Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Kerkirei declară în scrisoarea sa adresată ziarului nostru:

                                                  NU SUNT MASON!

          CALITATEA DE MASON ESTE INCOMPATIBILĂ CU ORTODOXIA

Condamnă şi denunţă masoneria pentru faptul că falsifică istoria punând sub semnul masoneriei mari biruinţe ale poporului elen, care au avut loc sub impulsul şi în numele credinţei ortodoxe. Un asemenea exemplu de falsificare a istoriei este Revoluţia de eliberare de la 1821.

1)

2) DEMONSTRAŢII DE FORŢĂ ALE MASONERIEI FAŢĂ DE BISERICA ORTODOXĂ  – partea a II – a

de Gheorghios Zervós, directorul ziarului Orthódoxos Týpos

Înalpreasfinţitul Mitropolit al Kerkirei a trimis o scrisoare ziarului „O.T.” în urma articolului de primă pagină din numărul anterior în care se arată că a avut loc un concert urmat de o cuvântare a unui conducător mason al Kerkirei în Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe. În scrisoarea sa, pe care o publicăm în întregime, arată că a purtat o corespondenţă cu serviciile competente ale statului şi promite că va aduce tema spre dezbatere în Sinodul Permanent al Bisericii Greciei, aşa încât acesta să ia o poziţie faţă de situaţia creată. Manifestă o atitudine critică faţă de ziarul nostru „O.T.”[, pentru că nu a contactat Mitropolia Kerkirei înainte de a publica articolul menţionat] şi afirmă, între altele, că în Kerkira s-a tocit cugetul ortodox din pricina „dinamicii” elementului romano-catolic. Din scrisoare reiese că, din punct de vedere birocratic, Mitropolitul a acţionat corect. De ce însă nu a mobilizat poporul pentru a zădărnici evenimentul masoneriei desfăşurat în sfânta biserică? Şi de ce nu a condamnat public comportamentul conducerii de stat şi al masoneriei?

 „Nu sunt mason”, a declarat Înalpreasfinţitul Mitropolit al Kerkirei, kir Nectarios, în scrisoarea trimisă către „O.T.”, în urma articolului de primă pagină publicat în numărul anterior al „O.T.”, potrivit căruia se informează că în Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe din Kerkira a avut loc un concert pe durata căruia conducătorul lojilor masonice din Kerkira a făcut propagandă masonică. Înaltpreasfinţitul Mitropolit, după ce a subliniat că această Sfântă Biserică nu face parte din jurisdicţia Sfintei Mitropolii a Kerkirei, arată în continuare că este incompatibilă calitatea de mason cu aceea de creştin. Prin această declaraţie arată că se aliniază întru totul mai vechilor decizii ale conducerii Bisericii Greciei, potrivită cărora masoneria este o religie străină de dogmele şi ethosul Ortodoxiei. Înaltpreasfinţitul Mitropolit, pentru a demonstrata marea sa împotrivire faţă de masonerie declară în scrisoarea sa către „O.T.” că va cere Sfântului Sinod să ia poziţie publică atât faţă de comportamentul masonilor în sfânta biserică, cât şi faţă de comportamentul conducerii de stat care a pus la dispoziţie sfânta biserică pentru susţinerea concertului şi a cuvântării conducătorului mason, care a urmat concertului. Prin această declaraţie răspunde şi criticilor unor arhierei. Unul dintre arhierei l-a atacat deschis în Sfântul Sinod pe Înaltpreasfinţitul Nectarie, creându-se tensiuni, după cum a consemnat ziarul „Parón”. În încheiere, Mitropolitul Kerkirei ia poziţie faţă de declaraţia Marii Loji a Kerkirei, potrivit căreia luptătorii de frunte ai Revoluţiei de la 1821 au fost iniţiaţi masoni. Aceste poziţii ale masonilor constituie o falsificare a istoriei, subliniază Înaltpreasfinţitul, adăugând că masonii fac demersuri pentru a pune sub semnul masoneriei mari realizări ale poporului nostru care au avut loc sub impulsul şi în numele credinţei creştine, aşa cum a fost lupta de la 1821.

În aceeaşi scrisoare Înaltpreasfinţitul atacă „O.T.”, pentru că, după cum spune, înainte de a publica articolul din numărul anterior, nu a cerut o informare oficială direct din partea Sfintei Mitropolii, aşa cum au făcut alte publicaţii. Mitropolitul Kerkirei trece cu vederea, intenţionat credem, faptul că de aproape două luni tema a luat o mare amploare în întreaga Kerkiră, dar şi pe internet, fără să existe o reacţie dinamică din partea Sfintei Mitropolii şi fără acordarea de informaţii din partea acesteia. Când o temă preocupă societatea locală şi mijloacele de informare şi de presă, pe care le deţine societatea, credem că este nevoie de o informare oficială. Sfânta Mitropolie, care doreşte să dea lecţii de deontologie ziarului nostru, nu a făcut la timp dezminţiri, ca să liniştească societatea locală. Înţelegem că Înaltpreasfinţitul, care dă un răspuns foarte ortodox despre masonerie şi despre incompatibilitatea dintre masonerie şi creştinism, recurge la atacul împotriva „O.T.” pentru a-şi acoperi răspunderea personală faţă de această manifestare. Concertul, dar şi cuvântarea conducătorului mason în Sfânta Biserică din Kerkira este o realitate. Ar fi putut să zădărnicească şi concertul, şi cuvântarea mobilizând poporul credincios şi procedând la declaraţii publice prin care să condamne această manifestare a masoneriei şi să denunţe acţiunile conducerii de stat. A ales însă tăcerea în locul unei lupte dinamice şi a mobilizării poporului credincios faţă de manifestarea aceasta şi faţă de discurs, evident ca să nu tulbure echilibrele „politice, spirituale şi economice” ale unei anume elite care controlează „lucrurile” în Kerkira. Tăcerea aceasta s-a dovedit a nu fi de aur. Înaltpreasfinţitul Mitropolit trece şi la alte observaţii adresate „O.T.”. Le vom comenta, după ce mai întâi reproducem întreaga scrisoare pe care ne-a trimis-o şi care, în ce priveşte poziţiile faţă de masonerie, este foarte ortodoxă.

Scrisoarea

Textul complet al scrisorii Înalpreasfinţitului Mitropolit al Kerkirei, kir Nektarios, este următorul:

„Iubiţilor, Hristos a înviat!

Cu deosebită surprindere am citit articolul de primă pagină al ziarului dumneavoastră din data de 25 mai 2012, în care este criticaţi Sfânta Mitropolie a Kerkirei pentru faptul că în Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe din Pálaio Froúrio s-a desfăşurat un concert la care a ţinut un discurs şi un conducător mason şi formulaţi anumite întrebări la care cereţi răspuns. Ar fi fost, desigur, corect ca, înainte de a exprima acuzaţii şi de a reproduce publicaţii de pe diverse site-uri, să ne întrebaţi direct pe noi, aşa cum s-ar cuveni unor oameni care urmează cuvintele Evangheliei: „De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de va asculta, ai câştigat pe fratele tău” (Matei 18:15).

Răspundem aşadar la „întrebările dumneavoastră”.

1. Sfânta Biserică la care vă referiţi aparţine Ministerului Culturii şi este administrată de Administraţia Financiară a Antichităţilor, nr. 21. Din păcate, Biserica locală nu are nici o competenţă şi oficial nu poate interveni asupra modului cum o foloseşte proprietarul ei. Aici răspunderea aparţine celor care au cedat statului această biserică, precum şi altele care aparţineau unor persoane private. Într-acolo ar trebui să vă îndreptaţi protestul.

2. Cu toate că Biserica locală nu are în această chestiune dreptul la cuvânt în privinţa modului în care este folosită sfânta biserică, care nu ne aparţine, noi, îndată ce am fost informaţi printr-o reclamaţie a unui credincios care ni s-a adus la cunoştinţă după Paşti în urma unei postări de pe internet, cum că pe data de 11 martie 2012, în afară de concert a avut loc şi discursul unui mason, „Mare învăţător” al Lojii, îndată am trecut la redactarea unei scrisori de protest faţă de şefa Serviciului Arheologic al Kerkirei, doamna Rigákou, după cum, de asemenea, am protestat şi în discuţia telefonică pe care am avut-o cu dumneaei. Vă trimitem spre informare o copie a acestei scrisori. În această scrisoare menţionăm între altele următoarele: „V-am arătat cu tărie în trecut că, deşi sfânta biserică nu se găseşte în jurisdicţia noastră, totuşi, pentru că este loc sfânt, considerăm că sunteţi datoare să ne informaţi asupra oricărei manifestări care are loc în aceasta, după cum, de asemenea, sunteţi datoare să evitaţi orice manifestare care poate fi considerată ca ofensatoare a sentimentului religios, a tradiţiilor şi rânduielilor poporului ortodox. La concertul respectiv a ţinut o cuvântare în sfânta biserică un om care serveşte o altă religie – după cum afirmă poziţiile oficiale ale Bisericii Greciei faţă de masonerie –, iar masoneria este chiar o religie potrivnică dogmelor şi ethosului Ortodoxiei. Pentru aceasta dorim să ne exprimăm foarte profunda mâhnire şi să vă aducem la cunoştinţă că socotim acordul pe care vi l-aţi dat, în cunoştinţă de cauză sau în necunoştinţă de cauză, drept o provocare la adresa sentimentului religios al poporului nostru, vă cerem să ne daţi explicaţii şi reiterăm cererea noastră formulată anterior că sunteţi datoare să ţineţi seama cu seriozitate de poziţia Bisericii Ortodoxe faţă de o sfântă biserică, care liturgic şi duhovniceşte îi aparţine”. În discuţia noastră telefonică, şefa Serviciului Arheologic mi-a confirmat că nu a acordat permisiunea să se ţină un asemenea discurs în sfânta biserică, nici nu a avut la cunoştinţă faptul că va avea loc şi un discurs în afară de concert, şi că ea, la rândul ei, condamnă acest demers abuziv.

3. În ce priveşte celebrarea concertului, dacă aţi cunoaşte situaţia din Kerkira, aţi şti că în respectiva biserică au loc adeseori asemenea concerte, pentru că tradiţia locală şi amestecarea acesteia cu elementul romano-catolic, au tocit cugetul ortodox, nu de ieri, de azi, ci mai demult, şi poporul nu mai deţine criteriile cu privire la ceea ce este permis şi ce nu să aibă loc în interiorul unei sfinte biserici. În ciuda acestora, noi încercăm, cel puţin cât priveşte sfintele biserici aflate în jurisdicţia noastră, să nu se oficieze cu acordul nostru concerte care nu au de-a face cu tradiţia muzicală a Bisericii.

4. Este de la sine înţeles că pentru noi calitatea de mason este incompatibilă cu aceea de creştin şi că lupta noastră se îndreaptă împotriva tuturor celor care cu inimă uşoară sau în necunoştinţă de cauză consideră că nu există nici o problemă să fie cineva şi creştin, şi mason. Condamnăm, de altfel, categoric orice falsificare a istoriei pe care o întreprind masonii pentru a pune sub semnul masoneriei realizări ale poporului nostru, care au avut loc sub imboldul şi în numele credinţei ortodoxe, aşa cum a fost lupta de eliberare de la 1821.

5. În ce priveşte Societatea Filormonică „Kapodistria”, care a dat concertul din Pálaio Froúrio, ar trebui ca întrebările la care doriţi să primiţi răspuns să le adresaţi direct Consiliului Administrativ al acesteia. Noi nu putem să răspundem în numele lor.

6. În încheiere, în urma acestei atitudini, atât a masonilor, cât şi a conducerii elene de stat, vom cere ca în următoarea şedinţă a Sinodului Permanent al Bisericii Greciei să se ia o poziţie publică faţă de evenimentul în discuţie. Considerăm că nu trebuie să faceţi reclamă masoneriei sau să daţi impresia că Biserica Ortodoxă sau ierarhii ei sunt nepăsători faţă de cugetul ortodox al poporului nostru, aruncând asupra lor în mod aluziv şi condamnări neîntemeiate. Vă rugăm să publicaţi răspunsul nostru pe aceeaşi poziţie pe care aţi reprodus şi articolul preluat de pe internet, pe care l-aţi publicat în numărul anterior fără să simţiţi responsabilitatea de a cere informaţii şi asupra părerii noastre.

Mitropolitul Kerkirei, Nectarie.

Observaţii şi răspunsuri

din partea conducerii ziarului „Orthódoxos Týpos”

Cu multă dragoste şi respect vrem să atragem atenţia Înaltpreasfinţitului Mitropolit al Kerkirei, kir Nectarie, asupra următoarelor:

1) De 36 de ani împliniţi slujesc jurnalismului, ca redactor-şef şi director de redacţie la ziare istorice, precum, de pildă, la ziarul „Akrópolis”, fără să-mi fi „murdărit” vreodată cazierul. Prin urmare, cunosc ce înseamnă un jurnalism angajat şi deontologia jurnalistică.

2) Cunosc foarte bine Kerkira, pentru că sunt originar de acolo şi am rude care locuiesc atât în centrul oraşului, în Kanóni, cât şi în satele Lefkímmi, Sfântul Nicolae (Kolokýthi), Boúkari, Kouspádes şi în altele. Mesajele pe care le-am primit de la ei sunt contrare celor pe care le formulează Înaltpreasfinţitul Mitropolit. Tradiţia ortodoxă a locului nu s-a tocit din pricina amestecării cu elementul romano-catolic. Litaniile sunt multe la sate ca şi căsătoriile în biserică arată adevărul cuvântului. Femeile, mai ales, cercetează cu un zel deosebit toate articolele antipapistaşe şi antiecumeniste ale periodicelor frăţiilor ortodoxe şi citesc la fiecare sfârşit de săptămână articolele antipapistaşe şi antiecumeniste ale ziarului nostru. Câtă vreme bărbaţii, care duc o viaţă implicată în societate, cunosc care sunt masonii Kerkirei. Chiar şi ultimul meşteşugar cunoaşte care membru de vază sau mai anonim al societăţii din Kerkira este membru al masoneriei.

3) Chiar şi femeile mai tinere ştiu de la „bunica lor” că în anii stăpânirii veneţiene în Kerkira, ortodocşii se îngrijeau ca la dreapta şi la stânga Uşilor Împărăteşti să se afle icoana Sfântul antipapistaş Grigorie Palama sau a altui Sfânt care să fi luptat împotriva ereziei papistaşe, aşa încât să nu ajungă papistaşii să facă liturghie în sfânta biserică.

4) Cugetul ortodox nu s-a tocit. Dovadă în acest sens este faptul că de fiecare dată când în Kerkira se săvârşesc rugăciuni în comun ale papistaşilor şi ortodocşilor, credincioşii ortodocşi dezbat această temă şi îşi manifestă mâhnirea.

5) Să se întoarcă Înalpreasfinţitul Mitropolit la arhivele Sfintei Mitropolii şi să caute poziţia oficială antipapistaşă şi antiecumenistă a vrednicului de pomenire Mitropolit al Kerkirei, kir Timothei, din perioada 1960-1961.

6) În primii ani ai arhieriei lui a introdus anumite inovaţii în dumnezeiasca liturghie. La scurt timp însă le-a părăsit, în urma recomandărilor unor credincioşi cu profundă conştiinţă bisericească şi cunoaştere a Sfintelor Canoane.

În sfârşit, nu suntem de acord cu poziţia Înaltpreasfinţitului că, prin răspunsurile lor [de dezicere de masonerie], ierarhii ortodocşi ar putea să facă reclamă masonilor. Şi nu suntem de acord cu acest lucru, tocmai pentru că cei mai mulţi ierarhi ortodocşi şi-au uitat lucrarea pastorală, lupta împotriva masoneriei, dar şi lupta împotriva panereziei ecumenismului, care în esenţă promovează teoria protestantă a „ramurilor”. Din nefericire, unii ierarhi, prin atitudinea lor pasivă faţă de erezii şi de masonerie, dau impresia greşită că conducerea Bisericii este coruptă de masonerie şi de mişcările New Age. Ne rugăm ca Sfântul Dumnezeu Treimic şi Sfântul Spiridon, pe care îl cheamă kerkirenii atât în clipele lor bune, cât şi în cele rele, să îl lumineze pe Înalpreasfinţitul Mitropolit al Kerkirei, ca „drept să înveţe Cuvântul Adevărului”. Pe noi ne mângâie poziţiile lui faţă de masonerie, precum şi promisiunea de a aduce această problemă în dezbaterea următoarei şedinţe a Sinodului Permanent al Bisericii noastre.

Orthódoxos Týpos, 1 iunie 2012, nr. 1929, pp. 1, 7.

Traducere de Mihail Ilie(G.O.)

Hotărârea Bisericii Ortodoxe Ruse din străinătate condamnă masoneria ( 15 august 1932). Atitudinea Bisericii Ortodoxe Ruse în problema Francmasoneriei a fost proclamată cu tărie de către Mitropolitul Antonie, întâistătătorul Sinodului Sremsky-Karlovtsy din Iugoslavia, ce conducea toate bisericile ortodoxeruse din străinătate. La data de 15 august 1932 Mitropolitul a emis o enciclică pastorală cătrecredincioşi, care conţinea următoarea declaraţie: ,,să nu credeţi pre tot duhul; ci să ispitiţi duhurile de sunt de la Dumnezeu. Că mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.” (1 Ioan 4, 1). Apoi a făcut un scurt istoric al Francmasoneriei, spunând că este una dintre cele mai vătămătoare şi mincinoase învăţături din istoria omenirii: ,,Francmasoneria este o organizaţie secretă internaţională ce luptă împotriva lui Dumnezeu, a creştinismului şi a tuturor guvernelor naţionale, în primul rând a celor creştine. În această organizaţie internaţională, pe primul loc cainfluenţă şi importanţă sunt membrii jidovi. Din această cauză, şi din altele la fel de importante, toţi creştinii ortodocşi sunt opriţi să intre în Francmasonerie. Toţi cei din cler au datoria de a întreba la spovedanie pe cei ce vin dacă nu fac parte din vreun ordin masonic, iar de se va vădi că sunt masoni şi împărtăşesc credinţe şi învăţături masonice, să le spună că apartenenţa la oraganizaţia masonică este incompatibilă cu creştinismul ortodox, şi prin urmare trebuie să se îndepărteze deîndată de masonerie, iar de nu o vor face vor fi judecaţi nevrednici de Sfânta Împărtăşanie, iar de se vor îndărătnici în nepocăinţă vor fi afurisiţi din Biserica Ortodoxă.”

Ecumenismul fără mască, Arh. Haralambie D. Vasilopulos, a-II-a ediţie îmbunătăţită, editura Ortodoxos Typos, in limba română.

Citiți vă rog și

1. Poziţia oficială a Bisericii Ortodoxe Române faţă de francmasonerie 11 martie 1937  [http://bisericasecreta.wordpress.com/2007/04/15/pozitia-oficiala-a-bisericii-ortodoxe-romane-fata-de-francmasonerie/

2. Pozitia Bisericii Ortodoxe a Greciei fata de Masonerie –  12 octombrie 1933

3 . ReînnoirePoziţia oficială a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Cipru faţă de Masonerie – 11 februarie 1993.

4. Afurisania împotriva francmasoneriei dată de către Ciprian, Arhiepiscopul Ciprului (1815) http://ro.wikisource.org/wiki/Declara%C5%A3ia_lui_Ciprian%2C_Arhiepiscopul_Ciprului._Cipru%2C_2_februarie%2C_1815

Biserica Ortodoxă din America (OCA), printr-un document de circulaţie internă adresat preoţilor în anul 2003 a condamnat masoneria.

15) Stă în mâinile justiţiei dizolvarea lojilor masonice https://graiulortodox.wordpress.com/2010/08/12/se-judeca-recursul-mitropolitului-de-pireu-din-17-mai-2011/

73)  ŢARA ESTE GUVERNATĂ DE MASONERIE

94) De la masonerie la Clubul Bilderberg

98) CLUBUL BILDERBERG CONTROLEAZĂ TOT SISTEMUL POLITIC https://graiulortodox.wordpress.com/2012/03/21/organizatia-planetara-a-fundatiei-rockefeller-pregateste-sistematic-guvernarea-mondiala-clubul-bilderberg-controleaza-tot-sistemul-politic/

Răspuns unei provocări

Brâncoveanu între Ortodoxie şi masonerie

* Ex Oriente lux – „Lumina vine de la Răsărit”

Alegerea Patriarhului   https://docs.google.com/document/d/1QNfYkBHxfGucA2xtLtdqZQa5qot3StUjB21EC3dUcig/preview

Hotărârile romano-catolicilor privind masoneria

Documente ale magisteriului catolic cu privire la Francmasonerie
In Eminenti – Bulă papală asupra francmasoneriei a papei Clement XII, 28 aprilie 1738 http://www.papalencyclicals.net/Clem12/c12inemengl.htm
Quo Graviora – Constituţie apostolică a papei Leon XII privind societăţile secrete. Condamnarea societăţii zisă a francmasonilor, 13 martie 1826
în engleză http://www.papalencyclicals.net/Leo12/l12quogr.htm în franceză http://www.virgo-maria.org/reference…-GRAVIORA.html
HUMANUM GENUS – Enciclică a papei Leon XIII privind Francmasoneria. Condamnarea relativismului filozofic şi moral al francmasoneriei, 20 aprilie 1884
în engleză http://www.vatican.va/holy_father/le…-genus_en.html în franceză http://www.vatican.va/holy_father/le…-genus_fr.html
DALL’ALTO DELL’APOSTOLICO SEGGIOEnciclică a papei Leon XIII privind francmasoneria în Italia, 15 octombrie 1890 http://www.vatican.va/holy_father/le…seggio_en.html
CUSTODI DI QUELLA FEDE – Enciclică a papei Leon XIII privind Francmasoneria, 8 decembrie 1892 http://www.vatican.va/holy_father/le…a-fede_en.html
INIMICA VIS – Enciclică a papei Leon XIII privind francmasoneria, 8 decembrie 1892 http://www.vatican.va/holy_father/le…ca-vis_en.html
Colecţie de învăţături pontificale şi diverse condamnări ale Francmasoneriei de către Biserica Romano-Catolică, pe perioada 1738-1983 (în limba franceză) http://www.virgo-maria.org/page7FM.htm

sursa: http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=15408

Anunțuri