Polonia: întâlniri ecumeniste între ortodocşi şi papistaşi

A doua zi după praznicul Adormirii Maicii Domnului a avut loc o întâlnire ecumenistă între Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Polonă şi membrii Prezidiului Conferinţei „Episcopilor” Papistaşi ai Poloniei. Din partea rusă a participat Patriarhul Rusiei, kir Chiril, iar din partea polonă, Înalt Preasfinţitul Mitropolit al Varşoviei şi Întregii Polonii, kir Sava, iar reprezentantul „Episcopilor” papistaşi a fost Jozef Michalik. La sfârşitul întâlnirii a fost semnat un document comun. Potrivit unei pagini de internet ortodoxe valabile:

 „În declaraţiile liderilor bisericeşti participanţi la întâlnire s-a subliniat neliniştea comună faţă de fenomenele secularizării din Europa, faţă de respingerea valorilor morale, dar şi efortul comun pentru introducerea unei educaţii şcolare întemeiate pe principiile creştinismului. Comentariu: Întâlnirea constituie încă un pas către apropierea ecumenistă dintre ortodocşi şi papistaşi, de vreme ce recunoaşterile reciproce de acest tip – care nu ţin seama de abaterile eretice ale papistaşilor şi care trec cu vederea faptul că papistaşii se află în erezie şi kakodoxie – dau credincioşilor simpli impresia că mântuirea este acordată tuturor independent de credinţă şi de «Biserica» căreia îi aparţin”.

Orthódoxos Týpos, 7 septembrie 2012, nr. 1940, p.

Traducrere Mihail Ilie  (G.O.)

Anunțuri