Numarul 888, numarul lui Iisus Hristos !

666 numarul lui antihrist.

Ce cod de bare vom folosi ?

Numarul 888, numarul lui Iisus Hristos !

 Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) include în cunoscuta sa operă ”Războiul nevăzut” fragmente din oracolele Sibilei Eritreea şi ale Sibilei Cumana care profeţesc despre pogorârea Fiului lui Dumnezeu pe pământ (aceste pagini lipsesc din ediţiile româneşti)                                   

 Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) include în cunoscuta sa operă Războiul nevăzut fragmente din oracolele Sibilei Eritreea şi ale Sibilei Cumana care profeţesc despre pogorârea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, despre numărul numelui lui Iisus (ΙΗΣΟΥΣ = 888), precum şi despre a Doua Venire a lui Hristos. Sfântul Nicodim admite că profeţiile Sibilelor sunt inspirate de Dumnezeu.

 Βιβλίον Ψυχωφελέστατον Καλούμενον όρατος Πόλεμος. Συντεθέν παρά τοσιωτάτου ν Μοναχος γίου Νικοδήμου, γιορείτου, Βιβλιοπωλείον Νεκτάριος Παναγόπουλος, Ἀθήναι 19963, pp. 299-300. [Războiul nevăzut, Sfântul Nicodim Aghioritul, aceste pagini lipsesc din ediţiile româneşti]

Numele lui Iisus se exprimă pritr-un octogon de această formă

 „Bolesc, Tu care eşti vindecarea, Iisus, mântuieşte”.

 Ce arată anagrama numelui Iisus?

 Sibila Eritreea include numele Iisus în ascrostihul versurilor despre Judecată

 δρώσει δέ χθών κρίσεως σημεῖον ὅτ’ἔσται,

ξει δ’οὐρανόθεν βασιλεύς αἰῶσιν ὁ μέλλων,

Σάρκα παρών πάσαι κρῖναι, καὶ κόσμον ἅπαντα.

ψονται δέ Θεόν μέροπες πιστοί καί άπιστοι,

ψιστον μετά τῶν ἁγίων, ἐπί τέρμα χρόνοιο,

Σαρκοφόρος, ψυχάς δ’ἀνδρῶν ἐπί βήματος κρινεῖ.

 Va asuda pământul la judecată, când va fi semn

[Că] va veni împăratul ceresc din veacuri, Cel ce va să vină

ca să judece toate trupurile, Cel ce este prezent, şi lumea [cu] toate [ale ei].

Îl vor vedea pe Dumnezeu credincioşi şi necredincioşi glăsuitori,

Pe cel mai presus decât Sfinţii, la capătul a mult timp,

Purtător de trup, va judeca sufletele oamenilor de pe loc înalt.[1]

Sibila Cumea integrează aici numărul numelui lui Iisus

Cu adevărat atunci şi în chip măreţ Fiul lui Dumnezeu,

Pentru oameni va veni pe pământ purtător de trup, muritorilor fiind asemenea,

Patru vocale poartă, iară consoane, două,

(…), întregul numărului eu voi vesti.

Numele lui va arăta opt unităţi, tot pe atâtea decade

Şi sute, opt, celor mai buni oameni.

Tu înţelege înlăuntrul inimii tale.

 Ι       Η        Σ       Ο        Υ        Σ

 10    8      200  70    400  200 = 888

Ce exprimă aceste numere ale numelui lui Iisus

 Aşadar acest număr, conţinând cifra opt, care potrivit matematicienilor este primul număr cub, deopotrivă cel mai accesibil şi imobil, exprimă (…) acel veac al optulea neschimbător şi imobil şi astfel indică faptul că Iisus este Părintele veacului viitor, după cum scrie profetul Isaia.

Faptul că numărul conţine o unitate, ο decadă şi ο sută, adică început, mijloc şi sfârşit, arată că Iisus, ca Dumnezeu, este Început al fiinţelor şi Mijloc şi Sfârşit, ca Creator, Proniator şi Desăvârşitor şi prin urmare [numărul] are drept conotaţie Fapta, Învăţătura şi Moartea, adică Începutul, Mijlocul şi Sfârşitul vieţii lui Iisus, ca Unul ce este Omul orientat exclusiv spre veacul al optulea.

Au fost reprezentate deci aceste numere ale numelui lui Iisus şi prin alfabetul grecesc, care de la Α la Θ are 8 unităţi, de la Ι la Π are 8 decade, de la Ρ la Ω are 8 sute[2]. Aşadar, potrivit evreilor numele Iisus înseamnă „mântuitor”, derivat din rădăcina lui „iahá”, care înseamnă „a mântuit”. Acesta este deci numele principal al lui Mesia, potrivit erminiilor lui Augustin la Epistolele I şi II ale lui Ioan, iar potrivit lui Koressios, aceasta este varianta prescurtată a tuturor numelor lui Dumnezeu accesibile făpturilor. (…), numele acesta depăşeşte numele tetragramat de „Iehova”, deoarece conţine şi numele Creatorului şi numele Mântuitorului creaţiei, în timp ce „Iehova” conţine doar numele Creatorului.

 Traducere Anna Theodorou(G.O.)


[1] Redăm în limba greacă întreaga profeţie mesianică a Sibilei Eritreea, care conţine în acrostih cuvintele:

IISUS HRISTOS,

FIUL LUI DUMNEZEU,

MÂNTUITOR,

CRUCE.

Οι προφητείες της Σύβιλλας της Ερυθραίας

 ΙΔΡΩΣΕΙΓΑΡΧΘΩΝΚΡΙΣΕΩΣΣΗΜΕΙΟΝΟΤΕΣΤΑΙ
ΗΞΕΙΔΟΥΡΑΝΟΘΕΝΒΑΣΙΛΕΥΣΑΙΩΣΙΝΟΜΕΛΛΩΝ
ΣΑΡΚΑΠΑΡΩΝΠΑΣΑΝΚΡΙΝΑΙΚΑΙΚΟΣΜΟΝΑΠΑΝΤΑ
ΟΨΟΝΤΑΙΔΕΘΕΟΝΜΕΡΟΠΕΣΠΙΣΤΟΙΚΑΙΑΠΙΣΤΟΙ
ΥΨΙΣΤΟΝΜΕΤΑΤΩΝΑΓΙΩΝΕΠΙΤΕΡΜΑΧΡΟΝΟΙΟ
ΣΑΡΚΟΦΟΡΩΝΨΥΧΑΣΔΑΝΔΡΩΝΕΠΙΒΗΜΑΤΙΚΡΙΝΕΙ

ΧΕΡΣΟΣΟΤΑΝΠΟΤΕΚΟΣΜΟΣΟΛΟΣΚΑΙΑΚΑΝΘΑΓΕΝΗΤΑΙ
ΡΙΨΩΣΙΝΤΕΙΔΩΛΑΒΡΟΤΟΙΚΑΙΠΛΟΥΤΟΝΑΠΑΝΤΑ
ΕΚΚΑΥΣΗΔΕΤΟΠΥΡΟΥΡΑΝΟΝΗΔΕΘΑΛΑΣΣΑΝ
ΙΧΝΕΥΟΥΝΡΗΞΗΤΕΠΥΛΑΣΕΙΡΚΤΗΣΑΙΔΑΟ
ΣΑΡΞΤΟΤΕΠΑΣΑΝΕΚΡΩΝΕΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝΦΑΟΣΗΞΕΙ
ΤΟΥΣΑΓΙΟΥΣΑΝΟΜΟΥΣΤΕΤΟΠΥΡΑΙΩΣΙΝΕΛΕΓΞΕΙ
ΟΠΠΟΣΑΤΙΣΠΡΑΞΑΣΕΛΑΘΕΝΤΟΤΕΠΑΝΤΑΛΑΛΗΣΕΙ
ΣΤΗΘΕΑΓΑΡΖΟΦΟΕΝΤΑΘΕΟΣΦΩΣΤΗΡΣΙΝΑΝΟΙΞΕΙ

ΘΡΗΝΟΣΤΕΚΠΑΝΤΩΝΕΣΤΑΙΚΑΙΒΡΥΓΜΟΣΟΔΟΝΤΩΝ
ΕΚΛΕΙΨΕΙΣΕΛΑΣΗΕΛΙΟΥΑΣΤΡΩΝΤΕΧΟΡΕΙΑΙ
ΟΥΡΑΝΟΝΕΙΛΙΞΕΙΜΗΝΗΣΔΕΤΕΦΕΓΓΟΣΟΛΕΙΤΑΙ
ΥΨΩΣΕΙΔΕΦΑΡΑΓΓΑΣΟΛΕΙΔΥΨΩΜΑΤΑΒΟΥΝΩΝ

ΥΨΟΣΔΟΥΚΕΤΙΛΥΓΡΟΝΕΝΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΦΑΝΕΙΤΑΙ
ΙΣΑΤΟΡΗΠΕΔΙΟΙΣΕΣΤΑΙΚΑΙΠΑΣΑΘΑΛΑΣΣΑ
ΟΥΚΕΙΣΠΛΟΥΝΕΙΞΕΙΓΗΓΑΡΦΡΥΧΘΕΙΣΑΚΕΡΑΥΝΩ
ΣΥΝΠΗΓΑΙΣΠΟΤΑΜΟΙΤΕΚΑΧΛΑΖΟΝΤΕΣΛΕΙΨΟΥΣΙΝ

ΣΑΛΠΙΓΞΔΟΥΡΑΝΟΘΕΝΦΩΝΗΝΠΟΛΥΘΡΗΝΟΝΑΦΗΣΕΙ
ΩΡΥΟΥΣΑΜΥΣΟΣΜΕΛΕΟΝΚΑΙΠΗΜΑΤΑΚΟΣΜΟΥ
ΤΑΡΤΑΡΟΕΝΔΕΧΑΟΣΔΕΙΞΕΙΤΟΤΕΓΑΙΑΧΑΝΟΥΣΑ
ΗΞΟΥΣΙΝΔΕΠΙΒΗΜΑΘΕΟΥΒΑΣΙΛΗΕΣΑΠΑΝΤΕΣ
ΡΕΥΣΕΙΔΟΥΡΑΝΟΘΕΝΠΟΤΑΜΟΣΠΥΡΟΣΗΔΕΘΕΕΙΟΥ

ΣΗΜΑΔΕΤΟΙΤΟΤΕΠΑΣΙΒΡΟΤΟΙΣΑΡΙΔΕΙΚΕΤΟΝΟΙΟΝ
ΤΟΞΥΛΟΕΝΠΙΣΤΟΙΣΤΟΚΕΡΑΣΤΟΠΟΘΟΥΜΕΝΟΝΕΣΤΑΙ
ΑΝΔΡΩΝΕΥΣΕΒΕΩΝΖΩΗΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΕΚΟΣΜΟΥ
ΥΔΑΣΙΦΩΤΙΖΟΝΚΛΗΤΟΥΣΕΝΔΩΔΕΚΑΠΗΓΑΙΣ
ΡΑΔΟΣΠΟΙΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣΙΔΗΡΕΙΗΓΕΚΡΑΤΗΣΕΙ
ΟΥΤΟΣΟΝΥΝΠΡΟΓΡΑΦΕΙΣΕΝΑΚΡΟΣΤΙΧΙΟΙΣΘΕΟΣΗΜΩΝ
ΣΩΤΗΡΑΘΑΝΑΤΟΣΒΑΣΙΛΕΥΣΟΠΑΘΩΝΕΝΕΧΗΜΩΝ

ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ, ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ, ΣΩΤΗΡ, ΣΤΑΥΡΟΣ = IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU, MÂNTUITOR, CRUCE.

[2] Vechii greci scriau numerele cu ajutorul literelor alfabetului şi al semnelor de punctuaţie. Astfel:

a)     α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, Ϛ΄, ζ΄, η΄, θ΄ corespund numerelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

b)     ι΄, κ΄, λ΄, μ΄, ν΄, ξ΄, ο΄, π΄, ϟ΄, corespund numerelor 10, 20, 30, …, 90;

c)     ρ΄, σ΄, τ΄, υ΄, φ΄, χ΄, ψ΄, ω΄, ϡ΄ corespund numerelor 100, 200, …, 900.

Dintre aceste litere folosite în numerotaţie, Ϛ΄, ϟ΄ şi ϡ΄ sunt semne compuse, deci nu sunt incluse în această numerologie profetică.

Α =1Β =2Γ =3Δ =4

Ε =5

Ζ =7

Η =8

Θ =9Ι =10Κ =20Λ =30Μ =40

Ν =50

Ξ =60

Ο =70

Π =80Ρ =100Σ =200Τ =300Υ =400

Φ =500

Χ =600

Ψ =700

Ω =8008 unităţi8 zeci8 sute

Εικόνα

(n.tr. sursa: http://el.wikipedia.org)

octoviv  pe G.O.
Iul 04, 2014 @ 16:02:18 [Edit]

NUMĂRUL 666 – NUMELE ANTIHRISTULUI
Părintele Tadei/ Numărul sau codul 666 este cu adevărat numele antihristului, aşa precum numele lui Iisus Hristos Mântuitorul este numărul 888. Toţi vor trebui să fie înscrişi cu numărul acesta (al lui Antihrist), în cărţile de identitate.

Stareţul Tadei de la Vitovniţa – Pace şi bucurie în DUHUL SFÂNT, Editura Predania, Bucureşti, 2010, pag. 193

Apocalipsa 13 (Bibilia Bartolomeu)

Fiara care se ridica din mare defaimeaza pe Dumnezeu si da razboi sfintilor. O alta fiara, prorocul mincininos, se ridica din pamant. numele celei dintai: 666.

http://www.biblia-bartolomeu.ro/index-C.php?id=NT-Ap-13

Omilie tulburatoare a Arhimandritului Nectarie Moulatsiotis de TALCUIRE A ULTIMEI PARTI A APOCALIPSEI PRIN PRISMA EVENIMENTELOR CONTEMPORANE

 http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2013/03/20/talcuirea-apocalipsei-noul-papa-profetul-mincinos-demisia-benedict-fiara-desfranata-vatican-bancheri-pecete-prigoana-sfarsitul-lumii-arhimandritul-nectarie-moulatsiotis-omilie-februarie-traducere/

Graiul Ortodox

 

Anunțuri