«Sensul M. A. A. U.»

                                                                Care este sensul Marelui Arhitect al Universului?

serafim-p[1]Masoneria menţionează în toate gradele şi invocă, la deschiderea şi la încheierea lucrărilor ei, numele Marelui Arhitect al Universului; dar nu oferă nici unui grad al ei analiza sensului acestui nume. Şi e foarte corect; pentru că dacă s-ar fi dat o definiţie pentru Marele Arhitect al Universului, această definiţie n-ar fi fost una reuşită. Nedefinitul nu poate fi definit. Nedefinitul nu poate fi definit. Nedeterminatul nu poate fi determinat. Nemăsuratul nu poate fi măsurat.

Dar mai există şi un alt motiv pentru care masoneriei nu-i este posibil să ofere sensul Marelui Arhitect al Universului. Dezvoltarea oricărui înţeles s-ar adresa înţelegerii intelectuale a ascultătorilor. Dar masoneria – şi, în general, cultele de misterii – nu se adresează intelectului, ci inimii. Nu gândirii, ci fiinţei sufleteşti a omului. Prin urmare, nu face parte din firea masoneriei să dezvolte noţiuni, ci să le impună percepţiei iniţiaţilor ei, prin ritualurile de iniţiere, prin simboluri şi prin alegorii.

«Această metodă sunt dator şi eu s-o urmez. Prin urmare, nu e cazul să dezvolt noţiunea de Mare Arhitect al Universului, ci să atrag atenţia asupra punctelor ceremonialelor lui, care se referă la noţiunea de Mare Arhitect al Universului. Şi cine are urechi de auzit, să audă.

«Adevăratul sens al Marelui Arhitect al Universului este precum faimosul Mister al Masoneriei”. Se poate ca unora dintre cei mai tineri să nu le fi fost atrasă atenţia lor asupra acestui punct. Însă, după ritualurile mai vechi, la gradul de Învăţător, se « descoperea» Misterul Masoneriei. Pericopa respectivă a ceremoniei este următoarea:

«Niciun grad masonic nu învaţă sau dezvăluie Adevărul. Fiecare mason rupe singur perdeaua sub acesta se ascunde. Misterul masoneriei libere este, ca şi însăşi natura ei, inviolabil; pentru că masonul, care-l cunoaşte, nu poate să-l explice singur. L-a descoperit, ucenicind în Loja înţelepţilor masoni, observând, comparând, judecând. Şi când va izbuti să pătrundă acest mister, îl va păstra desigur pentru sine şi nu-l va face cunoscut nici acelora dintre Fraţi faţă de care nutreşte cea mai mare încredere. Pentru că atât timp cât el n-a fost capabil să-l înţeleagă singur, oricare altul va fi la fel de incapabil să se folosească de el, aflându-l de la altcineva.”

«Acestea prevedeau ritualurile cele mai vechi ale gradului trei. Şi prevedeau corect; pentru că Adevărul în Misterii nu se descoperă Iniţiaţilor, ci li se oferă descoperirii de către ei. Şi este datoria iniţiaţilor grijulii şi sârguincioşi să-l descopere, sfâşiind perdeaua, după ce au studiat în Lojele Înțelepților Masoni, observând, comparând, judecând.

(VA URMA)

Scrisoare deschisă a Mitropolitului Serafim de Pireu către Consiliul Suprem de grad 33 al ”Marii Loje Masonice a Eladei” (partea a I-a)

Sursa: Pelerin Ortodox http://acvila30.ro/scrisoare-deschisa-a-mitropolitului-serafim-de-pireu-catre-consiliul-suprem-de-grad-33-al-marii-loje-masonice-a-eladei-partea-i/#more-65397 cu Copyright

Anunțuri