CE A PREVESTIT CUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL DESPRE DATORIA     EXTERNĂ A GRECIEI ŞI DESPRE SUFERINŢELE GRECILOR

de Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Gortinei, kir Ieremia

0-gortinos[1]În patria noastră şi, în general, în lume, lucrurile nu merg deloc bine. Zilele rele sunt. Pricina răului sunt păcatele noastre, ale tuturor, îndepărtarea noastră de Dumnezeu. De aceea, noi toţi avem nevoie de pocăinţă. Să Îl rugăm pe Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele şi să ne dea luminarea şi harul Lui, ca să urmăm sfânta Lui voie şi să vedem zile mai bune. Să ne găsim scăpare la Doamna noastră Născătoarea de Dumnezeu, Maica Domnului, şi să o rugăm să Îl implore pe Fiul ei pentru situaţia aceasta.

În continuare voi cita fragmente din cuvintele Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, în care îşi arată durerea pentru cele ce se petreceau în vremea lui şi care, în urmă cu 20 de ani, prevesteau situaţia dureroasă de astăzi a patriei noastre, pentru că erau nesocotite tradiţiile ortodoxe şi valorile patriei noastre:

1. „Au impus în ţara noastră – spune părintele Paisie – o foarte mare datorie externă,par PAISIE[1] atât de mare, încât nu numai că nu vom putea să o plătim, dar nici ratele împrumutului să nu le vom putea acoperi; prin aceasta au reuşit, cu o justificare rezonabilă, să impună în popor un program economic de exterminare, până la ultima suflare. Vor impune în continuu noi măsuri economice insuportabile, impozite cu neputinţă de purtat, şi multe alte măsuri, aşa încât să determine poporul să se revolte. Şi ce vor obţine prin asta? Ascultaţi: poporul, asuprit din pricina măsurilor economice insuportabile va cere la un moment dat un răgaz, ca să-şi mai tragă răsuflarea, dar în acel moment nu poate fi vorba să li se acorde acest lucru, ci doar atunci când îşi va pleca întru totul capul la pământ declarând supunere desăvârşită faţă de noul lor sistem. Vor spune: «Aveţi dreptate să protestaţi, însă aveţi o mare datorie externă şi cei care au mulţi bani se sustrag impozitelor; ca să nu vă impunem pe nedrept impozite mari etc., trebuie să acceptaţi sistemul perfect al controlului economic electronic, aşa încât că vedem cine sunt cetăţenii care respectă legea şi cine sunt cei care se sustrag impozitelor». În acelaşi timp, vor acorda prin intermediul sistemului economic electronic multe facilităţi şi priorităţi, prin care vor amăgi lumea că se vor uşura puţin economic” (Din cartea ieromonahului Hristodul Aghioritul, Skeuos Eklogis [Vasul alegerii], Agion Oros, 1996, p. 421).

2. În problemele legate de patria noastră, Sfântul Părinte Paisie nu dorea ca creştinii să fie nepăsători. Îi părea foarte rău când vedea oameni duhovniceşti care caută să se aranjeze pe ei înşişi şi nu se interesează de patrie. Necazul şi nedumerirea lui erau cum de responsabilii nu pricepeau către ce ne îndreptăm. El însuşi, de mult încă, întrezărea situaţia de azi şi se neliniştea, dar nu răspândea neliniştile lui în popor. Spunea:

„Din răul care stăpâneşte azi va ieşi un mare bine”.

Era mâhnit pentru decăderea duhovnicească a cetăţenilor. Vorbea aspru despre cei care votau legi anticreştine. Era mâhnit pentru schimbarea limbii şi spunea:

„Generaţia următoare va aduce nemţi, ca să ne înveţe limba noastră şi copiii noştri ne vor scuipa în faţă”.

Şi într-o scrisoare a lui spunea:

„Cei care au scos [din şcoală] greaca veche, tot ei o vor reintroduce”.

(Din cartea Víos Gérontos Paisíou tou Agioreítou [Viaţa Bătrânului Paisie Aghioritul], p. 699).

3. Despre politicieni a spus cândva unui creştin:

„Nu te teme. Dumnezeu nu va îngădui să fie rău, se vor întâmpla lucruri şi minuni care nu se pot explica raţional. Lumea se va scârbi de politicieni şi îi va alunga. Aşa cum un balon se umflă şi dintr-o dată se sparge, la fel se vor sparge şi aceştia! Nu pot să îţi spun mai multe” (Din cartea Martyríes proskynitón [Mărturii ale închinătorilor], Zournatzóglou, 2006, pp. 425-426).

4. Tot despre politicieni, Sfântul Părinte Paisie a spus:

„Este păcat, pentru că azi a izbutit diavolul şi a înrobit conducerea ţării. Plâng pentru Grecia. Azi nu a mai rămas nimic vertical. Ca Grecia să se salveze, trebuie ca toţi conducătorii, oriunde s-ar afla ei, să plece în exil. Să plece, pentru că fiind prezenţi, împrăştie răul”.

(Din cartea părintelui Maxim Aghioritul, Lógoi háritos kai sofías [Cuvinte ale harului şi ale înţelepciunii], 2001, Sfântul Munte).

5. Unui fiu duhovnicesc care mai târziu a devenit monah, Părintele Paisie i-a scris în octombrie 1974, după un pelerinaj al său la Sfânta Sofia din Constantinopol:

„Mă rog ca Dumnezeu să dea repede să vină luna nouă a semilunii turceşti. Amin. De Sfântul Dimitrie închei doi ani de când am fost şi m-am rugat în Sfânta Sofia noastră şi I-am spus lui Dumnezeu nemulţumirile mele. Şi a înţeles paznicul turc că mă rugam şi m-a dat afară şi de aceea I-am adăugat lui Dumnezeu şi alte nemulţumiri. Cred că nu va lăsa Sfânta Sofia a noastră în mâinile turcilor murdari. Este un popor ca ţiganii, murdar şi laş. Acum nu au idealuri, pentru că înainte credeau în Mohamed, mai târzu au crezut în Kemal. Acum nici în Mohamed nu mai cred (pentru s-au cultivat cumva şi au văzut că Mohamed era un şarlatan), nici în Kemal nu mai cred, ci în idolatria trupului. Câtă vreme noi credem în Hristos, Care are totdeauna valoarea Lui dumnezeiască, poporul grec are dintotdeauna ca idealuri pe Hristos şi pe Maica Domnului”. (Din cartea Martyríes proskynitón [Mărturii ale închinătorilor], Zournatzóglou, 2006, p. 450).

Să ne doară şi pe noi dimpreună cu Sfinţitul Părinte Paisie şi îl rugăm să Îl roage pe Domnul nostru Iisus Hristos, lângă Care se află, pentru mântuirea iubitei noastre patrii Grecia şi pentru mântuirea noastră, a tuturor, prin pocăinţa noastră.

Cu multe urări,

€† Mitropolitul Gortinei, Ieremia. 

Orthódoxos Týpos, nr. 1930, 8 iunie 2012, pp. 1, 6.

Traducere Mihail Ilie(G.O.)

Anunțuri