Stenograma întâlnirii Preşedintelui Federaţiei Ruse V.V. Putin cu Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil şi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril

 
27 mai 2013 a. 19:00

La 27 mai 2013 Preşedintele Federaţiei Ruse V.V. Putin s-a întâlnit la reşedinţa sa în Soci cu Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil III şi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

V. Putin: Sanctitatea Voastră! Preafericirea Voastră! Înaltpreasfinţia Voastră!

Vreau să salut oaspeţii noştri, să le mulţumesc pentru faptul că au acceptat propunerea Preafericitului Patriarh şi azi au veni la noi în ospeţie.

Vreau încă odată să vă mulţumesc, Preafericirea Voastră, pentru susţinerea iniţiativei noastre cu privire la construcţia casei pentru pelerini în Iordania, lângă râul Iordan.

Noi avem relaţii foarte bune cu Ierusalimul. Foarte mulţi pelerini ruşi vin în vizită pe Pământul Sfânt. Este tradiţională prezenţa Bisericii Ortodoxe Ruse a Patriarhiei Moscovei în acele locuri. Mi-e foarte plăcut că astfel de relaţii bune s-au format între cele două Biserici–Surori.

Suntem întotdeauna bucuroşi să vă vedem, Preafericirea Voastră. Sper să vă văd şi în zilele sărbătoririi aniversării a 1025 de ani de la Creştinarea Rusiei. Vrea să vă doresc un sejur interesant şi util pe pământul Rusiei.

Preafericitul Patriarh Teofil III: Vă mulţumesc foarte mult.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Aş vrea să mă asociez, Vladimir Vladimirovici, şi să mulţumesc cordial pentru posibilitatea organizării acestei întâlniri care, neîndoielnic, va contribui la întărirea relaţiilor dintre Patriarhia Ierusalimului şi Patriarhia Moscovei, şi eu cred că va contribui la acele bune intenţii, pe care Rusia le înfăptuieşte în scopuri paşnice în Orientul Apropiat, deoarece este foarte important ca şi cercurile bisericeşti, de asemenea, să participe la desfăşurarea procesului paşnic, contribuind la instalarea păcii şi dreptăţii într-o parte foarte importantă a globului pământesc, sfinţit de paşii Domnului şi Mântuitorului nostru.

Preafericitul Patriarh Teofil III: Excelenţa Voastră, domnule Preşedinte!

Pentru noi este o mare bucurie şi cinste, noi simţim emoţie cu confratele meu de pe urma întâlnirii în ospeţie la Dumneavoastră.

Noi am sosit încoace la invitaţia Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril în cadrul vizitei noastre paşnice, pe care o înfăptuim la Biserica Ortodoxă Rusă frăţească şi la poporul rus ce este cu noi de aceeaşi credinţă.

Pentru noi este o vizită foarte importantă. Noi o privim, de asemenea, ca fiind una istorică. Această vizită este o pecete, care consfinţeşte acele relaţii bune, care există între poporul cuvios rus şi poporul cuvios al Palestinei.

Dumneavoastră ştiţi ce importanţă enormă o are luminosul oraş Ierusalim atât pentru Biserica Ortodoxă Rusă, pentru poporul rus, cât şi pentru noi înşine. Aş vrea să vă mulţumesc, domnule Preşedinte, în numele tuturor creştinilor din Iordania, Palestina, precum şi în numele frăţiei Sfântului Mormânt pentru acel interes activ, pe care îl manifestaţi pentru Pământul Sfânt şi sfintele relicve, ce se află acolo, şi în special pentru contribuţia Dumneavoastră la cauza păcii în Orientul Apropiat, în regiunea noastră.

Vizita Dumneavoastră recentă în Israel, Palestina şi Iordania a avut o importanţă istorică enormă nu doar din punctul de vedere politic, dar şi din punctul de vedere religios. Noi întotdeauna ne rugăm pentru Dumneavoastră, să ştiţi despre aceasta, deoarece recunoaştem rolul pe care îl deţineţi în conducerea marelui popor rus, precum şi în funcţie de conducător, care apără valorile general-umane şi ortodoxe. Vă mulţumesc enorm de mult pentru aceasta!

V. Putin: Mulţumesc.

<…>

Kremlin.ru/Patriarchia.ru

http://w.patriarhia.ru/md/db/text/3000535.html

Federaţia Rusă poartă azi o misiune aparte în lume în vederea păstrării Ortodoxiei

La 28 mai 2013, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil şi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril au oficiat cinul sfinţirii mari a catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni” în Kronştadt şi Dumnezeiasca liturghie în biserica nou sfinţită. După terminarea Liturghiei, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ţinută după Liturghie la catedrala maritimă „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ţinută după Liturghie la catedrala maritimă „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt

Preafericirea Voastră! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Stimată Svetlana Vladimirovna! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia acestei zile pline de bucurii, măreţe pentru oraşul Petersburg şi pentru întreaga Biserică – ziua sfinţirii catedralei principale maritime militare a Rusiei, catedrala în cinstea sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni în Kronştadt. Hristos a Înviat!

„Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu” –  astfel noi Îi cântăm lui Dumnezeu în zilele cele mai mari şi festive. Noi subliniem această putere Dumnezeiască de a intra în istoria omenirii, uneori în pofida voinţei oamenilor. Nimeni nu ştie cum voinţa omului corelează cu atotputerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu încalcă libertatea noastră, dar în anumite momente istorice El intră în istorie şi de aceea noi Îl numim Domnul istoriei. Dumnezeu săvârşeşte istoria prin oameni, dar de la El depinde începutul şi sfârşitul.

Ca locuitor al Leningradului, ţin bine minte această catedrală în anii postbelici şi anii ulteriori. De multe ori, plimbându-mă în jurul catedralei, văzând această frumuseţe irepetabilă, îmi puneam întrebarea: Va fi aici cândva oficiat serviciul divin? În acea vreme, în anii 50, nu exista răspuns la această întrebare, precum nu a existat nici în anii 60, şi 70, şi 80, şi chiar 90. Şi doar în anii 2000 a început, în sfârşit, procesul restaurării acestui sfânt lăcaş.

Ìîðñêîé ñîáîð

Locuitorii Kronştadtului ştiu ce a fost aici înainte – o clădire teatrală, pereţii, împodobirile, însuşi interiorul – tot mutilat… Într-o stare extrem de delăsată era şi exteriorul catedralei, pe care se citea pecetea părăsirii şi distrugerii. Era greu să-ţi imaginezi, că această biserică va fi restaurată astfel ca să arate o frumuseţe mai mare decât a fost iniţial. Noi ştim că o parte considerabilă a frescelor catedralei nu a fost executată în perioada de până la revoluţie – nu s-a reuşit.

Catedrala în acest an sărbătoreşte aniversarea a 110 ani de la punerea primei pietre la fundament, care a fost efectuată de dreptul Ioan de Kronştadt şi aniversarea a 100 de ani de la sfinţirea ei. Însă anul 1913 a fost ultimul an paşnic în viaţa ţării noastre. Împodobirea minunată, pe care o vedeţi acum, cupola bogat pictată – totul aceasta nu a existat iniţial în catedrală. Însă s-au păstrat schiţele excelenţilor pictori ai Veacului de Argint al Rusiei, care actualmente sunt atât de strălucit implementate în viaţă de meşterii noştri contemporani. Astăzi în faţa noastră nu este acea catedrală, care a fost sfinţită acum 100 de ani, dar este acea catedrală, pe care au dorit-o să o vadă strămoşii noştri cuvioşi.

Restaurarea acestui sfânt lăcaş nu este doar rezultatul muncii unui mare colectiv de conducători, constructori, proiectori, pictori, arhitecţi, restauratori de înaltă calificare, muncitori.  Astfel de proiecte au o importanţă istorică şi noi credem că şi restaurarea catedralei în cinstea Sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni are o importanţă istorică. Ea este icoana minunată a acelor procese care azi se desfăşoară în Rusia noastră.

Noi deseori ne jeluim de dezorganizarea vieţii noastre şi dorim să reuşim mai multe. Uneori în faţa vederii noastre apare imaginea nu prea realistă a vieţii oamenilor din ţările mai dezvoltate. Ca de obicei, noi ne criticăm pe sine şi spunem: „dar noi nu avem aşa ceva”. Însă noi avem altceva. Astăzi astfel de biserici nu se mai construiesc nicăieri în lume, decât doar în Sfânta Rusie. Astăzi în multe ţări prospere, cărora noi dorim să le asemănăm în planul confortului şi vieţii amenajate, se închid bisericile.

Haideţi să ne gândim în mod serios despre faptul ce semnifică aceasta. Aceasta înseamnă că Sfânta Rusie, Rusia istorică, Federaţia Rusă poartă azi o misiune aparte în lume în vederea păstrării Ortodoxiei, a puterii măreţe duhovniceşti a popoarelor slave.

Câteva zile în urmă, la Moscova, noi am sărbătorit Ziua scrisului şi culturii slave, pomenirea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu. Câteva zeci de mii de persoane au umplut toată Piaţa Roşie. Ele au cântat cântece, care sunt o parte din tradiţia noastră, a culturii noastre, care îşi trage obârşia de la sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu. Când mă uitam la Piaţa Roşie arhiplină, când am auzit, cum toată piaţa mi-a răspuns în voce tare „Adevărat a Înviat!”, am înţeles că ceva extrem de important se petrece în ţara noastră.

Noi construim o nouă Rusie, fără a distruge fundamentul – din contra, noi restaurăm acest fundament, noi ne vindecăm pe noi înşine. Prin astfel de acţiuni simbolice, cum este sfinţirea de azi a soborului, noi ne întărim în gândul că doar pe un fundament, construit de strămoşii noştri, pe fundamentul credinţei ortodoxe, a duhovniciei  şi culturii noastre, noi vom putea să realizăm acele scopuri, pe care le punem azi în domeniul economiei, politicii şi vieţii sociale.

2IMG_3280[1]

Această biserică a fost concepută ca o copie a bisericii „Sfânta Sofia”  la Constantinopol. După dimensiuni este mai mică, dar la arhitectură aminteşte foarte mult de „Sfânta Sofie”. De ce dar strămoşii noştri cuvioşi au hotărât să construiască o catedrală maritimă militară conform modelului „Sfintei Sofii”? Ca să sublinieze legătura noastră genetică cu Bizanţul, cu acea ţară, de la care am primit credinţa în Hristos. Această legătură niciodată nu s-a întrerupt, deşi Bizanţul s-a prăbuşit ca imperiu şi popoarele lei au trecut prin mari suferinţe. Dar apoi şi Rusia s-a prăbuşit ca imperiu, şi popoarele ei au trecut prin suferinţe, dar legătura duhovnicească dintre Constantinopol şi Moscova, Ierusalim şi Moscova şi întreaga Rusie, incluzând şi Kievul, şi Minskul, se păstrează. Acest sfânt lăcaş este, inclusiv, o biserică-monument al unităţii noastre atotcreştine, a unităţii grecilor şi slavilor, uniţi într-o Biserică Ortodoxă unică. De aceea eu consider că este simbolic faptul că marele fiu al tradiţiei Bizanţului Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al întregii Palestine Teofil săvârşeşte azi împreună cu noi sfinţirea acestei biserici sfinte.

Aş vrea să vă mulţumesc din inimă, Preafericirea Voastră, pentru slujirea Dumneavoastră jertfelnică Bisericii Ortodoxe a Sfântului Oraş, pentru grija faţă de pelerinii, care vin din Sfânta Rusie în Palestina, pentru dragostea Dumneavoastră pentru Biserica Rusă şi poporul nostru. Aş vrea să vă încredinţez de aceleaşi sentimente – sentimente ale dragostei neclintite şi hotărârea de a fi cu Dumneavoastră, cu Biserica Voastră şi în bucurie, şi în scârbiri.

757c117db6acb43ce7c862445f6ce2a3[1]

În amintirea participării Dumneavoastră la sfinţirea acestei sfinte biserici aş vrea să vă aduc în dar icoana Maicii Domnului „Feodorovskaya”. Este copia exactă a icoanei istorice „Feodorovskaya”, cu ea a fost binecuvântat primul ţar din dinastia Romanov la întronizare. Icoana este creată de meşteri–giuvaieri celebri în frunte cu Vadim Nicolaevici Jimirov, care a depus în această icoană nu doar talentul său, dar şi mijloacele sale. Această icoană este fabricată din metale de preţ şi eu vă rog să o luaţi în Sfântul Oraş ca un mare dar al Bisericii noastre şi al poporului nostru, în semn de dragoste al ctitorilor ruşi pentru Biserica Sfântului Oraş al Ierusalimului. Fie ca Împărăteasa Cerului prin chipul Ei făcător de minuni să vă binecuvânteze şi să vă întărească în slujirea Dumneavoastră de Patriarh. Eis polla eti, despota

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ţinută de pe treptele catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ţinută de pe treptele catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt
La 28 mai 2013, după oficierea cinului sfinţirii mari a catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni” în Kronştadt, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu un discurs către militarii şi  locuitorii oraşului.

Stimată Svetlana Vladimirovna! Stimate comandante-şef al Flotei militare maritime amiralul V.V. Cirkov! Stimate Alexandr Dmitrievici Beglov! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Aş vrea să adresez cuvinte speciale de salut către Preafericirea Sa, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil, care azi a fost prezent şi a participat la un eveniment minunat – sfinţirea bisericii! Dragi militari! Dragi locuitori ai Kronştadtului!

Noi deja am vorbit despre faptul că azi este un eveniment istoric. Cât este de minunat că acest eveniment este legat de creare, dar nu de distrugere. Doar în memoria noastră se păstrează evenimente istorice, legate de distrugere. Au fost bătălii mari, în care noi am biruit, însă în acele bătălii mureau oamenii, erau distruse monumentele, se nimiceau vieţi omeneşti. Deseori biruinţa este legată de distrugeri şi lucrul acesta îl cunosc bine militarii.

Însă există victorii uimitoare, care sunt legate de făurire. Şi astăzi avem o astfel de victorie – noi am refăcut din neant pur şi simplu o biserică măreaţă, principala catedrală a Flotei militare maritime a Rusiei, aici, în Kronştadt, pe un loc istoric, am restabilit ceea ce, s-ar părea, nu putea fi restabilit. Astăzi această biserică demonstrează nouă tuturor măreţia şi frumuseţea duhului oamenilor ortodocşi, a duhului Rusiei.

La această biserică şi-au dat jurământul marinarii noştri militari. Sper că aşa va fi şi în viitor, că această catedrală va fi locul de concentrare a vieţii duhovniceşti a florei militare maritime a Rusiei. Anume de la această biserică se porneau în călătorii îndepărtate, inclusiv  la acţiuni  militare, marinarii noştri militari, mulţi dintre care nu s-au întors la Kronştadt, dar care au arătat fapte de eroism, fidelitate fără preget Rusiei. Aşa a fost şi în anii grei ai războiului ruso-japonez, şi în toate războaiele ulterioare din secolul al XX-lea.

Îl rugăm pe Domnul şi sperăm la faptul ca niciodată marinarii noştri militari să nu plece la luptă, dar să fie trimişi cu alte misiuni, la manevre, ca să-şi menţină nivelul militar profesional, pentru ca Flota militară maritimă a Rusiei întotdeauna să fie la straja hotarelor sfinte ale Patriei noastre, a fraţilor şi surorilor noastre, a aliaţilor noştri, a popoarelor frăţeşti.

Aş vrea încă odată să mulţumesc Ministerului apărării Federaţiei Ruse şi ministrului Serghei Cujughetovici Şoigu, comandantului-şef  al Forţelor militare maritime pentru acel ajutor, care a fost acordat la restaurarea acestei biserici.

De acum înainte biserica va aparţine Flotei militare maritime a Rusiei. Aici vor fi oficiate servicii divine pentru sănătate şi odihnă – pentru sănătatea celor care acum slujesc în flotă Rusiei și pentru odihnă celor care şi-au dat viaţa pentru Patrie. Noi credem şi sperăm că împreună cu renaşterea acestui sfânt lăcaş va renaşte li duhul adevărat al militarilor noştri, care se urcă către strămoşii noştri mari – la Alexandru Nevski, Dmitrii Donskoi, amiralii Nahimov, Kornilov şi Uşakov, la Suvorov, Kutuzov, la mareşalul Jukov. Anume acest măreţ duh al ostaşilor şi conducătorilor lor prezintă puterea invincibilă a Rusiei.

Chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor participanţilor ai acestui miting solemn în legătură cu un eveniment de importanţă deosebită – sfinţirea principalei biserici militare a marinarilor Federaţiei Ruse – catedrala „Sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni” în Kronştadt.

Hristos a Înviat!

Catedrala Flotei Maritime din Kronştadt, refăcută la iniţiativa soţiei preşedintelui rus

În oraşul Kronştadt de lângă Sankt-Petersburg s-a sfinţit după o lungă restaurare Catedrala Flotei Martime care poartă hramul Sfântului Nicolae. Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, prezent la slujbă împreună cu soţia sa, i-a felicitat pe locuitorii oraşului cu ocazia acestui eveniment important, care, fără exagerare, are importanţă pentru întreaga ţară.
 
Clădirea măreaţă a Catedralei refăcute, cu cupole aurite, se ridică deasupra oraşului fortăreaţă Kronştadt. Interiorul impresionează prin frumuseţea lui: marmură, poleială de aur, vitralii, mozaic şi picturi murale deosebite. „În istoria fortăreţei Kronştadt şi în istoria ţării noastre astăzi este o zi importantă”, s-a adresat preşedintele Dmitri Medvedev locuitorilor oraşului, care s-au adunat în faţa catedralei.

„Sunt foarte fericit că graţie binecuvântării patriarhului Kirill, prin eforturile unui număr uriaş de persoane, cu participarea unui număr important de mecenaţi în cel mai scurt timp această perlă a arhitecturii ecleziastice din Rusia a revenit la înfăţişarea sa iniţială. Este minunat pentru că oraşul Kronştadt are tradiţiile sale maritime de deosebite: aici se află baza noastră, aici trăiesc marinarii noştri. Aici totul respiră istoria Marinei Ruseşti. Şi de aceea, imediat după ritualul sfinţirii, marinarii pot veni la catedrală să se roage, să-i pomenească pe tovarăşii lor de luptă, să primească binecuvântarea pentru viitoarele fapte eroice. Nimic nu consolidează mai mult armata şi flota navală decât unitatea spirituală”.

Istoria catedralei a fost foarte dificilă, iar în ea se reflectă ca într-o oglindă calea dramatică a Rusiei din secolul al XX-lea, a spus Dmitri Medvedev. Catedrala a fost ridicată în anul 1903 în cinstea aniversării a 200 de ani de existenţă a Flotei Ruseşti şi a fost sfinţită în 1913 cu numele Sfântului Nicolae, care acum este considerat ocrotitorul marinarilor. Ea a fost aproape o copie exactă a cunoscutei Catedrale Sfânta Sofia din anticul Constantinopol, actualmente Istanbul.

În timpul puterii sovietice, catedrala a fost transformată în cinematograf, după aceea în sală de concerte şi club naval. În anii 1990 el se afla într-o stare atât de jalnică, încât era pe punctul distrugerii totale. Refacerea catedralei a început în anul 2009. La iniţiativa soţiei preşedintelui rus, Svetlana Medvedeva, care şi-a petrecut copilăria în Kronştadt, a fost înfiinţat un centru caritabil.

Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kirill, care a ţinut astăzi slujba de sfinţire a Catedralei Flotei Maritime, le-a mulţumit tuturor celor care au participat la refacerea ei. În semn de recunoştinţă, el i-a înmânat Svetlanei Medvedeva cea mai înaltă distincţie bisericească: Ordinul Slavei şi Onoarei de prim rang.

„Această catedrală măreaţă, care, în condiţiile actualelor posibilităţi ştiinţifice şi tehnice, a fost restaurată, s-a dovedit a fi o activitate foarte dificilă. Acum 100 de ani, ea a fost construită nu pur şi simplu ca operă arhitecturală, ci ca locaş sfânt al noului veac. În momentul construirii sale s-au folosit tehnologii noi, idei inginereşti minunate. Fie ca această catedrală a măreţiei navale, pe pereţii căreia sunt scrie numele marinarilor eroi, care şi-au dat viaţa pentru Patrie, să-i întărească pe marinarii noştri şi să se umple de oameni”.

Principalele activităţi de restaurare s-au încheiat deja, a rămas doar să se finalizeze pictura murală şi să se instaleze mijloacele de comunicare în biserică. De asemenea, trebuie aranjat teritoriul catedralei. Toate lucrările urmează să fie încheiate până în 2013, când la Kronştadt se va marca o sută de ani de existenţă a catedralei.

Surse:

http://w.patriarhia.ru/md/db/text/3002322.html

http://romanian.ruvr.ru/2012_04_19/72274047/

Anunțuri