646x404[1]

VIZITA PATRIARHULUI CHIRIL AL MOSCOVEI  ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Din data de 7 până în 9 ale lunii septembrie a avut loc vizita de Prim sfințit ierarh a Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril la Biserica Ortodoxă din Moldova, efectuată cu prilejul aniversării a 200 de ani de la fondarea Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei.

mosxas1[1]

Din componența delegației oficiale, care la însoțit pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, au luat parte : mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Vsevolod Ceaplin, preşedintele Departamentului Sinodal pentru relaţiile între Biserică şi societate; V.R. Legoida, preşedintele Departamentului Sinodal informaţional; protoiereul Nicolai Balașov, vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin; şeful secretariatului personal al Preafericitului Patriarh, iereul M.G. Kuksov.

2VAR_6932-1200[1]La aeroport Preafericitul Patriarh Chiril a fost întâmpinat de mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir; de ambasadorul FR în Moldova F.M. Muhametșin;  și de clerul Bisericii Ortodoxe a Moldovei.

Adresându-se către reprezentanții  mass-media Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a menționat:

Eu am sentimentul profundei bucurii în legătură cu posibilitatea de a vizita pământul evlavios ortodox al Moldovei în anul, când sărbătorim aniversarea a 200 de ani de la crearea Eparhiei Chișinăului și Hotinului, care apoi, după cum știm, cu timpul a fost reorganizată în Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove. La izvoarele acestui eveniment minunat se află o personalitate celebră – mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni) – născut în Transilvania în orașul Bistrița († 30 martie 1821). Bineînțeles, noi vom pomeni acest nume, vom aprecia calea istorică parcursă de Ortodoxia în Moldova. Voi avea bucuria să vizitez mănăstirea din Căprisana, ca să mă rog la mormântul Înaltpreasfințitului stăpân mitropolit.

Ortodoxia în Moldova are o importanță foarte mare. Cel mai mare procent de ortodocși, dacă e să luăm orice țară din lume, revine la cap de locuitor anume în Moldova. Este o țară care trăiește cu tradiția ortodoxă. Iar tradiția este nu doar trecutul, tradiția – este prezentul. Tradiția se transmite din generație în generație. Împreună cu ea se transmit valorile fundamentale – de ordin moral, cultural, duhovnicesc. Este foarte important ca în vremurile noastre deloc simple această tradiție, plină de valori enorme, să fie păstrată, să fie vie și fructuoasă.

Este foarte important ca pe baza acestei tradiții să se formeze un dialog general-național. Acel dialog, în care trebuie să participe2VAR_6916-1200[1] și reprezentanții puterii, și ai elitei, și poporul pentru ca să nu se producă scindări chinuitoare, ciocniri, contradicții, ca dezvoltarea națională să corespundă acelei baze duhovnicești, care a fost fondată de multele generații de oameni credincioși din Moldova.

Eu cred că puterea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu vor ajuta poporului să învingă acele dificultăți și probleme, care există azi. Iar noi ne vom ruga din toată inima pentru țara voastră, pentru poporul Moldovei și pentru Biserica Ortodoxă, care este parte a Bisericii Ortodoxe Ruse multietnice, care unește zeci de milioane de oameni de diferite naționalități – sunt și ruși, și belaruși, și moldoveni, și gagauzi, și ucraineni. Noi suntem o mare familie ortodoxă, unită de sentimentul solidarității și dragostei în bucurii și greutăți noi suntem împreună”.

Încă odată vreau să spun că scopul principal al vizitei mele constă în faptul ca împreună cu poporul moldav să mă rog pentru prezentul și viitorul nostru”.

Preafericitul Patriarh Chiril s-a întâlnit cu Preşedintele Republicii Moldova Nicolae Timofti

1VAR_6160-1200[1]

La 7 septembrie Preafericitul Patriarh Chiril, care se află cu o vizită de Prim sfințit ierarh la Biserica Ortodoxă din Moldova, s-a întâlnit la Reședința de Stat din Chișinău cu Președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti.

La întâlnire au fost prezenţi, de asemenea: mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Vsevolod Ceaplin, preşedintele Departamentului Sinodal pentru relaţiile între Biserică şi societate; ambasadorul Rusiei în Moldova F.M. Muhametşin.

IMG_10961[1]

Adresându-se către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, N. Timofti a apreciat înalt rolul Bisericii Ortodoxe în Moldova, grija ei pentru locuitorii republicii, exprimându-şi o recunoştinţă deosebită mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir pentru slujirea dumnealui.

La rândul său, Preafericitul Stăpân a spus:

2VAR_6964-1200[1]Excelenţa Voastră, domnule Preşedinte! Sunt bucuros că în scurt timp noi ne întâlnim cu Dumneavoastră a doua oară. Apreciez acel contact, care s-a stabilit între noi. Pentru Patriarh este important să aibă relaţii directe cu conducerea statelor, unde cârmuirea păstorească a oamenilor o efectuează Patriarhia Moscovei – o Biserică multietnică, care uneşte zeci de milioane de oameni din 62 de ţări ale lumii. Sunt şi ruşi, şi ucraineni, şi belaruşi, şi moldoveni, oameni de diferite naţionalităţi. Parohiile Patriarhiei Moscovei sunt şi în Japonia, şi în China, şi în Europa Occidentală, şi în SUA, şi în America Latină, Australia, Noua Zelandă, Asia de Sud-Est. În această Biserică nu sunt mai apropiaţi sau mai puţin apropiaţi de Patriarh care simte responsabilitatea pentru fiecare, în special pentru acei, care se află în situaţii dificile de ordin economic, social, politic.

Aceasta mă face să gândesc, să mă rog şi să trudesc pentru ca Biserica să facă totul ce depinde de ea pentru împăcarea oamenilor, pentru unirea lor. 

O responsabilitate deosebită Biserica o poartă pentru starea morală a societăţii. Experienţa istoriei, începând cu vechea antichitate, mărturiseşte despre faptul că societatea este în stare să păstreze solidaritatea şi puterea interioară, dinamismul doar atunci, când este puternic sentimentul moral”.IMG_0394[1]

În timpul convorbirii de mai departe au fost discutate problemele dimensiunii morale ale vieţii sociale.

Preafericitul Patriarh Chiril a participat la solemnitățile consacrate aniversării a 200 de ani de la fondarea Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei

IMG_0444[1]

La 7 septembrie 2013, în capitala Republicii Moldova, Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a participat la solemnitățile consacrate aniversării a 200 de ani de la fondarea mitropoliei Chișinăului și a Moldovei, care a avut loc în Palatul național „N. Sulac”. Vizita Întâistătătorului efectuată la Biserica Ortodoxă din Moldova este consacrată acestei date aniversare.

IMG_0479[1]

Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către cei prezenți cu o alocuțiune. Felicitându-l pe conducătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, pe înalții activiști de stat și pe toți participanții și oaspeții la solemnitățile consacrate aniversării a 200 de ani de la fondarea Mitropoliei Chișinăului și Hotinului, Sanctitatea Sa a spus: „De fiecare dată, când mă ating de poporul ortodox al Moldovei, eu simt o putere duhovnicească, care provine din inimile voastre. Aici cu adevărat este foarte puternică credința, religiozitatea este la un nivel înalt. În pofida la toate circumstanțele istorice grele prin care ați trecut, anume datorită credinței ortodoxe a poporului Moldovei azi aveți un stat independent, o cultură națională dezvoltată, o societate care își păstrează integritatea, în pofida diversificării politice și a multor factori, care o scindează”.

IMG_0481[1]

Apoi Sanctitatea Sa s-a referit la evenimentul, căruia îi este dedicată solemnitatea:

Evenimentul cu o vechime de două sute de ani a semnificat începutul unei noi etape a formării administrative a Bisericii2VAR_7021-1200[1] Ortodoxe din Moldova după zeci de ani de dezorganizare a ei, a pierderii structurii bisericești. În Moldova lipseau școli, instituțiile necesare culturale, care sunt atât de importante pentru viața duhovnicească și culturală a poporului. Toate acestea au fost legate de anii dominației străine și de circumstanțele istorice dificile.

Instituirea Eparhiei Chișinăului a fost și urmarea dorinței fierbinți a moldovenilor să fie în unitate cu popoarele Sfintei Rusii, care erau de aceeași credință, care umăr la umăr împreună cu poporul Moldovei erau gata să apere, să păstreze viața poporului și credința ortodoxă și o făceau, fără a-și precupeți viața. Apropierea istorică și duhovnicească a popoarelor Rusiei istorice și ale Moldovei pleacă cu rădăcinile departe în adâncul veacurilor.

Semințele credinței în Hristos au căzut pe pământul Moldovei împreună cu sângele primilor mucenici creștini. Cu timpul pe locul lor a crescut un arbore puternic cu multă roadă. Perioadele de glorie și prosperitate în istoria Ortodoxiei din Moldova se perindau cu vremurile de prigoniri. O încercare foarte grea a devenit veacul domniei străine pe pământul moldav. Însă poporul evlavios moldav a învins toate perioadele de grea cumpănă și greutățile, pășind umăr la umăr pe calea sa istorică, alături de popoarele frățești ale Rusiei, care aproape de inimă au primit suferințelor celor de o credință cu ei, deoarece, după cuvântul sfântului apostol Pavel „dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună” (1 Cor. 12:26).

IMG_0619[1]

În primii ani ai activității Eparhiei Chișinăului a fost pusă baza renașterii vieții naționale și culturale în Moldova după o criză de lungă durată. Organizarea sistemului de învățământ, amenajarea școlilor primare, a colegiilor și gimnaziilor de județ, deschiderea seminarului teologic la Chișinău, fondarea tipografiei și dezvoltarea largă a tipăririi cărților permit a numi această perioadă a fi începutul epocii de luminare în Moldova”.

IMG_0488[1]

Preafericitul Patriarh Chiril cu recunoștință l-a pomenit pe primul conducător al eparhiei – mitropolitul Chișinăului și Hotinului Gavriil (Bănulescu-Bodoni), care a fondat edificiul Bisericii Ortodoxe din Moldova, care stă ferm și până în zilele noastre.

Conform spuselor Sanctității Sale, veacul al XX-lea a adus noi încercări Bisericii Ortodoxe din Moldova, însă poporul ei, care a pus adevărul lui Dumnezeu mai presus de înțelepciunile veacului acestuia, a păstrat fidelitate lui Hristos și tradiției sale istorice: ”Împreună cu întreaga Biserică Rusă, Biserica Ortodoxă din Moldova trăiește o perioadă a renașterii sale. În ultimele decenii sunt reconstruite sute de biserici, sunt deschise zeci de mănăstiri. Este renăscută activitatea seminarului teologic din Chișinău și instituită Academia teologică. Anual școlile teologice locale pregătesc numeroși succesori destoinici ai lucrării pe tărâmul lui Hristos”.

IMG_0490[1]

Preafericitul Patriarh Chiril i-a mulțumit pentru renașterea vieții bisericești mitropolitului Vladimir, episcopatului, clerului, activului parohial și tuturor credincioșilor ortodocși ai republicii, fiecare participând, în măsura posibilităților sale, la această renaștere măreață a Ortodoxiei pe pământul moldav.

Mileniul nou a adus poporului ortodox al Moldovei și încercări noi, a spus în continuare Preafericitul Stăpân: „Din nou este pusă la încercare tăria credinței și a evlaviei poporului în fața ispitelor veacului acestuia. Învățăturile mincinoase, liberalismul înțeles greșit, problemele economice și multe alte tentații au devenit o provocare serioasă pentru societatea Moldovei”.

2VAR_6981-1200[1]Biserica întotdeauna este împreună cu poporul în bucuriile și amărăciunile lui”, a spus în continuare Preafericitul Patriarh. „Pentru Moldova, țară ortodoxă, vocea Bisericii întotdeauna a fost și va rămâne vocea conștiinței. Biserica Ortodoxă din Moldova este chezășia păstrării identității naționale, a originalității culturale a poporului moldav. Biserica ia asupra sa misiunea de a exprima opiniile celor, care deseori nu pot vorbi singuri despre speranțele și suferințele lor”.

Multe secole în urmă poporul moldav a făcut alegerea sa conceptuală, duhovnicească și morală, acceptând credința ortodoxă. El a intrat, ca egal între egali, în marea civilizație ortodoxă, unită prin moștenirea duhovnicească și culturală, valorile morale și estetice, idealurile comune ale frumuseții, binelui și dreptății.

Poporul Moldovei a urmat în mod liber alegerii sale, deseori în pofida condițiilor istorice nefavorabile. Păstrarea acestei libertăți duhovnicești, păstrarea fidelității alegerii civilizaționale ortodoxe este foarte importantă și azi, și în viitor. Refuzul de la valorile adevărate, veșnice, de ordin duhovnicesc și moral, va trage după sine inevitabil distrugerea poporului, degradarea lui duhovnicească. Nădăjduiesc din toată inima, că nimeni nu va putea să cumpere sufletul poporului Moldovei sau să-l înrobească.

IMG_0502[1]

Nevoința duhovnicească a poporului moldav se realizează împreună cu popoarele frățești ale Rusiei, Ucrainei, Belarusiei și alte popoare, care intră în spațiul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse. În acest an noi sărbătorim aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei. Solemnitățile, dedicate acestui eveniment, deja s-au desfășurat la Moscova, Kiev și Minsk, iar azi ele continuă aici, pe pământul Moldovei.

Nădăjduind în Domnul nostru Iisus Hristos, care a dat făgăduința: „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui” (Mt. 16, 18), noi ne rugăm ca Domnul să păstreze Sfânta Biserică a Sa în pace și prosperitate și să-i întărească pe toți copiii ei în unitate de gânduri și dragoste”.

Preafericitul Patriarh Chiril încă odată a felicitat pe cei prezenți cu ocazia aniversării importante, chemând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova, asupra ierarhilor, păstorilor și tuturor copiilor ei credincioși.

IMG_0512[1]

Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir în numele episcopatului, clerului, credincioșilor mireni i-a mulțumit Preafericitului Patriarh Chiril pentru vizita efectuată în Moldova, pentru întâlnirea cu slujitorii bisericii și poporul credincios al Moldovei.

Noi aproape pe parcursul întregului an ne-am pregătit pentru vizita Sanctității Voastre în Moldova: am desfășurat concursuri,2VAR_7220-обр4[1] conferințe, întâlniri, servicii divine. Două sute de ani în urmă, la 21 august 1813, a fost semnat decretul țarului cu privire la crearea Eparhiei Chișinăului și Hotinului și numirea primului său arhipăstor – mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni)”, a spus mitropolitul Vladimir. „În acești două sute de ani Biserica a trecut prin multe încercări, însă ea a supraviețuit în toate aceste vremuri. Deosebit de dificil pentru ea, precum și pentru întreaga Biserică Ortodoxă, a fost secolul al XX-lea, când se închideau mănăstirile și bisericile, erau arestați slujitorii bisericii și călugării. Se părea că Biserica Ortodoxă dispare. Însă poporul moldav evlavios întotdeauna a păstrat scânteia credinței în inima lui”.

Vremurile grele au trecut și viața Bisericii în Moldova din nou a reînceput, a spus în continuare mitropolitul Vladimir. Încă până în anul 1988 în Moldova funcționau 194 de biserici și o mănăstire, iar acum sunt circa 1300 de biserici, 42 de mănăstiri și 8 schituri, precum și 8 școli teologice.

Mitropolitul Vladimir încă o dată i-a mulțumit Sanctității Sale pentru vizita efectuată în Moldova. „Eu știu că ați îndrăgit Moldova încă de pe vremea când erați rector la seminarul și Academia teologică din Leningrad, actualmente Sanct-Petersburg. Mulți din cei prezenți în sală au fost ucenicii Dumneavoastră și azi ei muncesc fără odihnă pentru binele sfintei Biserici Ortodoxe. Dumneavoastră întotdeauna ați avut o atitudine plină de o atenție deosebită și de dragoste față de slujitorii bisericii și credincioșii din Moldova. Deoarece sunteți Patriarhul nu doar al unui singur popor. Dumneavoastră cârmuiți întreaga Biserică Ortodoxă Rusă”, a spus stăpânul Vladimir.

IMG_0435[1]

În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova, al slujitorilor bisericii, monahilor și monahiilor, mitropolitul Vladimir i-a adus mulțumiri Preafericitului Patriarh pentru dragostea și susținerea în păstrarea credinței și menținerea stabilității în societatea Moldovei.

Apoi a avut loc un concert, consacrat aniversării.

Preafericitul Patriarh Chiril s-a întâlnit cu liderii inițiativelor ortodoxe din Moldova

1VAR_6487-1200[1]

La 7 septembrie 2013, după încheierea actului solemn în cinstea aniversarii a 200 de ani de la fondarea Eparhiei Chişinăului, în palatul naţional „N.Sulac” a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu liderii iniţiativelor ortodoxe din Moldova. La întâlnire a fost prezent mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir.

La întâlnire au participat: T. Plucci şi S.Blându, coordonatorii concursului „Iniţiativa ortodoxă” (Chişinău) şi coordonatorul numit în numele Eparhiei de Cahul şi Comrat A. Niculiţă.IMG_05522[1]

Preotul Mihail Caledji, conducătorul proiectului de concurs „Centrul duhovnicesc de însănătoşire pentru tineret „Prosvet” şi A. Stârcu (proiectul „Mai aproape de ceruri”) au povestit Preafericitului Patriarh Chiril despre activitatea lor. În cadrul celui din urmă proiect a fost realizat şi desfăşurat festivalul de Paşte.

În timpul întâlnirii Preafericitul Patriarh Chiril a menţionat în mod deosebit importanţa iniţiativelor ortodoxe. Preafericitul Stăpân de asemenea a subliniat necesitatea activităţii comune a oamenilor Bisericii şi a organizaţiilor din societate, care ar contribui la extinderea colaborării între Biserică şi societate. „A face fapte bune este extrem de important, dar concomitent este important a stabili şi relaţii pe orizontală, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. Aceasta are o mare importanţă pentru societate, în care oamenii faţă în faţă se ciocnesc cu organizaţiile bisericeşti, care se ocupă de activităţi folositoare pentru ea”.

Preafericitul Patriarh Chiril s-a întâlnit cu liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova Vlad Filat

1VAR_6520-1200[1]

La 7 septembrie 2013 Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, care se află în vizită de Prim sfinţit ierarh la Biserica Ortodoxă din Moldova, s-a întâlnit la reşedinţa de Stat din Chişinău cu liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova Vlad Filat.

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a menţionat că aniversarea a 200 de ani de la fondarea Eparhiei Chişinăului oferă posibilitate a medita la trecut, prezent şi viitor, a discuta şi cu feţe bisericeşti, şi cu oameni politici. 

IMG_0673[1]

Din partea sa V. Filat şi-a exprimat recunoştinţa Sanctităţii Sale pentru vizită. „Sunteţi întotdeauna aşteptat şi iubit”, l-a încredinţat pe Patriarh liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a
vizitat mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Căpriana

La 7 septembrie 2013 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, care se află în vizită de Prim sfinţit ierarh la Biserica Ortodoxă din Moldova, a sosit la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Căpriana, în apropiere de Chişinău.

***

Preafericitul Patriarh Chiril a mers la locul odihnei de veci a mitropolitului Gavriil (Bănulescu-Bodoni). La mormântul primului arhiereu eparhiot al Eparhiei Chişinăului şi Hotinului a fost oficiată litia pentru cel adormit.

Apoi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a vizitat biserica mănăstirii în cinstea sfântului Gheorghe.

IMG_0477[1]

Pe treptele din fața bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Sanctitatea Sa a fost salutat de egumenul mănăstirii părintele Filaret, care a menţionat rolul mare al mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni atât în istoria Ortodoxiei din Moldova, cât şi în istoria mănăstirii din Căpriana. Arhimandritul Filaret a povestit că mitropolitul Gavriil a găsit mijloace pentru restaurarea mănăstirii şi singur a arătat locul, unde urmează să fie înmormântat. Locţiitorul mănăstirii Căpriana de asemenea a amintit că omoforul alb al mitropolitului Gavriil a fost trimis în dar de ţariţa Ecaterina II şi a menţionat în mod deosebit fidelitatea mitropolitului faţă de Biserica Rusă, în care a primit hirotonia arhierească.

IMG_0368[1]

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către slujitorii bisericii, fraţi şi credincioşi, spunând, în special: „Cu o emoţie deosebită vizitez acest loc. În primul rând, deoarece sărbătorind aniversarea a 200 de ani de la fondarea Eparhiei Chişinăului (actualmente Mitropolia Chişinăului şi Moldovei), noi nu am putut evita mormântul Preasfinţitului mitropolit Gavriil – persoană care, de fapt, a afirmat acea structură bisericească, care există 200 de ani şi care acum ne bucură pe noi toţi şi prin apariţia noilor eparhii pe pământul Moldovei, şi prin apariţia unui mare număr de clerici, de oameni botezaţi, de biserici şi mănăstiri”.

Preafericitul Stăpân s-a referit în mod special la fidelitatea pururea pomenitului mitropolit Gavriil faţă de Biserica Rusă: 2VAR_7600-обр[1]Arhiereul în ziua hirotoniei sale jură credinţă, vorbeşte despre faptul că va fi credincios până la sfârşitul zilelor sale conducerii Bisericii şi unităţii Ei”, a menţionat Preafericitul Patriarh. „Iată din ce cauză atât de dureros este percepută scindarea. Schisma nu este doar trădarea faţă de oameni, dar trădarea faţă de Dumnezeu. Ierarhul dă făgăduinţă lui Dumnezeu să fie credincios cauzei, iar apoi trădează, explicând aceasta prin diverse situaţii din viaţă, interesul personal, dorinţa a se aranja mai bine, a ieşi de sub lovitură sau de sub învinuiri, pentru a fi prosper. Însă un astfel de ierarh Îl trădează pe Dumnezeu. Oamenii care pleacă în schismă, declară că ei cred în Dumnezeu – dar cum se putea de dat făgăduinţă, de jurat în faţa lui Dumnezeu, iar apoi de trădat?

Pilda sfântului ierarh Gavriil este o pildă a fidelităţii, a spus mai apoi Preafericitul Patriarh Chiril. Putem să ne imaginăm toate propunerile, care i s-au oferit, acele ameninţări, care s-au prăbuşit pe el, însă el a rămas fidel lui Hristos şi Bisericii! Astăzi noi cu pietate înconjurăm mormântul lui şi, pomenind aniversarea a 200 de ani de la fondarea mitropoliei, ridicăm mulţumire lui Dumnezeu pentru trudele acestui ierarh”.

IMG_0365[1]

În anul 2005, însoţindu-l pe Preafericitul Patriarh Alexii, am avut posibilitate să vizitez această mănăstire, pe atunci ea prezenta prin sine un şantier, a continuat Preafericitul Stăpân. Când stăpânul Vladimir ne-a purtat prin această mănăstire însoţiţi de preşedintele de atunci V.Voronin, se vorbea despre faptul cum va arăta. Acum, intrând în Porţile sfinte şi privind la această mănăstire slăvită, nu am recunoscut ceea ce a fost în anul 2005, atât de mare lucrare s-a efectuat aici: biserici, clădiri, teritoriu – totul este adus într-o ordine ideală. Pentru aceasta aş vrea să vă mulţumesc, Înaltpreasfinţia Voastră, precum şi tuturor oamenilor, care au susţinut această activitate, ce s-a desfăşurat aici! Dumneavoastră, părinte Filaret, şi fraţilor doresc tăria duhului. Luaţi pildă de la Preasfinţitul mitropolit Gavriil, care cu rămăşiţele sale cinstite se află aici, în acest sfânt locaş! Fie ca Domnul să păstreze mănăstirea, să întărească frăţia monahală, să vă ajute să creşteţi din putere în putere!”

Ca amintire a vizitei la mănăstirea din Căpriana Preafericitul Patriarh Chiril a adus în dar icoana sfântului ierarh şi făcător de minuni Nicolae, pictată pe Athos, cu care mănăstirea din Căpriana a menţinut relaţii de veacuri.

Pentru toţi cei prezenţi Preafericitul Patriarh a transmis iconiţa Maicii Domnului de la Vladimir cu binecuvântarea Patriarhului şi rugămintea de a se ruga pentru dumnealui.

În continuare în blocul monahal al mănăstirii a avut loc întâlnirea Întâistătătorului cu arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova.

2VAR_7220-обр8[1]

Mănăstirea de călugări „Adormirea Maicii Domnului” din Căpriana este una din cele mai vechi în Moldova. Primele date despre mănăstire coboară spre anul 1429. Ca şi multe alte locaşuri sfinte ale Moldovei, mănăstirea din Căpriana a fost închisă şi distrusă în perioada sovietică. Sfântul lăcaș a fost redeschis în anul 1989 şi în scurt timp a devenit unul din simbolurile renaşterii naţionale.

În mănăstire se află mormântul mitropolitului Gavriil (Bănulescu-Bodoni). Mănăstirea a fost ctitorită de cei mai vestiţi domnitori ai Moldovei: Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş. Aici au trăit şi au creat cronicarul pământului moldav Efimie şi unul din primii poeţi ai Moldovei Ciprian.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Preafericitul Patriarh Chiril a depus flori la monumentul domnitorului Moldovei Ştefalncel Mare în or. Chişinău

3VAR_6798-1200[1]

La 7 septembrie 2013 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, care se află în vizită la Biserica Ortodoxă din Moldova, a depus flori la monumentul domnitorului Moldovei Ştefan III cel Mare în or. Chişinău. În faţa monumentului s-a cântat „Veşnica pomenire”.

La depunerea de flori au fost prezenţi: mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir şi membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse, care îl însoţeşte pe Preafericitul Patriarh în vizita sa în Moldova.

Preafericitul Patriarh Chiril a condus
slujirea Dumnezeieştii liturghii pe piaţa din faţa catedralei din
Chişinău

La 8 septembrie 2013, de sărbătoarea Întâmpinării Icoanei Maicii Domnului de la Vladimir, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus slujirea Dumnezeieştii liturghii pe piaţa din faţa catedralei „Nașterea Domnului” din Chişinău.

Pe piaţa catedralei s-au adunat circa zece mii de credincioşi. Emisia în direct a serviciului divin a efectuat-o postul de televiziune „Moldova-1”.

IMG_0742[1]

După Liturghie Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a fost salutat de mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir, care, în special, a spus: ”Astăzi avem o mare sărbătoare: noi marcăm aniversarea a 200 de ani de la fondarea Eparhia Chişinăului şi Hotinului, care, păstrând pe parcursul veacurilor rădăcinile sale, azi este Mitropolia Chişinăului şi a Moldovei sau Biserica Ortodoxă din Moldova”.

Mitropolitul Vladimir s-a oprit în mod deosebit asupra nevoinţei vieţii primului arhiereu al Eparhiei Chişinăului – mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni), la al cărui mormânt a fost în ajun Preafericitul Patriarh Chiril: „Noi ştim că mitropolitul Gavriil a fost un mare patriot al acestui pământ”, a spus mitropolitul Vladimir. „El a fost un mare nevoitor al sfintei Bisericii Ortodoxe. Noi ţinem minte în ce timpuri grele a slujit. Arestat de stăpânirea turcă, care îi impunea să iasă din jurisdicţia Bisericii Ruse, el a spus: „Eu sunt monah. Nu are cine plânge după mine. Am dat jurământ şi consider că e păcat să trădez Biserica de dragul al câtorva ani de viaţă pe pământ!” Noi suntem fideli idealului, întruchipat în aceste cuvinte, pe care le-a rostit primul nostru mitropolit”.

IMG_1071[1]

Menţionând marele interes al Preafericitului Patriarh faţă de viaţa bisericească din Moldova, mitropolitul Vladimir a spus: „Aţi manifestat interes faţă de viaţa creştinilor noştri ortodocşi, faţă de viaţa mănăstirilor noastre. Este firesc, deoarece Dumneavoastră sunteţi Patriarhul nostru comun – atât al moldovenilor, găgăuzilor, bulgarilor şi românilor, precum şi al ucrainenilor, belaruşilor şi al altor popoare, care intră în jurisdicţia canonică a Bisericii Ortodoxe Ruse”.

Pentru amintirea în rugăciune despre vizita în Moldova, mitropolitul Vladimir i-a adus în dar Preafericitului Patriarh Chiril icoana sfântului voievod Ştefan cel Mare.

În predica sa Preafericitul Patriarh Chiril a spus:

Inima mea se umple de bucurie, când vă văd pe voi pe toţi, adunaţi într-un atât de mare număr aici, pe piaţa centrală, lângă catedrala capitalei Chişinău. Noi ne-am adunat azi nu pentru ca să declarăm anumite idei politice, nu pentru a apăra anumite drepturi, nu pentru ca să ne confruntăm, nu pentru ca unii să obţină victorii asupra altora – noi ne-am adunat aici ca un popor unic: şi cei de dreapta, şi cei de stânga, şi centriştii prin convingeri, şi persoanele care în genere sunt departe de orice politică, tineri şi oameni în vârstă, clerici şi mireni, cu studii înalte şi oameni simpli. Noi suntem un popor. Ne-am adunat acum nu din curiozitate, nu pentru a ne distra, dar pentru a înconjura pristolul lui Dumnezeu, pe care s-a săvârşit Dumnezeiasca liturghie, această mare scumpete şi concomitent puterea adevărată duhovnicească, a oamenilor. Este uimitor, însă niciodată o persoană puternică nu îşi demonstrează puterea. Mulţi sportivi mari, care sunt înzestraţi cu o forţă enormă, niciodată nu intră în luptă corp la corp cu oamenii simpli, nimic nu demonstrează prin putere, deoarece astfel este statutul omului puternic. Puterea o demonstrează acei, care au nevoie să o demonstreze. Noi azi mărturisim faptul că puterea adevărată a poporului moldav este credinţa ortodoxă, care uneşte pe oameni, care determină morala lor, care trasează sistemul de valori, prin care trăieşte orice om. Deoarece acest sistem de valori a parvenit la noi nu de la interesele grabnic trecătoare şi nu de la moda rapid schimbătoare, acest sistem de valori s-a transmis din generaţie în generaţie şi izvorul lui nu este omul, dar Domnul. Noi ştim, iar generaţia mai în vârstă şi cea medie ţin minte acele vremuri, când această catedrală a fost închisă. Aceleaşi generaţii ţin minte, când clopotniţa a fost aruncată în aer, atunci când nu era cu putinţă a te numi ortodox, când mărturisirea sinceră a credinţei cerea curaj. Atunci puterea enormă a statutului funcţiona pentru a demonta acest sistem moral-duhovnicesc al valorilor şi al filozofiei, o făceau şi prin convingeri, şi prin putere, şi prin făgăduinţe, dar nimic nu le-a reuşit. Ce poate vorbi mai puternic despre faptul că lucrarea lui Dumnezeu este mai puternică decât orice lucrare omenească? Cuvântul lui Dumnezeu şi legea lui Dumnezeu este mai tare decât orice cuvânt al omului. Până acum, recent, a fost astfel: legile societăţii umane corelau cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, care se refractă în viaţa omului prin principiul moral. Moralitatea şi legea întotdeauna erau legate, de aceea legile cu uşurinţă se îndeplineau de către oameni, deoarece în limbajul uman, în limbajul politic era formulată legea morală a lui Dumnezeu.

IMG_05522[1]

Noi cunoaştem că în istorie au fost cazuri, când legile contraveneau moralităţii şi atunci oamenii nu le acceptau. Nu erau acceptate de conştiinţă legile fascismului, nu erau acceptate legile apartheidului în Africa de Sud, deşi puterea statului lucra pentru menţinerea lor. Dar de ce? Deoarece ele nu corespundeau adevărului lui Dumnezeu şi principiului moral. Eu vă doresc ca în viaţa Moldovei baza duhovnicească puternică, care este inclusă în credinţa profundă a poporului moldav, să capete întruchiparea şi expresia sa în legi şi în practica politică. Ca niciodată să nu se creeze vreun conflict între putere şi popor din acea cauză că cineva deviază de la calea trasată de Dumnezeu. Fundamentul creat de Dumnezeu nu poate fi zdruncinat şi indiferent de ce puteri i-ar înainta provocări, ele sunt provizorii, trecătoare, ele întotdeauna vor fi făcute de ruşine de către puterea lui Dumnezeu. Iar pentru ca viaţa oamenilor să fie luminoasă, paşnică, pentru ca să fie armonie în relaţiile dintre putere şi popor, este foarte important ca acel enorm potenţial al credinţei, care este prezent în viaţa poporului Moldovei, în deplină măsură să se dezvolte şi să se întărească de principiile duhovniceşti măreţe ale oamenilor.

IMG_0742[1]

Noi astăzi aici, toţi împreună, persoane de diferite concepţii, convingeri politice, ne-am rugat pentru un lucru – pentru bunăstarea şi prosperarea Moldovei. Eu m-am rugat ca Domnul să încline mila Sa către acest pământ, către poporul Moldovei, ca să se termine conflictele, confruntările, ca oamenii să găsească în sine puteri ca împreună, în comun, să meargă spre viitor, pornind de la fundamentul comun duhovnicesc, deoarece în afară de acest fundament nimic nu uneşte poporul Moldovei. Toate celelalte sunt parţiale, particulare, temporare, rapid trecătoare, iar credinţa este veşnică, deoarece la baza credinţei se află Dumnezeu. Eu cred că Domnul va înclina mila Sa şi că dificultăţile existente de ordin economic, care deseori îi fac pe oameni să se ridice, să plece din casele lor, să meargă în vreo ţară depărtată, să-şi lase fără supraveghere copiii – că totul va trece. Moldova este o ţară mică, însă în ea sunt suficiente puteri ca să construiască o viaţă paşnică, prosperă şi liniştită şi dea Dumnezeu să fie anume aşa.

Trebuie să mai ţinem minte încă ceva: probleme de ordin exterior, inclusiv cele de ordin economic, sunt de asemenea probleme 2VAR_7034-1200[1]de rapidă trecere. Nouă ni se pare uneori că problema zilei de azi este atât de enormă, încât întunecă privirea şi ţi se pare că nimic nu mai există, cu excepţia acestei probleme. Trec anii şi oamenii uită despre faptul ce a fost. Iar alterarea vieţii poporului duce după sine urmări îngrozitoare. Noi cunoaştem pilda ţării, în care am trăit împreună – un superstat foarte puternic cu resurse enorme şi intelectuale, şi naturale. Toate puterile au fost orientate pentru atingerea unui scop, cu toţii lucrau pentru acel scop, însă a fost întreprinsă încercarea a distruge credinţa, a submina viaţa duhovnicească a poporului. Dar nimic nu le-a reuşit, totul s-a prăbuşit, totul a rămas în trecut şi a fost uitat. Este o mare pildă, care demonstrează că fără Dumnezeu nu poţi construi relaţiile între oameni. Noi ştim că azi dictează alte mode în lume şi că religia este mânată în domeniul vieţii particulare, mulţi considerând că ea nu are loc în viaţa societăţii. Şi atunci ceva începe să se întâmple cu aceste popoare – ele devin slabe, incapabile pentru eroism. Noi ştim că atunci când se produce ciocnirea acestor popoare cu altele, câştigă nu acel puternici fiziceşte, dar cel care este mai puternic duhovniceşte. Moldova trebuie să-şi păstreze puterea duhovnicească. Poporul trebuie să-şi păstreze capacitatea de a comite fapte eroice, nu de dragul banilor, nu din cauza carierei, deoarece eroismul nu se săvârşeşte în numele banilor şi al carierei, dar al intereselor întregului popor, în numele Patriei, în numele credinţei noastre.

Fie ca Domnul să vă dea puteri vouă tuturor, dragii mei! Vreau să mai spun odată: sunt bucuros să mă rog azi cu voi, să vă văd pe voi pe toţi! Este minunat că aici sunt prezenţi şi politicieni, care aparţin la diverse partide, la diferite opinii politice, deoarece totul ce ne uneşte pe noi este anume fundamentul poporului Moldovei.

Noi pomenim aniversarea a 200 de ani de la fondarea Bisericii Ortodoxe din Moldova şi, bineînţeles, pomenim numele unui proeminent fondator al acestei Biserici – Preasfinţitul mitropolit Gavriil (Bănulescu-Bodoni), care prin nevoinţa vieţii sale a pecetluit fidelitate Domnului şi Bisericii. Noi cu toţii suntem urmaşii lui, noi cu toţii suntem aici adunaţi pentru că 200 de ani în urmă el a fondat Biserica Ortodoxă a Moldovei.

În acest an noi sărbătorim de asemenea aniversarea a 1025 de ani ai existenţei istorice a Bisericii noastre. Amintindu-ne de această cale ce a durat 1025 de ani, noi atragem atenţia asupra unui segment mic, dar important – ultimii 25 de ani. Doar schimbarea în viaţa Bisericii a început exact acum 25 de ani. Dar ce s-a întâmplat pe întinderile Bisericii noastre în aceşti ani? O astfel de renaştere a credinţei, care nu a avut loc niciodată, nici într-un popor, nici într-o ţară pe parcursul istoriei. În aceşti 25 de ani zeci de mii de biserici au fost construite şi renăscute, sute de mănăstiri, aproape o sută de instituţii de învăţământ teologic. Biserica a intrat în toate domeniile vieţii omeneşti. Aceasta s-a produs după dominaţia ateistă, care a continuat pe parcursul a 70 de ani. Cu toţii recepţionăm aceasta ca pe un mare dar de la Dumnezeu. Însă acest dar aparţine tuturor ţărilor, asupra cărora se extinde responsabilitatea Bisericii Ortodoxe Ruse. Moldova este acea parte a Bisericii, în care transformările din ultimii 25 de ani sunt îndeosebi de vizibile. Noi trebuie să-I mulţumim Domnului pentru aceşti 1025 de ani şi pentru 25 de ani de renaştere, şi pentru 200 de ani de existenţă a Bisericii Ortodoxe a Moldovei. Aceasta ne oferă experienţa istorică.

Memoria istorică ne dă speranţă pentru viitor. Credem şi nădăjduim că pentru mila lui Dumnezeu se va păstra unitatea Bisericii noastre. Pentru mila lui Dumnezeu Biserica Moldovei, slăvită prin nevoitorii, sfinţii şi mărturisitorii Ei, care a fost proslăvită de poporul ei evlavios, va urca din putere în putere.

IMG_0548[1]

Aş vrea să-mi exprim o recunoştinţă aparte Dumneavoastră, Înaltpreasfinţia Voastră stăpâne mitropolit Vladimir, Preasfinţiţilor stăpâni, care trudesc pe pământul Moldovei, întregului cler numeros şi tuturor vouă, dragii mei, pentru acea jertfă care s-a făcut aici, pe acest pământ, ce ne oferă posibilitatea să sărbătorim întru slavă aniversarea a 200 de ani de la fondarea Bisericii în Moldova”.

În dar catedralei „Naşterea Domnului” Întâistătătorul a transmis icoana Maicii Domnului „Odighitria”, adusă de pe Sfântul Munte Athos. Credincioşilor au fost împărţite iconiţe ale Maicii Domnului de la Vladimir cu binecuvântarea Patriarhală.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse în vizită în Eparhia de Tiraspol

La monumentul cneazului Grigorie Potemkin-Tavriceski, în faţa complexului memorial istorico-militar în oraşul Bender, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a fost întâmpinat de arhiepiscopul de Tiraspol şi Dubăsari Sava, preşedintele Republicii Moldoveneşti Nistrene E.V. Şevciuk, membrii Guvernului RMN, reprezentanţii puterii de stat ai oraşelor şi raioanelor republicii, clerul Eparhiei de Tiraspol, numeroşi credincioşi.

 Apoi Preafericitul Patriarh Chiril a sosit la Tiraspol, unde a fost întâmpinat de câteva mii de credincioşi.

La catedrala „Naşterea Domnului” Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat in scurt Te Deum în faţa icoanei venerate local a Maicii Domnului „Apărătoarea celor decedaţi – din Tiraspol”.

2VAR_7600-обр[1]

După terminarea Te Deum-ului cu un cuvânt de salut către Preafericitul Patriarh s-a adresat arhiepiscopul de Tiraspol şi Dubăsari Sava.

Menţionând că istoria Transnistriei a fost complicată, ierarhul a menţionat că azi aici locuiesc moldoveni, ruşi, bulgari, ucraineni, găgăuzi, care alcătuiesc componenţa multietnică a popoarelor, care locuiesc în această regiune.

2VAR_7220-обр9[1]În aceşti 18 ani ai existenţei sale, Eparhia de Tiraspol se străduie să susţine, să păstreze şi să menţină aceste tradiţii seculare de coexistenţă a multor etnii pe acest pământ”, a continuat stăpânul Sava. „Crearea noilor biserici şi mănăstiri, care sunt surse de viaţă duhovnicească sănătoasă şi şcoala cuvioşiei evanghelice – aceasta este sarcina noastră în ziua de azi. Clerul nostru întotdeauna găseşte posibilitate să participe activ în programe sociale şi de învăţământ, cârmuieşte din punct de vedere duhovnicesc şi instituţiile de învăţământ în republică, în special, Universitatea de Stat „T.G. Şevcenko”, având cu ele o colaborare constructivă, de asemenea diviziunile militare, instituţiile penitenciare, medicale. Pe această cale mai avem multe de făcut. De aceea noi cu smerenie cerem binecuvântarea şi rugăciunile Dumneavoastră, ca trudele noastre să se termine cu săvârşiri bune întru binele, în primul rând, a Sfintei Biserici-Mame şi al poporului lui Dumnezeu din Transnistria”.

Întru amintirea vizitei în Transnistria, arhiepiscopul Sava a adus în dar Întâistătătorului Bisericii Ruse icoana Maicii Domnului „Bucurie şi mângâiere”, un omofor şi un toiag de Patriarh.

La rândul său, adresându-se către cei prezenţi, Preafericitul Patriarh Chiril a spus:

Îmi exprim sentimentul unei deosebite bucurii cu ocazia faptului că, în sfârşit, s-a realizat dorinţa inimii mele de a vizita pământul Transnistriei, unde locuiesc oamenii de diferite etnii, unde trudesc, făuresc o viaţă paşnică. Trecând în mersul automobilului un mic segment de drum prin Transnistria, am avut ocazia să văd şi drumuri bune, şi case îngrijite, şi livezi, şi câmpuri – o viaţă paşnică şi binecuvântată. Dar noi ştim că Transnistria în mersul istoriei sale a trecut prin multe. Aici se hotărau destinele nu doar ale poporului Moldovei, nu doar ale ruşilor şi ucrainenilor, dat şi destinele a însăşi Ortodoxiei. Noi ştim cum în secolul al XVIII-lea pe aceste maluri ale Nistrului se ducea lupta pentru eliberarea Moldovei, pentru eliberarea acestor pământuri ortodoxe de la jugul îndelungat al credinţei străine. Noi ne amintim cu recunoştinţă de numele marelui conducător de oşti Alexandr Vasilievici Suvorov, al ostaşilor lui, al tuturor celor, care pe malurile Nistrului au obţinut această victorie, care a deschis o cu totul o altă perspectivă a vieţii paşnice şi libere pe aceste pământuri.

Trecând pe drum şi admirând frumuseţea câmpurilor, am aflat că anume pe aceste câmpuri şi-au vărsat sângele ostaşii noştri în timpul operaţiei militare Iaşi-Chişinău, care s-a terminat cu distrugerea totală a ocupanţilor germano-fascişti şi eliberarea acestor pământuri. Aici au fost multe suferinţe, dar azi Domnul a înclinat mila Sa către acest loc, către această regiune, precum şi către Moldova. Deşi există probleme politice, cunoscute tuturor, totuşi noi putem cu mulţumire Domnului să mărturisim că, în pofida dificultăţilor, inclusiv de ordin economic, viaţa poporului ortodox trece aici în pace. Am vrut să vin pe acest pământ, să vă privesc în ochi, să văd feţele voastre, să mă rog împreună cu voi şi să ne aducem aminte în comun de eroismul ostaşilor noştri, care de multe ori au eliberat aceste pământuri. Şi totodată să ne rugăm pentru faptul ca pacea să pogoare pe aceste pământuri şi ca problemele complicate, pe care le-am moştenit din trecut, să se soluţioneze ţinând cont de dorinţele oamenilor, care locuiesc aici”.

Preafericitul Stăpân a transmis în dar catedralei „Naşterea Domnului” icoana sfântului cuviosului amiral Feodor Uşakov cu o părticică din sfintele lui moaşte.

Noi ştim că distrugerea totală a celor, care mulţi ani au ocupat aceste pământuri, este legată şi de acţiunile eroice ale amiralului Uşakov, care a fost nu doar un mare conducător de oşti, dar şi o persoană profund credincioasă”, a menţionat Întâistătătorul Bisericii Ruse, amintind că amiralul nu a pierdut nici o bătălie.

Tuturor celor prezenţi au fost împărţite iconiţe ale Maicii Domnului de la Vladimir cu binecuvântarea Patriarhului.

Aici puteți citi și ↓

1.Problema aşa-numitei mitropolii a Basarabiei. Scurtă notă informativă http://www.patriarchia.ru/md/db/text/1646865.html

2. Interviul Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril acordat canalelor de televiziune din Moldova şi România – 2011

http://www.patriarchia.ru/md/db/text/1645123.html

3. Preafericitul Patriarh Chiril: Moldova a devenit veriga de legătură dintre două puternice tradiţii culturale ale Europei – cea latină şi cea slavă-2011

http://www.patriarchia.ru/md/db/text/1642692.html

4. Preafericitul Patriarh Chiril: Moldova şi poporul moldav vor rămâne pentru totdeauna în inima mea-2011

http://www.patriarchia.ru/md/db/text/1642999.html

Anunțuri