Despre Sfântul Părinte Porfirie cu Pr. Marcu Manolis un apropiat al acestuia, la Radio Renaștrea Cluj

 

Despre Părintele Porfirie Bairaktaris

Autor: Pr. Cătălin Pălimaru

2013. 01. 18

ths-eyboias-ton-gonon[2]În această emisiune vom vorbi despre Părintele Profirie Baitaktaris, unul din marii părinţi duhoviceşti contemporani, om cu viaţă sfântă, care a marcat decisiv vieţile multor creştini ortodocşi. Părintele Porfirie face parte din pleiada de părinţi îmbunătăţiţi pe care Dumnezeu i-a rânduit să trăiască în vremurile noastre, pentru a mângâia şi lumina poporul. Deşi grec de neam, Părintele Porfirie se bucură astăzi de o recunoaştere universală. Ecourile lucării sale duhovniceşti se reflectă în întreaga lume ortodoxă, aceasta graţie şi multelor cărţi despre el publicate de-a lungul timpului. Duhul Sfânt a lucrat plenar în Părintele Porfirie, săvârşind prin el nenumărate minuni, mângâind şi povăţuind oameni, lucrând spre întărirea Bisericii. Era vestit pentru harismele sale uimitoare pe carele trata cu smerenie şi le privea ca pe un dar al lui Dumnezeu încredinţat lui spre întărirea poporului. În mod deosebit cuvintele sale reflectă înţelepciunea şi profunzimea vieţii în Hristos. Vă oferim astăzi câteva informaţii despre viaţa şi lucrarea sa.

Veţi putea urmări, în acest sens, şi un interviu cu regretatul Părinte Arhimandrit Marcu Manolis, un alt mare duhovnic contemporan. Părintele Marcu a fost multă vreme preot în Athena, unde a desfăşurat o importantă activitate pastoral-misionară şi filantropică. A fost un monah cu o profundă trăire duhovnicească, cunoscându-l îndeaporape pe Părintele Porfirie, din spiritualitatea căruia s-a adăpat. A fost apropiat de Sf. Munte Athos, unde a făcut multe pelerinaje cu credincioşii. Mulţi ani a editat una din cele mai importante publicaţii ortodoxe din Grecia, Orthodoxos Typos, unde, de-a lungul timpului, au scris texte teologi şi oameni duhovniceşti din această ţară ortodoxă. Traducerea interviului aparţine preotului Sorin Zahiu.

scan0012[1]

Audio aici 

http://arhiva.radiorenasterea.ro/pages/article.php?id_link=280
2013. 01. 18 SP Despre Parintele Porfirie Bairaktaris

material bibliografic pentru cercetători– Pr. Marcu Manolis

   Articole cu și despre Pr. Marcu și predici scrise de acesta

*1. O nouă Stea pe cer. Pomenirea de şase luni a vrednicului de pomenire, Arhimandritul Marcu Manolis https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/18/38-o-alta-stea-pe-cer/

*2. Mitropolitul Gortinei, Ieremia: ”Pentru ortodocşii adevăraţi nu exista alt mod de unire decât prin întoarcerea romano-catolicilor la credinţa ortodocşilor”. A remarcat Mitropolitul Gortinei la parastasul de nouă luni al răposatului ieromonah. Părintele Marcu Manolis a ţinut cu toată puterea hăţurile luptei împotriva duşmanilor credinţei şi a papismului https://graiulortodox.wordpress.com/P2011/04/07/mitropolitul-gortinei-ieremia-%E2%80%9Dpentru-ortodocsii-adevarati-nu-exista-alt-mod-de-unire-decat-prin-intoarcerea-romano-catolicilor-la-credinta-ortodocsilor%E2%80%9D/

*3. PARASTASUL DE UN AN AL PĂRINTELUI MARCU MANOLIS. Au strigat cu putere toţi “Vrednic si Sfânt este” în limbile greacă şi română la înmormântarea Părintelui Marcu Manolis

*4. În amintirea Părintelui Marcu Manolis (alaturi de P.S. Episop Vasile Someșanul) https://graiulortodox.wordpress.com/2011/11/22/parintele-marcu-manoli/
 
 
 
*7. Deşi adormit, părintele Marcu Manolis rămâne priveghelnic şi singur-luptător pentru Credință https://graiulortodox.wordpress.com/about/
 
*8. Cutremurătoare relatare despre lucrarea duhovnicească a Ioroschimonahului Marcu Manolis, ca mirean şi cleric https://graiulortodox.wordpress.com/2012/11/12/126-cutremuratoare-relatare-despre-lucrarea-duhovniceasca-a-ioroschimonahului-marcu-manolis-ca-mirean-si-cleric/
 
*9. Gheronda Marcu Manolis: „Cu harul lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea duhovnicului, voi deveni preot” – Parastasul de trei ani al pururea-pomenitului Arhimandrit Marcu Manolis
https://graiulortodox.wordpress.com/2013/05/18/gheronda-marcu-manolis-cu-harul-lui-dumnezeu-si-cu-binecuvantarea-duhovnicului-voi-deveni-preot-parastasul-de-trei-ani-al-pururea-pomenitului-arhimandrit-marcu-manolis/
 
*10.doi bănuți (EDIȚIE SPECIALĂ)
 
*11. Egumenul Sfintei Mănăstiri Caracálu din Sfântul Munte, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și slujba de pomenire pentru odihna sufletului Arhimandritului Marcu Manolis
 
 
*12. Pr. Marcu Manoils: LUMINA ESTE DE NEÎNVINS – (text) interviu difuzat la Radio Cluj
 
 
*13. Arhimandritul Marcu Manolis: ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
 
 
*14. Sâmbătă 14 mai 2011 ucenici ai părintelui Marcu Manolis au sărbătorit împreună cu tineri întemnițați în Pușcăria din Avlona, la 40 de Km de Atena, pe Sfinții mărturisitori ai temnițelor românești. Ce zic tinerii din Pușcăria Avlona despre părintele Marcu.
 
 
* 15.  LAUDĂ ÎNCHINATĂ SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL DE CĂTRE SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR  de Arhimandritul Marcu Manolis
Anunțuri