PANICAT, PATRIARHUL ECUMENIC DECLARĂ:

<<NU SUNT TRĂDĂTOR AL ORTODOXIEI, NICI ECUMENIST!>>

Εικόνα (4)

Această declarație a fost făcută după ce în repetate rânduri ziarele din Bulgaria au publicat materiale în care se afirmă că la Dialogurile teologice este trădată credința ortodoxă în numele Ecumenismului și a falsei uniri. Declarațiile Patriarhului Ecumenic sfidează însă realitatea. Exemple.

PATRIARHUL ECUMENIC Bartolomeu își dă seama că creștinii ortodocși îl consideră un trădător al Adevărului credinței noastre. Este vădit deranjat de constatarea aceasta a poporului credincios al Ortodoxiei de limbă greacă și de limbi slave. De aceea încearcă să convingă, fără succes însă, că nu este un trădător al credinței și că la Dialogurile teologice cu eterodocșii nu este trădată Ortodoxia. Încercarea aceasta de liniștire a spiritelor a repetat-o săptămâna trecută, după întâlnirea cu Patriarhul Bulgariei, Prea Fericitul Neofit, care a avut loc la Patriarhia Ecumenică.

Boulgarias-me-Oikoumeniko-620x411[1]

Declarația aceasta a fost precedată de o serie de publicații în presa bulgară în care se afirma că Fanarul și reprezentanții acestuia la Dialogurile teologice trădează credința și Adevărul Bisericii Ortodoxe. Materialele publicate în presa politică și bisericească, dar și ale paginilor de internet bisericești din Bulgaria exprimau același mesaj și atitudine ca periodicul Orthódoxos Týpos, combătând panerezia Ecumenismului și atitudinea trădătoare a arhiereilor eretici. În aceste publicații Patriarhul Ecumenic este criticat pentru politica de trădare o credinței pe care o urmează în relațiile cu eterodocșii.

În încercarea sa de a răspunde și de a respinge această acuzație grea, nu a făcut decât să-și bată joc de fiecare creștin îndurerat din pricina acestei evoluției. Pentru că Patriarhul însuși și arhiereii ecumeniști ai Bisericii se roagă împreună cu iudeii, cu musulmanii, cu idolatrii, cu papistașii, cu protestanții, încă și cu indigenii din Amazon, care se închină la pietre, la soare și la animale. Acești ecumeniști propovăduiesc că toți suntem fii ai aceluiași Dumnezeu [de fapt, vor să zică, ai Marelui Arhitect ai Universului al masoneriei și al Noii Epoci]. Cum se potrivesc aceste fapte cu declarațiile de ultimă oră ale Patriarhului? Sau cu faptul că însuși Patriarhul și arhiereii ecumeniști recunosc Bisericile eretice ca fiind canonice și mântuitoare? Când săvârșesc acestea nu sunt oare ecumeniști și chiar susținători ai ”teoriei ramurilor” – cea mai mare erezie din cadrul credinței ortodoxe la ora actuală? Nu sunt oare ecumeniști, atunci când de dragul falsei uniri cu creștinii eretici anulează hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice, care au fost luate de către Sfinții și de-Dumnezeu-purtătorii Părinți ai Bisericii noastre Ortodoxe? Nu sunt ecumeniști atunci când disprețuiesc Sfintele Canoane, când anulează Pidalianul Bisericii noastre, cu scopul de a-și realiza planurilor de înfăptuire a falsei uniri a Bisericii Ortodoxe cu ”Bisericile” eretice? Nu sunt ecumeniști atunci când în afara Sinodului Ecumenic anulează o decizie a unui Sinod Ecumenic, care decizie îi caracterizează pe copți drept creștini eretici, iar ecumeniștii îi ”botează” ortodocși cu de la sine putere? Nu sunt ecumeniști atunci când însuși Patriarhul Ecumenic și arhiereii ecumeniști, pe de o parte aduc imne de laudă Viei celei Una (adică adevăratei Biserici ortodoxe), pe care a sădit-o dreapta Domnului nostru, iar pe de alta și în aceeași clipă, vorbesc despre mai multe Biserici mântuitoare?

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în afară de declarația că ”nu suntem ecumeniști”, a mai spus și altele, care nu au nici o legătură cu realitatea. A spus că el nu trădează Adevărul Credinței la Dialogurile teologice cu eterodocșii și că prin dialoguri încercăm să îi învățăm pe eterodocși Ortodoxia. Sincer, am dori mult să credem ce spune Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, dar nu putem. Pentru că faptele lui (ca și ale arhiereilor ecumeniști) îl dezmint. La Dialogurile teologice este trădată credință – acesta este un fapt. În numele acestor Dialoguri au transformat Sfintele Canoane în simplă ”maculatură”. În numele Dialogurilor Patriarhul Ecumenic nu recunoaște schisma cu papistașii, ci vorbește doar de o disensiune. În numele falsei uniri a Ortodocșilor cu creștinii eretici, ”botezul” celor din urmă est considerat echivalent cu cel Ortodox, iar tripla scufundare, așa cum se săvârșește în Botezul ortodox, este anulată și înlocuită de stropirea papistașă, cum deja se întâmplă în Mexic și în Serbia. Recent, Mitropolitul Pireului Serafim a demonstrat într-o scrisoare personală adresată Patriarhului Ecumenic Bartolomeu că atât Patriarhul, cât și arhierii ecumeniști trădează Adevărul credinței ortodoxe.

Cum, așadar, Patriarhul Ecumenic spune că nu este ecumenist, că nu trădează Ortodoxia la Dialogurile teologice cu eterodocșii și că pe durata acestora ortodocșii îi învață pe eterodocși Ortodoxia, când până în ziua de azi la Dialoguri s-a întâmplat tocmai pe dos? Care este lupta Patriarhului Ecumenic și a arhiereilor ecumeniști din jurul său împotriva demonicei Uniații care este o poartă de ”trecere” a creștinilor ortodocși la erezia papismului?

Ne pot spune Patriarhul Ecumenic și arhiereii ecumeniști din jurul lui de ce nu vorbesc despre erezia Filioque, care, dintre cacodoxiile papistașe, alterează cel mai profund Adevărul credinței noastre? În schimb se afirmă că singura problemă în relația cu papistașii este primatul papal. Ne pot spune, de asemenea, de ce nu recunosc Sinoadele VIII și IX Ecumenice, care proclamă că papismul este erezie? Pot să explicee de ce șefului statului Vatican, ereziarhul Papă, îi recunosc arhieria, după cum a declarat Patriarhul Ecumenic și arhiereii ecumeniști, câtă vreme Biserica Ortodoxă, anume clerul și poporul onest, propovăduiește și astăzi că Papa nu are arhierie valabilă? Ne pot spune cum e posibil să îi îndemne pe monahii ortodocși să viețuiască în chinovii de creștini și monahi eretici, să laude conviețuirea aceasta și, în același timp, la sinaxele ortodoxe, să laude nevoința monahismului ortodox? Aceasta din urmă o fac, ca să arate că nu trădează credința și ca să nu fie dezaprobați de poporul credincios și de clerul onest. Ne pot spune cum îi învață ei pe eterodocși Ortodoxia, câtă vreme pliroma Ortodoxiei se împuținează, iar arhiereii Patriarhiilor Ortodoxe se roagă și slujesc împreună cu marile căpetenii ale ”Bisericilor” eretice (…), când este falsificată sistematic credința și Tainele, iar la Consiliul Mondial al Bisericilor sau, mai corect, al Ereziilor (care, în esență, este o organizație protestantă), Biserica Ortodoxă nu are nici un cuvânt și putere, după cum reclamă Mitropoliții cu adevărat cuget ecumenic.

Periodicul Orthódoxos Týpos exercită o critică severă Patriarhului Ecumenic și arhiereilor ecumeniști și va continua această critică până când Patriarhul Ecumenic va părăsi această linie de trădare a credinței. Nu ne încredem în declarațiile lui, pentru că faptele lui sunt de-a dreptul coșmarești și evident în dauna Sfintelor Canoane, a Adevărului credinței și a Bisericii Ortodoxe, pe care a echivalat-o cu toate ”Bisericile” eretice creștine. Vom înceta această critică atunci când faptele sale vor deveni ”mașină de apărare” a credinței ortodoxe și de întărire a cugetului ortodox, când va înceta să vorbească despre mai multe Biserici canonice și mântuitoare (câtă vreme în timpul dumnezeieștii Liturghii acceptă că există Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică), când va înceta să pună semnul egal între Adevărul și Lumina credinței ortodoxe și minciună, cacodoxie și erezie, când va înceta falsificarea Sfintei Taine a Botezului și îi va alunga din jurul său pe arhiereii ecumeniști care lucrează sistematic în dauna credinței. Atunci îl vom crede că a încetat politica de trădare. Până atunci ne vom ruga, ca Domnul să îl învie duhovnicește, ca să părăsească linia egalizării credinței noastre ortodoxe (a singurului Adevăr) cu erezia, adică să înceteze să mai pună semnul egal între Hristos și diavol. Căci viu este Dumnezeul nostru!

Reportajul

Publicăm mai jos reportajul agenției de presă dogma.gr din data de 20 septembrie 2013, cu privire la declarațiile Patriarhului Ecumenic.

”Un mesaj puternic, cu mulți destinatari din rândul tuturor Bisericilor Ortodoxe, a transmis astăzi Patriarhul Ecumenic Bartolomeu pe tema Dialogului ecumenic. Adresându-se Patriarhului Bulgariei, Prea Fericitul Neofit, care realizează o vizită de prietenie la Patriarhia Ecumenică, Prea Fericitul Bartolomeu a spus între altele că nici Ortodoxia nu o trădează și nici nu urmează concepții ecumeniste, după cum se spune.

«Prin strategia aceasta a Dialogurilor ecumenice nu trădăm Ortodoxia, așa cum suntem acuzați, nici nu susținem concepții ecumeniste, ci le propovăduim eterodocșilor și tuturor oamenilor adevărul ortodox», a spus în acest sens. Patriarhul Ecumenic a făcut o referire pe larg la reacțiile manifestate împotriva Dialogul teologic atât în Bulgaria, cât și în alte țări, atrăgând atenția că aceste acțiuni ale Dialogului au ca scop înțelegerea reciprocă și primirea, în timp, «de către eterodocși a credinței ortodoxe celei una».

«Nu urmăresc, așa cum s-a scris și în Bulgaria și în altă parte, crearea unui ghiveci de credințe pe care să îl accepte toți. Cu alte cuvinte, nu se dorește, prin intermediul mișcării ecumenice acceptarea unei credințe creștine sincretice, ci aprofundarea credinței creștine ortodoxe și colaborarea socială a celor care invocă numele lui Hristos», a subliniat Prea Fericitul Bartolomeu. A completat că «Așa cum este firesc, noi, ortodocșii, nu ne temem, ca unii ce avem deplinătatea adevărului, că vom fi influențați în chestiunile dogmatice de părerile fraților noștri eterodocși».

Problema Marelui Sinod

Patriarhul Ecumenic nu a omis să menționeze problemele serioase din relațiile dintre Bisericile Ortodoxe, probleme care au oprit de multe ori procesul de convocare a Sfântului și Marelui Sinod, adică a adunării tuturor Întâi-stătătorilor, care să discute subiecte de interes comun.

«În ultima vreme condițiile acestea s-au îmbunătățit și s-a consolidat dorința unei mai mari unități și colaborări. La aceasta au contribuit mulți factori, omenește vorbind imprevizibili și indeterminabili, precum Sfântul și Marele Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe care se pregătește, a cărei organizare, deși a întâmpinat dezacorduri, a vădit și dorința depășirii dificultăților și a strângerii legăturilor indestructibile și sincere, care leagă indisolubil Bisericile Ortodoxe Locale între ele și cu prima dintre ele, anume Patriarhia Ecumenică», a spus Patriarhul.

Prea Fericitul Bartolomeu a subliniat că Bisericile Ortodoxe locale sunt unite în jurul Potirului comun, iar dezacordurile particulare nu neagă unitatea lor.

«Prin urmare, apreciem faptul că eforturile depuse spre întărirea relațiilor dintre diferitele Biserici Ortodoxe nu sunt eforturi de dobândire a unității indisolubile deja existente, ci eforturi de adâncire și de consolidare a acesteia, precum și de atingere a unei abordări unitare, în măsura posibilului, a diferitelor subiecte curente», a completat Patriarhul Ecumenic”.

Orthódoxos Týpos, 27 septembrie 2013, nr 1991, pp. 1,7.

Traducere Anna Theodorou

Legat de acest subiect :

1. Orthódoxos Týpos – ORTODOXIA ESTE TRĂDATĂ DIN INTERIOR

https://graiulortodox.wordpress.com/2013/10/21/158-orthodoxos-typos-cere-mitropolitului-pireului-sa-ramana-statornic/

2. Orthódoxos Týpos: CEREM CUVÂNTUL SFÂNTULUI MUNTE – Ortodoxia este trădată de însăși Patriarhia Ecumenică

https://graiulortodox.wordpress.com/tag/biserica-ortodoxa/ 

3. Orthódoxos Týpos:(Sf. Munte răspunde) – Mesaj răsunător al Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos către Fanar și către Papă

https://graiulortodox.wordpress.com/2013/11/04/160-mesaj-rasunator-al-sfintei-chinotite-a-sfantului-munte-catre-fanar-si-catre-papa/

4. O nouă intervenție a Sinaxei Clericilor și Monahilor Ortodocși din Grecia – SE CERE CONVOCAREA UNUI SINOD PANORTODOX ȘI CONDAMNAREA ECUMENISMULUI

https://graiulortodox.wordpress.com/2013/11/11/163-o-noua-interventie-a-sinaxei-clericilor-si-monahilor-ortodocsi-din-grecia-se-cere-convocarea-unui-sinod-panortodox-si-condamnarea-ecumenismului/

5. Sinaxa Antiecumenistă a Clericilor şi Monahilor arată: ABATERILE ŞI SAMAVOLNICIILE LEGATE DE CREDINŢA ORTODOXĂ SĂVÂRŞITE DE PATRIARHUL ECUMENIC

https://graiulortodox.wordpress.com/2012/07/01/105-sinaxa-antiecumenista-a-clericilor-si-monahilor-arata-abaterile-si-samavolniciile-legate-de-credinta-ortodoxa-savarsite-de-patriarhul-ecumenic/

6. Sinodul al VIII-lea Ecumenic condamnă ereziile papiste (Mitropolitul Ierotheos Vlahos)

https://graiulortodox.wordpress.com/2012/02/07/96-sinodul-viii-condamna-ereziile-papiste/

7. Despre sinodul IX ecumenic de Mitropoliții  Ierotheos al Nafpaktului și Serafim al Pireului

https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/28/40-ce-se-va-discuta-la-marele-sinod-ecumenic-de-anul-viitor/

Anunțuri