PLAN PREMEDITAT DE ASCENSIUNE LA TRON A PATRIARHULUI ECUMENIC BARTOLOMEU?

Temeliile Patriarhiei Ecumenice sunt minate!

 

-1-728[1]

Un plan secret și ”conspirativ”, care subminează înseși bazele procedurii de numire a Patriarhilor Ecumenici este denunțat într-o scrisoare a domnului Panaghiótis Foúghias. Nu este deloc întâmplător că pe data de 3 mai 2015, ”The National Herald” din America ia poziție împotriva procedurii de numire a episcopilor Patriarhiei Ecumenice, atrăgând atenția asupra posibilei alegeri a întâistătătorului Arhiepiscopiei Americii, dat fiind că demersurile Patriarhiei nu urmează calea corectă.

După cum reiese limpede din cele scrise de domnul Foúghias, exista un plan pe care îl ticluiesc niște necunoscuți (?) de mulți ani încoace, probabil încă dinaintea alegerii Patriarhului Ecumenic Dimitrios, pentru a-l urca pe Tronul Constantinopolului pe actualul Patriarh Ecumenic, Bartolomeu. Decizia pare să fi fost luată dinainte, de vreme ce în ziua în care actualul patriarh a fost hirotonit ca Mitropolit de Filadelfia, kir Meliton, Mitropolitul de atunci al Calcedonului, ”îi șoptea la ureche: și de-acum, Patriarh Ecumenic”. Întrebările sunt multe: Cine sunt cei care pun la cale acest plan? De ce a fost ales ca patriarh Bartolomeu? Care anume sunt ”evoluțiile ulterioare din Patriarhia Ecumenică”, pe care domnul Foúghias le lasă în aer, la libera înțelegere a cititorilor?

Fanarul este chemat cât mai repede posibil să dea explicații dacă aceste acuzații sunt valabile sau nu! De asemenea, nu pot rămâne fără răspuns acuzațiile despre viața de lux de la Fanar și nici despre Facultatea de Teologie din Hálki care încă nu funcționează. Dr. Panaghiótis Foúghias (ca, de altfel, și răposatul frate al Arhiepiscopului Thyateírelor și Marii Britanii și ulterior Mitropolit al Pisidiei, kir Metodie) este o personalitate cunoscută și un foarte bun cunoscător al realităților interne ale Patriarhiei.

Nu putem să nu remarcăm faptul că domnul Foúghias caută cu timp și fără timp prilejuri să-și exprime mâhnirea după încercarea pe care a suferit-o atât el, cât și fratele său, când acesta din urmă a fost ”eliminat” în numai câteva ore după un telefon de la Patriarhie. Despre cele petrecute atunci s-a scris și o carte. Însă, oricât de dureroase au fost evenimentele, prezenta scrisoare ori spune niște cumplite adevăruri, ori niște minciuni sfruntate – din două una. Altfel nu poate fi calificată. Ce rămâne valabil până la urmă din această scrisoare? Avem totuși conștiința că ziarele de renume nu publică oricum articole și scrisori, decât dacă acestea prezintă o oarecare garanție. Care este, deci, motivul publicării prezentei scrisori? Potrivit celor prezentate în scrisoare, cauza este Facultatea de Teologie din Hálki, care în ciuda promisiunilor și anunțurilor, a rămas tot închisă. Trebuie să precizăm că Orthódoxos Týpos este în total dezacord cu poziția domnului Panaghiótis Foúghias care îl caracterizează pe Patriarhul Ecumenic Athenagora drept ”mare” patriarh, tocmai pe acesta care a fost un pion al americanilor și a împins Ortodoxia la probleme fără precedent, ca arhitect al promovării proiectului de subordonare a Ortodoxiei față de Papism. De asemenea, nu suntem de acord nici cu părerea că răposatul Arhiepiscop al Americii, Iacov, ar fi avut capacități excepționale și ar fi putut juca un rol important în deschiderea și funcționarea Facultății de Teologie din Hálkis.

Scrisoarea a fost publicată în ziarul ”Kathimeriní” din data de 2 mai 2015.

 Cine orchestrează aceste lucruri?

 ”Facultatea de Teologie din Hálki.

Domnule Director,

xalki1[1]

Moartea marelui Patriarh Ecumenic Athenagora a adus pe scena Patriarhiei Ecumenice pe Mitropolitul Calcedonului, Meliton, care a jucat un rol decisiv pentru viitorul nu numai al Patriarhiei Ecumenice, dar și al Facultății de Teologie din Hálki. După eliminarea candidaților la Tronul Ecumenic, și a lui Meliton însuși, dar și a Arhiepiscopului Americii, kir Iacov, Meliton a promovat la Tronul Patriarhiei Ecumenice pe Veniamin, din Sinodul Tronului Ecumenic, și pe Mitropolitul de ĺmvros și Tenédos, Dimitrios, care a și fost ales Patriarh Ecumenic și a păstorit până în 1991”.

 A fost sugerat, dar nu ales?

 ”Prin alegerea lui Dimitrie ca Patriarh Ecumenic s-a creat poziția vacantă de Secretar al Patriarhului, iar Mitropolitul Calcedonului l-a sugerat pentru acest loc pe Arhimandritul Bartolomeu Arhontónis, care ulterior a fost ales Mitropolit al Filadelfiei, fiind hirotonit arhiereu de însuși Meliton. Acesta din urmă, în timpul hirotoniei i-a șoptit lui Bartolomeu la ureche: și de-acum, Patriarh Ecumenic. Faptul că Arhontónis nu întâmplător a fost numit director al Biroului Patriarhal a fost dovedit de evoluțiile ulterioare din Patriarhia Ecumenică. Cititorii pot să înțeleagă fără greutate ce vrem să spunem aici. Când a murit Dimitrios (1991), trepădușii Patriarhiei care anticipaseră urcarea pe Tronul Ecumenic vacant a Secretarului Biroului Patriarhal, Mitropolitul Filadelfiei, Bartolomeu, îl numiseră între timp pe acesta din urmă Mitropolit al Calcedonului. Astfel, a fost exclusă din nou nominalizarea Arhiepiscopului Americii, kir Iacov”.

”… sunt interesanți de bunurile materiale”

 ”Faptul că Arhiepiscopul Americii, Iacov, nu s-a urcat nici de data asta pe Tronul Patriarhiei Ecumenice a blocat deschiderea Facultății de Teologie de la Hálki, pentru că Iacov era atât de capabil, încât ar fi impus inaugurarea Facultății de Teologie din Hálki și ar fi condus la funcționarea ei cu succes. Nu ar fi suportat ca el să fie patriarh și facultatea, pe care o adora efectiv, să rămână închisă. Fatalitatea este că cei de la Fanar sunt interesați de bunuri materiale și, din timp în timp își mai aduc aminte și că Facultatea de Teologie din Hálki e tot închisă. Din păcate, asta e realitatea despre nefuncționarea Facultății de Teologie din Hálki până în ziua de azi”.

de Doctor Panaghiótis Foúghias

Orthódoxos Týpos, 8 mai 2015, nr. 2028, pp. 8.

Traducere: Mihail Ilie (G.O.)

Graiul Ortodox

Anunțuri