Orthódoxos Týpos: CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC – A acuzat-o de discreditare a Sfântului Munte. SFÂNTA MĂNĂSTIRE CONSTAMONITU A SFÂNTULUI MUNTE NU A TRIMIS REPREZENTANȚI ÎN ÎNTÂMPINAREA PATRIARHULUI ECUMENIC.

Starețul Mănăstirii Kostamonitu Gheron Agathon este gata sa opreasca pomenirea Patriarhului Ecumenic!

Starețul Agathon a avut vedenie in fața Sfintei Mese pe Hristos cu haina rupta de ecumeniști

CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED

DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC

obstea-vatoped[1]

A acuzat-o de discreditare a Sfântului Munte.

Pe durata vizitei sale în Sfântul Munte, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a atacat direct Sfânta Mănăstire Vatoped, pentru faptul că prin activitățile sale monahii și-au depășit atribuțiunile, este discreditat Sfântul Munte și ”împins” spre secularizare. Declarațiile Patriarhului Ecumenic au provocat nedumerire comunității athonite, întrucât, până în prezent, Patriarhul Ecumenic a păstrat tăcerea cu privire la activitățile Sfintei Mănăstiri. Aceasta din urmă, în comunicatul pe care l-a emis în urma dublei Sinaxe extraordinare a Sfântului Munte (a 16-a), a asigurat Biserica Mamă de ”fidelitatea și dragostea ei, dar și de devotament față de persoana Preafericitului Patriarh Ecumenic, Bartolomeu”.

Prezentăm în continuare fragmentul respectiv din discursul Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu, care lasă să se înțeleagă că a fost indus în eroare de consiliul stărețesc al Sfintei Mănăstiri Vatoped, pentru că i s-au dat asigurări că ”totul merge bine” și că nu vor avea trimiteri în judecată:

”o altă problemă regretabilă, care se află în plină desfășurare, în ciuda asigurărilor contrare date Bisericii Mame, și care a luat o întorsătură nefavorabilă, este faptul că, prin trimiterea în judecată pentru acte intenționate de gravitate ”infracțională” a unui egumen al unei mănăstiri dintre primele ale Sfântului Munte și a colaboratorului acestuia, după cum transmit mijloacele de informare panelene și internaționale, este discreditat acest loc sfânt al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, spațiul acesta al rugăciunii, care se săvârșește zi și noapte, și al nevoinței. Situația aceasta a întristat și neliniștește Biserica Mamă, care a arătat până azi toleranță și prudență. Faptele respective, menționate în ordonanța de trimitere în judecată, presupun inițiative și acțiuni multiple care depășesc atribuțiile și îndatoririle monahale, pentru care îndatoriri ați părăsit lumea și cele ale lumii, voi, cei ce locuiți în sălașul Maicii Domnului. Mare este terfelirea pe care o suferă Sfântul Munte din pricina acestora, de ani de zile. Întorsătura pe care a luat-o acest caz, independent de rezultatul procesului care va avea loc, ne învață că nu se cuvine ca monahii să își părăsească nevoința monahală și să se consacre lucrărilor de misiune socială, pentru realizarea cărora mai potriviți sunt laicii și Biserica luptătoare în lume.

Se pare că ispita secularizării îi vatămă și pe unii frați aghioriți și trebuie subliniat în continuu și repetat că misiunea monahului este diferită, așa încât acesta să nu ajungă din om al rugăciunii și al deplinei afierosiri lui Dumnezeu un simplu lucrător social sau – mai rău încă – om de afaceri.

La urechile noastre și ale Bisericii Mame ajung și altele, care nu sunt în acord cu misiunea stării monahale, pentru care ne mâhnim și ca Patriarh și părinte al vostru duhovnicesc, dar mai ales pentru că este terfelit între neamuri numele sfânt și misiunea acestui munte privit din toate părțile, acest lăcaș al virtuții. ”Să nu fie aceasta întru voi”, frați și părinți, ci să vorbim ”într-un cuvânt evanghelic”. Să fim stăpâni peste neputințele noastre. Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea sfintei taine a chemării și nevoinței și vieții monahale, și cu atât mai mult a celei aghiorite, pe care veacurile au păstrat-o nevătămată”.

SFÂNTA MĂNĂSTIRE CONSTAMONITU A SFÂNTULUI MUNTE NU A TRIMIS REPREZENTANȚI ÎN ÎNTÂMPINAREA PATRIARHULUI ECUMENIC

manastirea-constamonitu1[1]

Mănăstirea menționată nu este de acord cu linia filopapistașă și filoecumenistă a Patriarhiei Ecumenice, care pune semnul egal între Ortodoxie și erezii.

Informații – care au fost date publicității prin intermediul site-urilor de internet și care nu au fost dezmințite până în prezent – menționează că Egumenul și reprezentantul Sfintei Mănăstiri Constamonitu au decis să nu fie prezenți la ceremonia de întâmpinare a Patriarhului Ecumenic și la nici unul din evenimentele organizate de comunitatea athonită cu prilejul vizitei Patriarhului Ecumenic. Site-ul de știri bisericești ”Aghioritiko Vima” a precizat pe 10 octombrie a.c. că este posibil ca mănăstirea Constamonitu să urmeze calea Sfintei Mănăstiri Esfigmenu (vechea obște). Dacă astfel stau lucrurile, înseamnă că Sfânta Mănăstire Constamonitu nu este de acord cu poziția nivelatoare, filopapistașă și filoecumenistă, a Patriarhului Ecumenic și își manifestă dezacordul prin refuzul de a trimite reprezentanți la ceremonia de primire a Patriarhului Ecumenic.

Ne rugăm Dumnezeului Treimic să îl lumineze pe Patriarhul Ecumenic și pe arhiereii și teologii ecumeniști din jurul său, ca să părăsească politica aceasta de trădare a credinței.

 Orthódoxos Týpos, 25 octombrie 2013, nr. 1995, p. 1

Traducere Anna Theodorou

Starețul Mănăstirii Kostamonitu Gheron Agathon este gata sa opreasca pomenirea Patriarhului Ecumenic!

γέρων+Αγάθων+Κωνσταμονίτης[1]Batranul Agathon spune ca daca duhovnicul este ecumenist, avem datoria sa  nu il ascultam, sa fugim de la el si sa gasim un duhovnic ortodox si, deasemenea, avem datoria sa il intrebam pe duhovnic ce parere are despre ecumenism; daca ne raspunde ca nu e o problema, atunci va trebui sa il parasim si sa cautam un duhovnic ortodox. Batranul ne aminteste ca Sfantul Maxim Marturisitorul, inca laic fiind, mergea si ii infiera pe preotii  monofiziti. Cand Patriarhul Ecumenic a venit in Athos eu nu am fost sa il intampin, Manastirea noastra este gata sa intrerupa pomenirea Patriarhului Ecumenic la Sfanta Liturghie, marturiseste Gheron Agathon.

Staretul Agathon a avut vedenie in fata Sfintei Mese pe Hristos cu haina rupta de ecumenisti

In timp ce statea in fata Sfintei Mese la Sfanta Liturghie i s-a aratat Hristos cu haina rupta pe El. Uimit fiind de aceasta infatisare a intrebat pe Domnul: “Doamne cine Ti-a rupt haina? Domnul i-a raspuns: ecumenistii.”

    -ne relateaza parintele Nikolaos Manolis (ucenicul parintelui staret), pentru mai multe informatii mergeti la Manastirea Kostamonitu si intrebati direct pe Gheronda Agathon

  preot Matei Vulcanescu

Surse: http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2013/11/24/staretul-manastirii-kostamonitu-gheron-agathon-este-gata-sa-opreasca-pomenirea-patriarhului-ecumenic/

http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2013/11/25/staretul-agathon-a-avut-vedenie-in-fata-sfintei-mese-pe-hristos-cu-haina-rupta-de-ecumenisti/

Omilia Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, înaintea Sfintei Sinaxe a Sfântului Munte Athos – Karyés, 16 octombrie 2013

Pemptousia.ro/

Între 15 şi 19 octombrie, Preafericirea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartholomeu a făcut o vizită în peninsula monastică a Muntelui Athos, îndeobşte cunoscut drept Sfântul Munte, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la proclamarea independenţei [faţă de Imperiul Otoman] şi a alipirii de statul grec. Delegaţia patriarhală i-a inclus pe Mitropoliţii Ghenadie al Italiei şi Gherman de Tranoúpolis, precum şi pe Marele Arhidiacon Maximos, al doilea Diacon patriarhal Andreas, precum şi pe Părintele Mare Chirix Vissarion. Patriarhul Ecumenic a vizitat capitala peninsulei athonite, Karyés, Mănăstirile Sfântului Pantelimon şi Cutlumuş, precum şi Academia Eclesiastică Athonită [Athoniada] fondată în 1749, în vremea Patriarhului Ecumenic Chiril al V-lea.

Fragment

Credem că e de datoria Patriarhiei și a Patriarhului Ecumenic, Părintele vostru spiritual, să vă aducă aminte de enciclica Sfintei Kinotite (Comunități) a Sfântului Munte din 24 septembrie 1913, adresată celor douăzeci de mănăstiri aghiorite, care prevedea «pedepsirea nemiloasă – așa cum prevăd sfintele canoane – a celor care vor încerca să schimbe regimul monahal mai dinainte de veci al Sfântului nostru Munte». Cu adâncă emoție, ne manifestăm deplina recunoștință și cinste față de acei aghioriți simpli și virtuoși, cuvioși și drepți, a căror «sfântă emoție a atins cote maxime atunci când preasfințiții egumeni și conducători au început să facă metanii și să sărute cu evlavie sfânta icoană a Preasfintei Fecioare, rugând-o să-i ajute în îndeplinirea dumnezeieștii lor lucrări, care consta în eliberarea sfintei sale grădini de sub robia celor de alt neam.

***

Din păcate, fraților, zilnic apar noi probleme, a căror soluționare încă se lasă așteptată. Este cunoscută tuturor chestiunea «obştii» sau, mai bine zis, a «parasinagogii» anticanonice și schismatice, care, încălcând orice noțiune de drept dumnezeiesc și lumesc, adică sfintele și dumnezeieștile canoane ale monahismului athonit, precum și legile statului grec, a ocupat clădirile în care era adăpostită sfânta și împărăteasca Mănăstire patriarhală și stavropegică Esfigménou. Sfânta Kinótită, în colaborare cu Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice și cu autoritățile politice și judecătorești ale Greciei, după mulți ani de «akidie» și tergiversare, cântărind și analizând foarte bine situația, au oferit cea mai optimă soluție canonică și bisericească posibilă, care constă în «scoaterea în afara zidurilor cetății (Bisericii)» a acestor monahi neînduplecați și schismatici, pe care i-a și declarat «anatema» până când se vor pocăi și își vor veni în fire.

Citiți toată predica Patriarhului Ecumenic aici

http://www.pemptousia.ro/2013/10/omilia-sanctitatii-sale-patriarhul-ecumenic-bartolomeu-inaintea-sfintei-sinaxe-a-sfantului-munte-athos-karyes-16-octombrie-2013/

Citiți și

 Patriarhul este in conflict cu:

1. Divergenţa dintre Patriarhii Ecumenici şi Esfigmeniţi

https://graiulortodox.wordpress.com/2011/12/21/90-divergenta-dintre-patriarhii-ecumenici-si-esfigmeniti/

2. Observaţii critice ale Părinţilor Aghioriţi către Patriarhul Ecumenic

https://graiulortodox.wordpress.com/2011/11/11/83-observatii-critice-ale-parintilor-aghioriti-catre-patriarhul-ecumenic/

3. SPUNE MULTE FURIA PATRIARHULUI ECUMENIC  LA MAREA LAVRĂ A SFÂNTULUI MUNTE

https://graiulortodox.wordpress.com/2011/11/18/84-spune-multe-furia-patriarhului-ecumenic-la-marea-lavra-a-sfantului-munte/

Altele:

O cuvântare de „foc” a Părintelui Theodoros Zísis, în care îi laudă pe monahii râvnitori ai Sfântului Munte, ce nu ţin seama de ameninţările Patriarhului Ecumenic şi urmează tradiţiile apostolice.

https://graiulortodox.wordpress.com/2011/12/16/89-o-cuvantare-de-%E2%80%9Efoc-a-parintelui-theodoros-zisis-in-care-ii-lauda-pe-monahii-ravnitori-ai-sfantului-munte-ce-nu-tin-seama-de-amenintarile-patriarhului-ecumenic-si-urmeaza-tradit/

Arestarea Egumenului Efrem. Cuvântul Părintelui Nectarie Mulatiótis către români. Scandalul Vatopedi. Urmatoarea țintă Grecia

https://graiulortodox.wordpress.com/2011/12/28/arestarea-egumenului-efrem-cuvantul-parintelui-nectarie-mulatiotis-catre-romani-adresat-la-manifestatia-de-protest-de-la-curtea-de-apel-si-de-la-politia-generala-a-atenei-urmatoarea-tinta-grecia/

Sfânta Mănăstire Vatoped: Scenariul „războiului serviciilor secrete” dintre Occident şi Rusia! Joi, 29 decembrie Rusia a creat un consiliu pentru apărarea arhimandritului Efrem

https://graiulortodox.wordpress.com/2011/12/31/sfanta-manastire-vatoped-scenariul-%E2%80%9Erazboiului-serviciilor-secrete-dintre-occident-si-rusia-joi-29-decembrie-rusia-a-creat-un-consiliu-pentru-apararea-arhimandritului-efrem/

Sinaxa Antiecumenistă a Clericilor şi Monahilor arată: ABATERILE ŞI SAMAVOLNICIILE LEGATE DE CREDINŢA ORTODOXĂ SĂVÂRŞITE DE PATRIARHUL ECUMENIC

https://graiulortodox.wordpress.com/2012/07/01/105-sinaxa-antiecumenista-a-clericilor-si-monahilor-arata-abaterile-si-samavolniciile-legate-de-credinta-ortodoxa-savarsite-de-patriarhul-ecumenic/

 Patriarhul Ecumenic îl implică și pe Sfântul Arsenie Capadocianul în planurile sale ecumeniste

 https://graiulortodox.wordpress.com/2011/12/10/patriarhul-ecumenic-il-implica-si-pe-sfantul-arsenie-capadocianul-in-planurile-sale-ecumeniste/

Anunțuri