Mărturii din viaţa Părintelui Marcu Manolis

Trei minuni ( doua vindecări, o rugăciune și o înainte vedere)

Domnule Director,

picture-1-212[1]În numărul 2064, din 3 aprilie 2015, al Orthodoxos Typos, aţi publicat un articol al cinstitului şi înţeleptului protopresviter Vasilios E. Voloudákis, cu titlul ”Preasfinţitul Părinte Marcu Manolis: Şcoala Ortodoxiei”. Mult cinstitul Părinte Marcu, vrednic de pomenire, mi-a fost Părinte Duhovnicesc. Părintele Vasilios arată în articolul său ”că ar trebui să se scrie cărţi întregi, pentru a descrie însuşirile cu neputinţă de descris ale acestui om sfânt”. Într-adevăr, ar trebuie să se scrie volume întregi, dar, iarăşi, aproape nimic nu se va vădi din sfânta viaţă, cea ascunsă în Hristos, a fericitului întru pomenire părinte Marcu. De asemenea, Părintele Vasilios menţionează: ”Să nu mai pomenim câte boli ale oamenilor a luat asupra sa, şi chiar şi boala cea din urmă care i-a adus moartea, a fost o boală pe care şi-a asumat-o de la un om, care se afla în primejdie de moarte, şi omul acela s-a făcut bine, iar Părintele Marcu a plecat din această viaţă. Desigur, nu pentru că a fost de vină omul respectiv, ci pentru că aşa a binevoit Dumnezeu”.

Întrucât cunosc unele persoane, doresc să vă trimit câteva întâmplări minunate din viaţa Părintelui Marcu:

  • Un domn care se spovedea la părintele Marcu, în timpul spovedaniei îi spune acestuia: ”Părinte, soţia mea este însărcinată şi are pancreatită, viaţa ei este în primejdie, aşa mi-au spus doctorii”. Iar Părintele Marcu i-a spus: ”Fiule, Panaghiota se va face bine, pancreatita o voi lua eu”. Cu adevărat, Părinţelul a plecat la cer, iar tânăra a născut un băieţel şi s-a vindecat de pancreatită. La scurt timp a născut şi gemeni. Şi, pentru că s-au născut prematur, pruncii au stat o vreme în incubator. Unul dintre ei s-a îmbolnăvit, iar medicii nu îi dădeau nici o speranţă. Mama a plecat de la spital şi s-a dus la mormântul Părintelui Marcu şi cu lacrimi l-a rugat pe Părinţel să i se facă bine pruncul. Când a ajuns acasă, au sunat-o de la Spital că s-a făcut bine copilul. Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi!
  • Părintele Marcu făcea vizite în închisori. Într-una din aceste vizite, la care s-a dus avându-l ca şofer pe domnul Hrisostomos Papadopoulos, una dintre deţinute i-a cerut 300 000 de drahme, ca să poată fi eliberată. Părintele Marcu a făcut rugăciune şi şi-a zis întru sine: ”Suma este foarte mare”. Când s-a întors la biserica Sfântului Nectarie, îl aştepta o doamnă pentru spovedanie şi aceasta i-a dat un plic şi i-a spus: ”Luaţi aceşti bani pentru milosteniile pe care le faceţi, Părinte!”. Părintele Marcu dă plicul domnului Hrisostom şi îi spune: ”Vă rog, număraţi banii aceştia!”. Iar banii erau 300 000 de drahme, atât cât era nevoie ca să fie eliberată acea deţinută!  
  • O doamnă avea o firmă de construcţii navale. Din cauza problemelor financiare, a ipotecat unele bunuri imobiliare ale părinţilor ei. La spovedanie, l-a rugat pe Părintele Marcu să facă rugăciune ca mama ei să treacă la Domnul mai curând şi să nu mai vadă prăbuşirea lor economică. Părintele Marcu i-a spus atunci: ”Paraschevi, vei pleca într-o noapte de aici şi vei avea mare bucurie”. Tânăra, de fiecare dată când pleca plângând de la Biserica Sfântul Gheorghe, unde spovedea Părintele Marcu, spunea: ”Dar ce îmi zice Părintele Marcu: «vei pleca într-o noapte de aici şi vei avea mare bucurire»?, eu sunt în faliment, cum să am bucurie?”. După o vreme, însă, într-adevăr, după o spovedanie făcută la Biserica Sfântului Gheorghe, târziu, noaptea, a sunat telefonul mobil şi un domn i-a pus: ”Vaporul cutare doresc să îl repar la firma dumneavoastră”. Bucuria ei a fost foarte mare, pentru că banii pe care urma să îi primească pentru repararea vaporului erau exact cât îi trebuia să dea la bancă pentru recuperarea bunurilor imobiliare părinteşti pe care le ipotecase. De multe ori la spovedanie, Părintele Marcu spunea toată viaţa oamenilor care se spovedeau, înainte ca aceştia să articuleze un cuvânt. Rugăciunea lui de foc către Dumnezeu îi alina pe cei care se spovedeau şi plecau de la spovedanie eliberaţi de păcatele lor, slăvindu-L pe Dumnezeu.

Îmi cer iertare, pentru că nu pot exprima cele ce simt şi să scriu multe din cele ce cunosc despre chipul sfinţit al Părintelui Marcu, dar, domnule Director, simţămintele noastre profunde nu se pot exprima, iar viaţa sfinţită a Părintelui Marcu nu poate fi descrisă de către oameni care nu au gustat viaţa duhovnicească.

Cu preţuire,

o fiică duhovnicească a Părintelui Marcu,

Eleni Ghiannopoulou,

artist plastic.

scan00121[1]

Orthodoxos Typos, nr. 2073, 12 iunie 2014, p. 6.

Traducere: Mihail Ilie. (G.O.)

Graiul Ortodox

     Articole cu și despre Pr. Marcu și predici scrise de acesta

*1. O nouă Stea pe cer. Pomenirea de şase luni a vrednicului de pomenire, Arhimandritul Marcu Manolis https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/18/38-o-alta-stea-pe-cer/

*2. Mitropolitul Gortinei, Ieremia: ”Pentru ortodocşii adevăraţi nu exista alt mod de unire decât prin întoarcerea romano-catolicilor la credinţa ortodocşilor”. A remarcat Mitropolitul Gortinei la parastasul de nouă luni al răposatului ieromonah. Părintele Marcu Manolis a ţinut cu toată puterea hăţurile luptei împotriva duşmanilor credinţei şi a papismului https://graiulortodox.wordpress.com/P2011/04/07/mitropolitul-gortinei-ieremia-%E2%80%9Dpentru-ortodocsii-adevarati-nu-exista-alt-mod-de-unire-decat-prin-intoarcerea-romano-catolicilor-la-credinta-ortodocsilor%E2%80%9D/

*3. PARASTASUL DE UN AN AL PĂRINTELUI MARCU MANOLIS. Au strigat cu putere toţi “Vrednic si Sfânt este” în limbile greacă şi română la înmormântarea Părintelui Marcu Manolis

*4. În amintirea Părintelui Marcu Manolis (alaturi de P.S. Episop Vasile Someșanul) https://graiulortodox.wordpress.com/2011/11/22/parintele-marcu-manoli/
*7. Deşi adormit, părintele Marcu Manolis rămâne priveghelnic şi singur-luptător pentru Credință https://graiulortodox.wordpress.com/about/
*8. Cutremurătoare relatare despre lucrarea duhovnicească a Ioroschimonahului Marcu Manolis, ca mirean şi cleric https://graiulortodox.wordpress.com/2012/11/12/126-cutremuratoare-relatare-despre-lucrarea-duhovniceasca-a-ioroschimonahului-marcu-manolis-ca-mirean-si-cleric/
*9. Gheronda Marcu Manolis: „Cu harul lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea duhovnicului, voi deveni preot” – Parastasul de trei ani al pururea-pomenitului Arhimandrit Marcu Manolis
https://graiulortodox.wordpress.com/2013/05/18/gheronda-marcu-manolis-cu-harul-lui-dumnezeu-si-cu-binecuvantarea-duhovnicului-voi-deveni-preot-parastasul-de-trei-ani-al-pururea-pomenitului-arhimandrit-marcu-manolis/
*10.doi bănuți (EDIȚIE SPECIALĂ)
*11. Egumenul Sfintei Mănăstiri Caracálu din Sfântul Munte, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și slujba de pomenire pentru odihna sufletului Arhimandritului Marcu Manolis
*12. Pr. Marcu Manoils: LUMINA ESTE DE NEÎNVINS – (text) interviu difuzat la Radio Cluj
*13. Arhimandritul Marcu Manolis: ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
*14.  Sâmbătă 14 mai 2011 ucenici ai părintelui Marcu Manolis au sărbătorit împreună cu tineri întemnițați în Pușcăria din Avlona, la 40 de Km de Atena, pe Sfinții mărturisitori ai temnițelor românești. Ce zic tinerii din Pușcăria Avlona despre părintele Marcu.
*15.  LAUDĂ ÎNCHINATĂ SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL DE CĂTRE SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR  de Arhimandritul Marcu Manolis
*16.    Părintele Marcu Manolis : Atitudinea ortodocșilor față de eretici
Anunțuri