O NOUĂ DECIZIE JUDECĂTOREASCĂ

PUNE DEFINITIV CAPĂT PROBLEMEI SCUTIRILOR DE ORA DE RELIGIE

Ora de religie este obligatorie pentru elevii creştini ortodocşi

O NOUĂ HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ FACE DREPTATE TEOLOGILOR HANIOŢI

646x404[1]

Aşa cum menţionează ziarul ”Haniotika Nea”, chiar şi cu întârziere, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cultelor s-a conformat indicaţiilor Instanţei de Contencios Administrativ din Haniá, care, prin decizia pe care a luat-o în 2012 stabilea că ora de religie este obligatorie pentru toţi elevii creştini ortodocşi, nu însă şi pentru atei, cei de altă religie sau eterodocşi. Să amintim că subiectul acesta a fost prezentat într-un reportaj al ziarului ”Haniotika Nea” din 5 ianuarie 2013, în care a fost făcută cunoscută decizia Instanţei de Contencios Administrativ din Haniá cu privire la ora de religie. Ultimul episod al acestui caz, care durează de mai mulţi ani, s-a scris în sălile tribunalelor în urmă cu câteva zile prin decizia 1/2015 a Consiliului Tripartit al Contenciosului Administrativ din Haniá, după cererea de conformare a administraţiei la hotărârea din 2012, pe care au impus-o în urmă cu un an profesorii de religie din Haniá. Aşa cum a explicat avocatul profesorilor de religie, domnul Spíros Lionákis, decizia 115/2012 a Contenciosului Administrativ din Haniá a soluţionat irevocabil chestiunea scutirilor de ora de religie, stabilind că este obligatorie predarea religie pentru creştinii ortodocşi şi opţională pentru toţi eterodocşii sau cei de alte religii sau atei.

În paralel, decizia prevedea că, pentru a fi scutiţi de predarea religiei elevii minori de alte religii, eterodocşi sau atei, va trebui ca părinţii lor să facă o declaraţie comună, în care să arate că nu sunt creştini ortodocşi. După care, consiliul profesorilor îl scuteşte pe elev de ora de religie. Cu toate acestea, aşa cum este prevăzut în lege, pe durata orei de religie, copilul respectiv nu trebuie să hoinărească în afara clasei, ci va trebui să participe la alt curs. Domnul Lionákis a atras atenţia în acest sens că, deşi legea din 2012 soluţiona definitiv problema, nu a urmat o enciclică corespunzătoare din partea Ministerului Educaţiei şi Cultelor, fapt care i-a condus, aşa cum erau îndreptăţiţi, pe profesorii de religie din Haniá să depună pe 20 mai 2014 o cerere de conformare a administraţiei la această hotărâre.  

images5OT2XIAIÎnsă în intervalul care a urmat după respectiva cerere – şi mai ales la câteva zile înainte de alegeri – Ministerul Educaţiei Naţionale a emis enciclica cu nr. prot. 12733/D2/23-1-2015, cu titlul: ”Reglementare pentru chestiuni care ţin de învăţământul preuniversitar”, al cărei conţinut este în totalitate conform cu decizia 115/2012 şi abrogă toate enciclicele precedente (nr. prot. 91109/Γ2/10.07.2008, 104071/Γ2/ 04-08-08, Φ12/977/10 9744/ Γ1/26-08-08 şi 13309 9/Γ2/19-09-2013), care au creat şi au agravat problema scutirilor.

Din acest motiv, cererea de conformare a fost judecată a fi fără obiect, dat fiind că între timp Statul se conformase la ceea ce prevedea legea din 115/2012.  

* * *

S-a dat câştig de cauză profesorilor de religie prin această hotărâre judecătorească.

Comunicat de presă, hotărârea din 1/2015 a Consiliului Tripartit al Contenciosului Administrativ din Haniá.

Consiliul Tripartit competent al Contenciosului Administrativ din Haniá, prin decizia sa 1/2015, a deliberat asupra cererii din 20.05.2014 depusă de profesorii de religie din învăţământul liceal din Haniá. În cererea lor, aceştia solicitau ca administraţia să fie obligată să se conformeze deciziei judecătoreşti în ce priveşte aplicarea prevederilor legii 3068/2002. Aceasta, întrucât Ministerul Educaţiei Naţionale şi al Cultelor şi Direcţia Învăţământului Liceal din Haniá, subordonată ministerului, nu se conformaseră până la momentul respectiv deciziei 115/2012 a Contenciosului Administrativ din Haniá, prin care s-a soluţionat irevocabil problema scutirilor de la ora de religie.

Însă în intervalul care a urmat, după respectiva cerere, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cultelor, a emis enciclica cu nr. prot. 12733/Δ2/23-1-2015, cu titlul ”Reglementare pentru chestiuni care ţin de învăţământul preuniversitar”, al cărei conţinut este întru totul în conformitate cu decizia 115/2012 şi abrogă toate enciclicele anterioare (nr. prot. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08, Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 şi 133099/Γ2/19-09-2013), care au creat şi agravat problema scutirilor. Decizia 1/2015 a Consiliului Tripartit al Contenciosului Administrativ din Haniá este extrem de importantă, pentru să sprijină în fapt şi confirmă decizia istorică din 115/2012 a Contenciosului Administrativ din Haniá şi recunoaşte că enciclica cu nr. de prot. 12733/Δ2/23-1-2015 a Ministerului Educaţiei este cea care se conformează cu decizia menţionată 115/2012.

În acelaşi timp, le răspunde celor care, conduşi de concepţiile lor personale, dar nefondate juridic, încearcă să readucă artificial în discuţie problema scutirilor de ora de religie, având în mod evident ca scop final fie anularea orei de religie, fie transformarea ei în oră de istorie a religiilor. Toate acestea însă au fost soluţionate definitiv şi irevocabil de Justiţia Elenă. Valabilitatea orei de religie, în urma eforturilor juridice şi de altă natură (ştiinţifice, teologice şi pedagogice) desfăşurate pe durata a patru ani (2011-2015), se dovedeşte mai consolidată ca niciodată. Este vremea ca profesorii de religie să se concentreze de-acum pe imperativul major al epocii noastre, anume: să depună eforturi rodnice şi creative ca învăţătura şi viaţa ortodoxă să fie predată elevilor prin metode pedagogice contemporane, aşa încât elevii noştri să dobândească toate acele cunoştinţe, care îi vor sprijini duhovniceşte în lupta lor pentru adevăratul progres în viaţă.

Profesorii de religie din Haniá.

Orthodoxos Typos, nr. 2073, p. 3.

Traducere: Mihail Ilie (G.O.)

Graiul Ortodox

Vezi și

ȘOC!!! Noua președintă a Asociației Părinților pentru Ora de Religie filiala Cluj, propune transformarea orei de religie ortodoxă în ISTORIA RELIGIILOR. Oare asta ne dorim noi ortodocșii?

https://graiulortodox.wordpress.com/2015/03/04/soc-noua-presedinta-a-asociatiei-parintilor-pentru-ora-de-religie-filiala-cluj-propune-transformarea-orei-de-religie-ortodoxa-in-istoria-religiilor-oare-asta-ne-dorim-noi-ortodocsii/

INCREDIBIL! IEHOVIȘTII ȘI MASONII ”AU SCRIS” CAPITOLE ÎN MANUALUL DE RELIGIE – Ce atitudine ar trebui să avem față de masonerie?

https://graiulortodox.wordpress.com/2013/12/30/171-incredibil-iehovistii-si-masonii/

Anunțuri