Cuvântul Excelenţei Sale, domnul Konstantinos Arvanitópoulos,

Ministru Secretar de Stat, reprezentant al Guvernului Elen

„Părinţii Bisericii pot da din nou sens vieţii fiecăruia dintre noi la nivelul trăirii personale, pot însă, aş adăuga, să joace un rol important şi în mersul nostru comun ca neam în secolul al XXI-lea”.

Comunicare susţinută în cadrul conferinţei

„Teologie patristică şi erezie postpatristică”,

organizată de Sfânta Mitropolie a Pireului,

Miercuri 15 februarie 2012

În aceste momente de criză prin care trece ţara noastră se vorbeşte mult despre căile prin care putem ieşi din această situaţie dureroasă în care ne aflăm. Discuţiile politice şi planurile economice sunt, cu siguranţă, necesare, dar nu ne sunt suficiente pentru a depăşi dificultăţile. Ca să fii la înălţimea situaţiilor, ca să te lupţi şi să ieşi biruitor în această luptă pentru existenţă, ca să renaşti în cele din urmă din propria-ţi cenuşă, este nevoie în primul rând să ştii cine eşti, de unde vii şi încotro mergi. Grecul modern, de multe decenii deja a încetat să se mai preocupe de întrebarea „cine este el cu adevărat?”. Toate câte dădeau mărturie despre trăsăturile lui caracteristice au fost abandonate în uitare, ca fiind învechite şi nefolositoare. Situaţia de faţă, într-un mod tragic şi agresiv, ne readuce însă la adevărul lucrurilor: dacă nu ne regăsim sinele, suntem condamnaţi şi ca neam, şi ca persoane.

Drumul acesta al găsirii identităţii noastre trece prin marile chipuri ale Părinţilor Bisericii noastre. Ei sunt cei care, printr-o profundă cunoaştere a acestei lumi şi prin gândirea lor teologică revelată de sus, au înzestrat neamul nostru cu trăsături aparte, cu dragostea de adevăr, cu sentimentul dreptăţii, cu abordarea comunitar-sinodală a problemelor, cu virtutea supremă a libertăţii. Conferinţa noastră de azi, pe care o organizează Sfânta Mitropolie a Pireului, vine să sublinieze, probabil într-unul din cele mai critice momente ale istoriei elene moderne, că Părinţii Bisericii pot da din nou sens vieţii fiecăruia dintre noi la nivelul trăirii personale, pot însă, aş adăuga, să joace un rol important şi în mersul nostru comun ca neam în secolul al XXI-lea.

Încheind, îngăduiţi-mi să spun şi următorul lucru: abordarea crizei din ţara noastră presupune drept condiţie necesară unitatea noastră, a tuturor. Reforma politică pusă în aplicare de unii intelectuali, pe de o parte, şi teologia postpatristică pe care o profesează diferiţi teologi, pe de altă parte, nu slujesc acestui scop al unităţii.

Cunoaştem bine cu toţii că în limba greacă termenul „erezie” [gr. airesis] înseamnă alegerea şi preferarea unei părţi a adevărului în defavoarea întregului adevăr, a adevărului universal. În aceste momente, iubiţii mei, nu avem loc pentru nici o scădere de la integralitatea adevărului, pentru că doar adevărul „ne va face liberi”.

Urez o bună desfăşurare şi succes lucrărilor acestei conferinţe!

Orthódoxos Týpos, 29 iunie 2012, nr. 1933, p. 8.

Traducere Mihail Ilie(G.O.)

Aici puteti citi toata conferinta accesand linkurile:

Teologie patristică şi erezie postpatristică – informaţii despre conferinţa

ARHIMANDRITUL ATANASIE ANASTASIOU PROIGUMEN AL MANASTIRII MARELUI METEOR SALUTĂ CONFERINŢA „TEOLOGIE PATRISTICĂ ŞI EREZIE POSTPATRISTICĂ” CE A AVUT LOC LA PIREU

102) Dezvăluire incredibilă… despre teologia postpatristică şi ” Academia ” de Studii Teologice de la Volos

101) Ce este noua erezie postpatristica in biserica ortodoxa prof. univ. dr. Dimitrios Tselenghidis

100) Mitropolitul Ierotheos Vlachos : TEOLOGIA POSTPATRISTICĂ DIN PERSPECTIVĂ ECLEZIALĂ (Comunicare susţinută în cadrul conferinţei „Teologie patristică şi erezie postpatristică”, organizată de Sfânta Mitropolie a Pireului, Miercuri 15 februarie 2012)

98) Pr.prof. univ.dr.Theodoros Zisis ”ÎNSEMNĂTATEA PĂRINŢILOR BISERICII ŞI LEPĂDAREA PATROMAHĂ DE ACEŞTIA” din cadrul conferintei „Teologie patristică şi erezie postpatristică”, organizată de Sfânta Mitropolie a Pireului, Miercuri 15 februarie 2012

97) Pr.prof.univ.dr. Ghiorghios Metalinos “DE LA PATRISTIC LA POSTPATRISTIC DEZICEREA DE SINE A CONDUCERII ORTODOXE

112) Ortodoxie neortodoxă? de Ioánnis Kurebelés, profesor suplinitor al Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristotelice din Tesalonic

(9) Declaraţii inimaginabile. Ieroschimonahul Marcu Manolis: ”«Puternica teologie neopatristică» a ortodocşilor ecumenişti constituie o dezmembrare a Ortodoxiei”

Anunțuri