care-ar-prevesti-a-doua-venite-a-lui-iisus-a-aparut-pe-un-camp-din-transilvania

Considerăm că este o speculație, interpretarea fenomenului din localitatea Sigmir ca prevestire a celei de a doua veniri a lui Iisus Hristos.

Redacția Graiul Ortodox

 

Anunțuri