Concluziile Conferinţei organizate de Mitropolia Pireului

 la Stadionul „Pace şi Prietenie”, sala „Melina Merkoúri”, pe 6 octombrie 2012, 

cu tema: 

550560_528807267136695_1717037927_n[1]

Centrul de Studii Patristice, în colaborare cu Youtubers, sub egida Sfintei Mitropolii a Pireului, a organizat pe 6 octombrie 2012, la Stadionul „Pace şi Prietenie”, conferinţa cu tema: Noul act de identitate: Bilet fără întoarcere.

După o deschiderea foarte patristică şi entuziastă a conferinţei de către Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Pireului, kir Serafim, şi după minunatul concert de cântări bisericeşti interpretate de corul «ἐν Ψαλτηρίῳ», moderatorul, protopresviterul Ioannis Photópoulos, a citit salutul şi urările de bună desfăşurarea a conferinţei din partea Preacuviosului Întâi-stător al Sfântului Munte Athos, kir Maxim. Au fost transmise de asemenea şi urărilor persoanelor oficiale care susţin luptele duhovniceşti întru Hristos pe care le poartă Centrul de Studii Patristice.

După ce, în continuare, au fost ascultate comunicările aleşilor vorbitori stabiliţi de program şi cele două valoroase intervenţii ale cercetătorilor specializaţi în domeniu, s-a desfăşurat o discuţie foarte interesantă şi fecundă şi s-au formulat următoarele concluzii:

1. Nu este vorba de o obişnuită înlocuire a actelor de identitate. Vom fi înzestraţi cu un card foarte inteligent dotat cu microcip aparţinând avansatei tehnologii RFID care are o mare capacitate de stocare a datelor şi posibilităţi de permanente reprogramări, prelucrare şi stocare, desigur, independent de voia noastră. Toate acestea sunt realizabile, aşa cum au demonstrat vorbitorii prezentând caracteristicile tehnice, precum şi posibilităţile viitoare ale actelor de identitate de tehnologie RFID. Sunt de asemenea previzibile primejdiile care ne pot veni din partea unor agresori care doresc să denatureze, să adauge sau să elimine din datele noastre personale, fapt care permite asuprirea cetăţenilor de către orice ocârmuitor, după cum există şi pericolele pentru sănătatea noastră.

2. Puterea legislativă din Grecia trebuie să ia aminte la faptul că Comisia Europeană afirmă că nu îi obligă pe cetăţenii europeni să accepte actul de identitate electronic, ci doar îl recomandă cu căldură.

3. Prin încălcarea caracterului privat al vieţii, omul poate să îşi schimbe atitudinea de viaţă. Sunt extrem de serioase repercusiunile sociale şi psihologice ale impunerii acestui sistem asupra personalităţii umane, atât în viaţa cotidiană, cât şi în evoluţia istorică şi culturală a neamului nostru.

4. Actele de identitate electronice constituie metoda cea mai sufocantă de control, de urmărire şi înrobire a cetăţenilor în statul antihristic globalizat pe care îl pregăteşte Noua Ordine a Lucrurilor.

5. Libertatea personală şi caracterul privat al vieţii sunt garantate atât de Constituţia Elenă şi de Constituţia Europeană, cât şi de Comisia Europeană pentru Drepturile Omului. În aceste reglementări legale sunt conţinute mijloacele de protecţie legală a cetăţenilor împotriva impunerii forţate a noilor acte de identitate. „În special Legea 2472/1997 despre prelucrarea datelor cu caracter personal, la articolul 5, paragraful 1 se stipulează următoarele: «1.Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă doar în cazul când subiectul datelor respective îşi dă consimţământul»”. Intrând “de bună voie” în posesia actului de identitate electronic pe care ni-l va impune sistemul dictatorial al statului globalizat, pe răspunderea noastră personală, ne pierdem drepturile de la sine înţelese şi abrogăm protecţia pe care ne-o oferă Constituţia. Cu toate acestea, ar trebuie ca guvernul să conştientizeze că, dacă decide emiterea actelor de identitate, va fi obligat să acopere cu dispoziţii juridice alternative şi pe cei care nu le acceptă.

6. Sfântul Sinod al Bisericii Greciei în mod repetat s-a ocupat de subiectul actelor de identitate electronice, pentru că Biserica împărtăşeşte problematizările şi neliniştea poporului nostru ortodox. În comunicatul din 9 martie 1993, între altele se referă la actele de identitate electronice: „… având în vedere posibilităţile nelimitate ale noii tehnologii electronice, atât în ce priveşte furtul de date, cât şi prelucrarea lor, există posibilitatea unei ameninţări de coşmar împotriva libertăţilor individuale ale cetăţeanului… actul de identitate din viitor, care cuprinde date personale ale deţinătorului ce nu pot fi văzute cu ochiul liber şi, prin urmare, sunt necunoscute deţinătorului”.

De asemenea, în enciclica 2626/7-4-1997 cere literal: „Prin proceduri constituţionale legiferate, Guvernul să se îngrijească de asigurarea celei mai bune protecţii a individului împotriva prelucrării datelor cu caracter personal …”. În acelaşi timp, „să nu fie acceptat numărul 666 ca număr de cod al sistemelor electronice de stat pentru protecţia individului”.

De altfel, în enciclica 2641/9-2-1998, Sfântul Sinod: „… insistă pentru menţinerea vechii situaţii şi proclamă şi susţine nevoia asigurării protecţiei personalităţii, a vieţii private şi de familie şi a confidenţialităţii comunicării…” şi în cazul în care se va folosi odiosul număr 666 „îi va sfătui pe credincioşi să nu primească noile acte de identitate”.

În comunicatul Sinodului Permanent al Bisericii Greciei referitor la cardul cetăţeanului emis pe 18 decembrie 2010 se subliniază „neclaritatea, caracterul contradictoriu şi confuzia” care există în proiectul de lege referitor la guvernarea electronică şi „… îşi declară reţinerea”, pentru că „Biserica respectă caracterul irepetabil al omului şi libertatea-i de Dumnezeu dăruită. Persoana umană nu poate fi dezgolită de demnitatea şi de însuşirile sale”.

La sfârşitul comunicatului Sfântului Sinod din data de 17 noiembrie 2010, între altele se subliniază următoarele: „Cardul Cetăţeanului nu trebuie să cuprindă în nici un chip – văzut sau nevăzut – numărul 666” şi „de asemenea, în nici un chip nu trebuie ca prin acest card să se încalce libertăţile personale”.

7. Interesul permanent şi neadormit al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei este în deplin acord şi este confirmat şi de proiectul de decizie al Bisericii Ruse „despre poziţia Bisericii cu privire la apariţia şi la dezvoltarea noilor tehnologii de identificare a persoanei”. Concret menţionează că: „Biserica înţelege neliniştile cetăţenilor şi consideră inadmisibilă îngrădirea drepturilor lor constituţionale în cazul în care vor refuza colectarea şi prelucrarea datelor lor personale”.

8. Refuzul hotărât de a accepta actul de identitate electronic nu trebuie să aibă caracterul acceptării pasive a evenimentelor. Dimpotrivă, trebuie să ia chipul unei luări de poziţie energice şi luptătoare, căci în funcţie de hotărârea şi caracterul de masă acesteia se va judeca şi rezultatul acesteia. Cu cât vom fi mai mulţi noi, care ne vom împotrivi actului de identitate electronic, cu cât mai multe şi mai bine coordonate vor fi mişcările şi intervenţiile noastre, cu cât mai dinamice şi făcute mai cu atenţie vor fi revendicările noastre, cu atât mai mari vor fi şi cedările guvernanţilor şi ale celor care impun asemenea reglementări. Vrem să spunem, cu alte cuvinte, că nu este de ajuns să declarăm că nu vom accepta noul act de identitate. Nu este, de altfel, atât de simplu acest lucru, şi anume neacceptarea actului de identitate, pe de altă parte, nici nu putem fi prea siguri pe noi înşine că vom putea suporta urmările cumplite şi strivitoare pe care acest act le va avea asupra sănătăţii noastre duhovniceşti şi trupeşti. O posibilă atitudine pasivă din partea noastră ne va conduce în faţa unor dileme şi situaţii constrângătoare.

9. Împotrivirea noastră trebuie formulată preventiv, adică să urmărească să o ia înaintea hotărârilor guvernamentale. Este clar că fiecare guvern înşeală de fiecare dată poporul în cele mai multe dintre chestiuni. Un exemplu caracteristic în acest sens este totala neconcordanţă dintre declaraţiile preelectorale şi măsurile postelectorale luate de prezentul Guvern, care a promis renegocierea măsurilor de austeritate şi, în loc de asta, acum impune noi reduceri de salarii, noi impozite, noi haraciuri şi o mai mare sărăcire a poporului. Ceva asemănător se întâmplă şi în ce priveşte actele de identitate. În cazul acesta, guvernanţii tatonează acum reacţiile noastre de împotrivire, ca în cele din urmă să îşi impună planurile. Este oare neîndreptăţit să considerăm prezentul dezastru al crizei economice drept o „bună ocazie” din partea guvernanţilor de a impune practici politice nelibere în viaţa cetăţenilor? Poporul nostru poate să suporte măsuri economice de austeritate, memorii şi FMI, dar sufletul nu şi-l vinde, nu îşi vinde libertatea, nu îşi cedează şi nu îşi declină drepturile.

10. În fiecare oraş, în fiecare sat şi cartier, la fiecare loc de muncă, în orice cadru social, peste tot, trebuie să se constituie Comisii de Solidaritate, de trezire naţională şi duhovnicească, de împotrivire şi acţiune luptătoare în faţa puterilor de ocupaţie şi a slujitorilor lor partinici. Biserica poate şi trebuie să joace un rol primordial. Nu doar, pentru că este o reţea răspândită în toate colţurile Greciei, dar şi pentru că deţine şi o „armă” organizatorică atotputernică de coeziune şi solidaritate, şi anume parohiile.

În condiţiile dure ale prăbuşirii generale care se întâmplă, în iadul pe care îl trăieşte şi îl va trăi poporul elen, parohiile pot, obiectiv vorbind, să se dovedească un bastion decisiv de împotrivire şi luptă, o structură de solidaritate socială, de însufleţire şi trezire a poporului grec. Această armă unică şi puternică a Bisericii Ortodoxe va trebui valorificată de către luptătorii înaintaşi ai Ortodoxiei – arhiereii, preoţii şi monahii… Pentru încă o dată este chemat clerul ortodox să se dovedească refugiu şi sprijin poporului elen în vijelia prăbuşirii sociale şi psihologice.

11. Va trebui să pricepem şi să conştientizăm că planurile Noii Ordini a Lucrurilor se răstoarnă doar printr-o împotrivire de masă, dinamică şi hotărâtă. Se răstoarnă cu trezire şi stare de veghe, având cuget mărturisitor şi martiric. Suntem însă datori să atragem atenţia că mărturisire fără orthopraxie, adică fără dreaptă făptuire, nu poate exista. Mărturisirea credinţei nu poate fi rod al unui entuziasm superficial şi al unui zelotism înfocat. Mărturisirea credinţei este harisma Duhului Sfânt care se dă doar celor care prin toată viaţa lor se luptă cu trezvie, rugăciune, pocăinţă, cuget smerit şi nevoitor, ca să devină primitori ai acestui har. Se cere, adică, luptă duhovnicească stăruitoare şi plină de durere, după cum, de asemenea, nu trebuie să neglijăm lucrările atât de serioase şi decisive pentru mântuirea noastră şi să nu le amânăm până în ultima clipă.

Fie ca rugăciunile sincere ale arhiereilor noştri, ale ieromonahilor şi preoţilor evlavioşi, ale smeriţilor monahi şi monahii şi ale poporului nostru ortodox să trezească în noi cugetul martiric în Hristos şi eroismul înaintaşilor noştri greci.

(Va urma- Georgía Photeinoú (intervenţie), e-Government Expert, doctorand al Universităţii din Patra, BA, M Phil, European Politics, Univ. Of Oxford: «Este compatibilă Guvernarea Electronică cu libertăţile individuale şi politice?».)

Citiți și 137) „NOUL ACT DE IDENTITATE: BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE” (prezentarea conferinței)

Traducere Mihail Ilie(G.O.)

Sursa:http://www.orthros.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=441%3Al-r&catid=36%3A2010-10-04-06-19-27&Itemid=154&lang=el

                     Cartea Electronică de Identitate

Guvernul României a adoptat, în decembrie 2012, o ordonanță de urgență care reglementează, printre altele, introducerea cărții electronice de identitate, ca act de identitate al cetățenilor români și document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene (OUG nr.82/2012).

Conceptul de carte electronică de identitate are o serie de implicații asupra protecției vieții private și a datelor cu caracter personal, având în vedere categoriile de date care urmează să fie incluse în cartea electronică de identitate, precum și tehnologia aleasă pentru implementarea acestui concept.

Ordonanța de urgență se află în momentul de față în dezbaterea Senatului.

Întrucât adoptarea ordonanței de urgență nu a fost precedată de o dezbatere publică adecvată, care să permită celor interesați să-și prezinte și susțină opiniile, ApTI a transmis astăzi comisiilor de specialitate din Senat un punct de vedere referitor la prevederile acestei ordonanțe. Sursa:apTI.ro . În acest punct de vedere, ApTI arată că, în cadrul procedurii de dezbatere parlamentară a OUG nr.82/2012, trebuie avute în vedere o serie de aspecte:

  1. chestiuni generale – demonstrarea necesității stocării de date biometrice în cărțile electronice de identitate (chiar dacă stocarea acestora nu este obligatorie).
  2. chestiuni concrete – reglementarea explicită și expresă a faptului că cetățeanul are posibilitatea de a alege între cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate; – reglementarea detaliată, prin acte normative cu caracter secundar, a normelor de securitate pentru cărțile electronice de identitate; – obligativitatea unui audit de securitate (evaluarea gradului de securitate a cărții electronice de identitate); – obligativitatea unui audit cu privire la impactul cărților electronice de identitate asupra vieții private; – reglementarea, prin acte normative cu caracter secundar, a caracterului ireversibil al procedurii de ștergere a datelor biometrice colectate; – respectarea principiului neutralității tehnologice cu privire la conceptul de „carte electronică de identitate”. Sursa: asociatialibertatearomanilor.ro/cartea-electronica-de-identitate/

Asociatia pentru Libertatea Romanilor, formata din medici si juristi a trimis un memoriu catre presedintele Colegiului Medicilor privind cardul de sanatate cu cip

Un grup de medici din diferite colțuri ale țării a redactat un memoriu în care semnalează aspectele etice și juridice pe care le implică informatizarea medicală. Semnatarii acestui memoriu doresc să informeze alți profesioniști ai sănătății despre ceea ce înseamnă acceptarea utilizării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, dincolo de “beneficiile”  proclamate de autorități.

Memoriu către Președintele Colegiului Medicilor din România, Domnul Profesor Doctor Vasile Astărăstoae:

Domnule Preşedinte,

Semnatarii acestui memoriu doresc să vă aducă la cunoştinţă câteva aspecte care, considerăm noi, încalcă principiile fundamentale de exercitare a profesiei de medic, precum și legi și regulamente care organizează și reglementează exercițiul profesiei, afectând prestigiul acesteia, cu implicații etice și legale în ceea ce privește relația medic-pacient.

Considerăm că prin utilizarea SIUI și a celorlalte componente ale Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate( PIAS: cardul de sănătate,prescripția electronică, dosarul electronic de sănătate), profesia medicală are din ce în ce mai multe îngrădiri de ordin tehnic , aducându-se atingeri caracterului ei umanitar.Suntem constrânși prin obligativitatea utilizării PIAS să încălcăm drepturi ale pacientului garantate prin lege, drepturi care pentru noi constituie OBLIGAȚII. Prin utilizarea si aplicarea componentelor PIAS nu va mai exista confidențialitate și nici secret profesional (aspecte garantate atât prin legea 46/2003 privind drepturile pacientului cât și prin Codul nostru, de deontologie medicală). Prin inscripționarea datelor medicale pe cardul de sănătate și prin utilizarea SIUI , lărgim nejustificat accesul la informațiile personale ale pacientului, medicii fiind în imposibilitatea de a mai respecta secretul profesional.

Toate persoanele care vor avea acces la SIUI , vor avea acces și la datele medicale, personale, ale oricărui pacient(toți medicii de familie, toți medicii specialiști( alții decât medicii de familie),toți farmaciștii și furnizorii de dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări, personalul autorizat din cadrul caselor de asigurări de sănătate și nu numai…). Persoane total necunoscute pacientului în cauză îi vor putea edita și/sau accesa datele personale, uneori fără ca acesta să aibă cunoștință !

Medicul este obligat să păstreze secretul profesional și să acționeze în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa.( Art.17. Secretul profesional, CAPITOLUL III al Codului de Deontologie Medicală – Secretul profesional și accesul la datele referitoare la starea de sănătate)

Medicul este obligat să păstreze secretul profesional, obligația fiind opozabilă inclusiv față de membrii familiei persoanei respective.( Art.18, alineatul 1, Întinderea obligației de păstrare a secretului profesional,alineatul 1 al Codului de Deontologie Medicală)

Medicul este obligat să păstreze secretul profesional și obligația persistă și după ce persoana respectivă a încetat să-i fie pacient sau a decedat.(Art 18, alineatul 2 al Codului de Deontologie Medicală)

Medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta, cu privire la orice informație pe care o deține referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză. (Art 19 al Codului de Deontologie Medicală )

Iată cât de restrictive sunt obligațiile noastre în ceea ce privește păstrarea secretului profesional!

Într-o totală opoziție cu prevederile PIAS, care extinde relația medic curant- pacient la pacient- multipli medici sau alt personal, nesolicitați de pacient strict în cadrul actului medical! În plus, „actul normativ al Ministerului Sănătății ”cu privire la cardul de sănătate(n.n.), spune specialistul in legislație IT, domnul avocat Bogdan Manolea “încalcă toate principiile colectării datelor cu caracter personal.” Iată ce alte probleme obiective ridică domnia sa, prin prisma asiguratului: ” Există o bază de date centralizată cu datele de pe carduri? Cine are acces la date ? La ce date ? Cui trebuie arătat cardul ? Cine poate citi datele de pe card și cine de pe cip?(…) Care sunt măsurile de securitate luate în acest sistem informatic ? Cine il auditează ?”(articolul “Cardul nostru de sănătate cel de toate zilele…” de Bogdan Manolea , preluat de pe blogul juridic al lui Bogdan Manolea cu informatii referitoare la legislatie, jurisprudență, articole și știri legate de domeniul Dreptului Tehnologiei Informației din România și străinătate, http://legi-internet.ro/blogs/index.php/2010/11/15/card-electronic-de-sanatate-romania-critica). Ne întrebăm, cu speranța ca întrebarea să nu rămână doar retorică- la ce ne expunem, noi medicii, și la ce îi expunem pe pacienții noștri?

Am dori să atragem atenția și asupra altor aspecte legate de utilizarea sistemelor informatice(așa cum specialiștii în etica informaticii semnalează):

“-transparența inacceptabilă a vieții private,

– riscuri de discriminare și abuz prin expunerea pacientului la o posibilă “agresiune informatică (utilizarea neautorizată a datelor de către angajaţii a căror sarcină este să actualizeze fişierele cu informaţii;scurgerea accidentală de informaţie, prin neglijenţa sau lipsa de atenţie a unor angajaţi sau prin accesul unor intruşi;propagarea de erori şi pagubele pricinuite de acestea- și aici vorbim de erori și pagube umane(n.n.); folosirea intenţionată a datelor în scopuri pe care unii oameni le consideră obiecţionabile)”

-vulnerabilitate, putând deveni „victime ale urmărilor defectării sistemelor. Anumite sisteme informatice, fie publice sau private, cum sunt cele din domeniul (…)sănătății oferă largi posibilităţi pentru un comportament antisocial sau pentru acţiuni teroriste.”(citat din „Unele probleme sociale,economice, juridice și etice ale utilizării tehnologiei informațiilor și comunicațiilor”- de Prof. Dr. Ing. Șt. Iancu, Secretar științific al Secției de Știință și Tehnologia Informației a Academiei Române)

Cum putem noi garanta că pacienții noștri, ființe umane, nu vor deveni victime ale erorilor, ale discriminărilor, ale abuzurilor ? De când și de ce medicii au libertatea și obligația de a încălca drepturile și libertățile pacientului? Ce riscuri și ce responsabilități ne asumăm și în numele cui sau a ce?

Având în vedere că “întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a ființei umane”( Art.1. Scopul și rolul profesiei medicale. Codul de Deontologie Medicală) , considerăm că nu avem voie să ne transformăm pacienții ( în numele progresului și a intereselor economice) în ținte ale agresiunii informatice și a cyberterorismului.

Prin această informatizare(aproape cu orice preț) , respectul față de demnitatea umană, „valoare fundamentală a corpului profesional “(Codul Deontologic al medicilor) devine nul, reperele umane fiind pierdute.Pacientul capătă o transparență totală , în condițiile în care sistemul în sine devine din ce în ce mai opac, prin îngrădirea accesului și lipsa controlului asupra datelor personale.

În temeiul articolului 6 din Codul Deontologic al medicilor care afirmă că “Medicul este dator să stăruie si să-și apere independenţa sa profesională, fiind interzisă orice determinare a actului medical ori a deciziei profesionale, de raţiuni de rentabilitate economică sau de ordin administrativ” considerăm că trebuie să vă semnalăm faptul că independența, libertatea și decizia profesională, actul medical în sine și finalizarea acestuia sunt condiționate de informațiile oferite de un soft, în speță SIUI, iar dacă informațiile furnizate de acest soft sunt eronate, atunci pacientul nu poate beneficia de drepturile sale ca asigurat(consultație gratuită, rețetă compensată sau gratuită etc.) În prezent sistemul are numeroase erori în baza de date, erori cu privire la calitatea de asigurat(pacienți cu plata la zi a contribuției la Fondul de Sănătate apar neasigurați, tinerii de 18 ani apar neasigurați, persoane în viață apar înregistrate ca decedate, nou-născuții sunt validați abia după luna a doua de viață, etc) și chiar dacă aceste erori vor fi corectate, vor exista permanent alte surse de erori și riscuri, așa cum specialiștii în etica informaticii ne semnalează.Oricât de bine va fi proiectat un soft, tot vor exista în practică situații neprevăzute care vor determina programul să dea erori. Oricât de securizat va fi sistemul, în cele din urmă totul va depinde de calitatea morală a celor care au acces la bazele de date și de vulnerabilitatea sistemelor informatice.Obligativitatea introducerii și utilizării unui sistem ce presupune erori și riscuri cu răsfrângere directă asupra stării de sănătate a pacientului și asupra integrității sale, ne face să fim cu atât mai circumspecți, căci noi, medicii, vom fi cei care vom fi direct responsabili, moral și civic.

Medicina este o profesie umanitară, iar exercitarea ei are la bază ca principiu fundamental respectarea demnității ființei umane.Niciodată o mașină sau un soft nu va avea cum să înteleagă sau să aplice principii umanitare! Este îngrijorător faptul că exercitarea profesiei de medic, profesie umanitară, după cum am spus, devine din ce în ce mai dependentă de utilizarea unui PC sau de o conexiune la internet, aspecte care nu înbunătățesc nici serviciile medicale și nici condiția pacienților într-o măsură atât de mare încât să fie considerate absolut necesare desfășurării actului medical. Noi nu ne opunem progresului, dar trebuie să cântărim care aspecte sunt în favoarea omului și care ne transformă mai mult în ființe dependente și vulnerabile. În ceea ce privește PIAS nu putem decât să remarcăm caracterul preponderent coercitiv și restrictiv, în totală discrepanță cu necesitatea,utilitatea și eficiența declarată oficial.

O altă situație pe care v-o semnalăm este aceea în care pacienții asigurați, care nu vor să primească un card de sănătate cu cip, din motive religioase și/sau civice(bazate pe libertatea credinţelor religioase, pe libertatea gândirii şi a opiniilor și pe libertatea conştiinţei,drepturi fundamentale, constituționale, care nu pot fi îngrădite sub nicio formă, precum şi pe dreptul la viaţă intimă şi privată), solicită asistență medicală gratuită, drept care nu le poate fi contestat atât timp cât întrunesc calitatea de asigurat conform legii ( Legea 95/2006 cu completările ulterioare, art. 211 – calitatea de asigurat prevede două condiții: domiciliul în România și plata contribuției la Fondul Național de Asigurări de Sănătate). Care va fi procedura în cazul acestei categorii de pacienți ? Suntem obligați prin lege să le acordăm asistență medicală gratuită. Faptul că ei doresc să facă dovada calității de asigurat printr-o altă modalitate decât aceasta care le încalcă conștiința( cardul național de sănătate cu cip), nu ar trebui să constituie un motiv de a le restricționa accesul la serviciile medicale gratuite. Acest sistem informatizat și modalitatea de a dovedi calitatea de asigurat printr-un card va împiedica accesul acestor pacienți la actul medical gratuit,deși nu-și vor pierde calitatea de asigurați.

În final , credem că ar trebui să atragem atenția și asupra altui aspect – acuzația de fraudă adusă in corpore castei medicale de către oficialităţile care au prezentat ca principal argument în vederea introducerii cardului de sănătate, reţetei şi dosarului electronic stoparea fraudei din sistemul sanitar! Întreaga castă medicală şi farmaceutică a fost și este acuzată, a priori, de a fi fraudat statul, deşi prezumţia de nevinovăţie este reglementată alături de drepturile şi libertăţile cetăţeneşti fundamentale. Este acesta singurul mijloc prin care se poate stopa frauda declarată? Este scuzabil și acceptabil prin această prismă, a stopării fraudei, introducerea unui sistem care ne expune și ca medici, dar și ca asigurați unor riscuri majore, etice sau legale inacceptabile ? Stopăm răul printr-un rău și mai mare? Este aceasta o abordare corectă?

Semnalarea acestor aspecte precum și o atitudine oficială din partea noastră, a medicilor, în ceea ce privește riscurile și deficiențele acestui sistem considerăm că ține de demnitatea noastră profesională.

Vă rugăm să faceți ce demersuri considerați necesare pentru a se reanaliza legea 95/ 2006, capitolul cu privire la cardul național de sănătate și Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum și alte prevederi legale cu privire la obligativitatea celorlalte componente ale PIAS(prescripția electronică, dosarul medical electronic și SIUI), astfel încât să se ofere alternative legale(fără a conduce la discriminări de orice tip) atât pentru medicii care consideră că nu pot folosi sistemul pe criterii de conștiință , cât și pentru pacienții asigurați ,care au dreptul legal de a beneficia de servicii medicale gratuite și care din motivele mai sus enumerate nu vor accepta cardul național și nici includerea lor în sistemul medical electronic.

La acest memoriu au subscris 84 de medici din diferite părți ale țării, o parte dintre ei fiind membri ai Asociației Pentru Libertatea Românilor

Memoriu către Președintele Colegiului Medicilor din România, Domnul Profesor Doctor Vasile Astărăstoae

Cititi si:

Sursa: http://asociatialibertatearomanilor.ro/memoriu-catre-presedintele-colegiului-medicilor-din-romania/

                        O luare de poziţie oficială a unor ierarhi faţă de actele cu RFID

image MITROPOLIA CLUJULUI, ALBEI, CRIŞANEI ŞI MARAMUREŞULUI

              COMUNICAT DE PRESĂ

Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, luând act de reacţiile unor medii monahale şi teologice faţă de introducerea sistemului de supraveghere biometrică în România, consideră că acestea sunt îndreptăţite, ele urmând însă să fie supuse unor analize şi nuanţări, atât la nivelul Sinoadelor locale. cât şi la acela al Sfântului Sinod plenar.    Oficial, semnalul a fost dat prin Hotărârea de Guvern nr. 557 din 26 aprilie 2006 privitoare la introducerea paşapoartelor electronice, în care sunt stocate datele biometrice ale persoanei, adică imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi alte elemente de identificare.     Mai mult, deşi Hotărârea îi priveşte pe toţi cetăţenii României, ea nu a fost precedată de o dezbatere publică, aşa cum s-ar fi cuvenit într-o ţară democratică. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi electronice de identitate cu cip. Acesta are forma şi dimensiunea unei aşchiuţe în care se stochează datele biometrice ale unei persoane; el poate fi implantat nu doar într-un act de identitate (buletin, paşaport, card comercial sau sanitar), ci şi în corpul uman, sub pielea palmei, a unui deget sau a cefei, iar conţinutul său poate fi citit de la distanţă şi de către oricine, cu ajutorul unui calculator sau a unui aparat de receptare anume construit. Nu există nici o lege naţională sau internaţională care să garanteze discreţia sau securitatea absolută a datelor înscrise în cip, acestea fiind, practic, la dispoziţia oricărui factor instituţional sau privat şi constituind un sistem de supraveghere a cetăţenilor pe toată durata vieţii lor, şi chiar după moarte.     Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea şi urmărirea delicvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori.     Dimpotrivă, acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate.     În concluzie, facem un apel către Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României şi garantul respectării Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în putinţă spre a-i asigura cetăţeanului român dreptul la libertate şi viaţă particulară, în consens cu principiile convieţuirii sociale.

În şedinţa din 19 februarie 2009, Cluj-Napoca

BARTOLOMEU, Arhiepiscop şi Mitropolit    

ANDREI, Arhiepiscopul Alba Iuliei    

SOFRONIE, Episcopul Oradiei    

IUSTINIAN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului    

PETRONIU, Episcopul Sălajului    

IRINEU BISTRIŢEANUL, Episcop Vicar Cluj    

VASILE SOMEŞANUL, Episcop Vicar Cluj    

IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu Vicar Maramureş

Anunțuri