Mesajul Sinodului ar putea să transmită pregătirea a

PATRU NOI SINOADE ECUMENICE

????????????????????????????????????

 Pe lângă discutarea celor șase documente pregătite în prealabil, la conferințele anterioare, participanții la Sinodul care a început ieri pe insula Creta, în sfânta zi a Cincizecimii, și care continuă, vor delibera și vor publica “Mesajul” oficial al Sinodului.

O schiță a documentului se referă la o serie de subiecte, inclusiv întrebările legate de recăsătorie și căsătoria cu persoane non-Ortodoxe, unicitatea și unitatea Bisericii în Sfânta Euharistie, importanța Traditiei Patristice și viziunea Bisericii asupra sinodalității, care nu pune un episcop peste toti ceilalti, potrivit unei surse familiarizate cu documentul.

În timp ce documentul in cea mai mare parte „declara evidența„, cu privire la aceste subiecte în termeni pe care toate Bisericile Locale îi pot agrea, schița documentului, pregătită în mare parte de teologii Bisericilor din Serbia și Grecia, conține si alte pasaje notabile.

În această schiță, sinodul actual este menționat ca un sinod de pregătire pentru o nouă serie de sinoade, mai degrabă decât un eveniment singular, menționându-se că absența a patru Biserici Locale arată clar eșecul tuturor celor implicați, și că problemele care au oprit unele Biserici să participe la actualul sinod urmează să fie rezolvate înainte de convocarea următorului, în așa fel încât toți să poată participa cu inima împăcată.

In special, schița documentului în cauză recunoaște, de asemenea, ca ecumenic Sinodul Fotian din 879-880, denumit uneori al VIII-lea Sinod  Ecumenic, care a condamnat adaosul latin ”Filioque„ în Crezul de la Niceea; sinoadele isihaste de la Constantinopol au avut loc între 1341 și 1351, și deja, uneori, denumite al IX-lea Sinod Ecumenic[1], care au confirmat distincția dintre esența și energiile lui Dumnezeu și capacitatea omului de a comunica cu aceste energii; Sinodul de la Iași din 1642[2] a contracarat anumite erezii catolice și protestante, care și-au exercitat un anumit grad de influență asupra teologiei ortodoxe; și Sinodul de la Ierusalim din 1672[3], care a respins calvinismul și, de asemenea, a respins adaosul ”Filioque”[4].

În ceea ce privește aceste sinoade, documentul notează în special declarațiile lor împotriva scolasticii occidentale și a accentului dezechilibrat pe rațiune, ca obstacole în calea unității, și, în lumina Sinoadelor de la Iași și Ierusalim, declară confesiunile catolice și protestante ca nefăcând în nici un fel parte din Biserică, evitând în același timp utilizarea cuvântului „eretic”.

Atmosfera generală la sinodul actual este una favorabilă întocmirii documentului, potrivit sursei. Cu toate acestea, este încă la stadiul de schiță și rămâne de văzut ce mesaj precis vor comunica episcopii și Bisericile participante.

* [DE LA PATRISTIC LA POSTPATRISTIC DEZICEREA DE SINE A CONDUCERII ORTODOXE

Poziţia Ortodoxiei era clară şi faţă de protestanţi, aşa cum se vede din Actele Sinodului de la Ierusalim din 1672[8]. Potrivit acestora, protestanţii „sunt eretici şi, dintre eretici, cei mai de frunte. S-au făcut născocitori ai unor dogme noi şi vrednice de râs din pricina iubirii de sine [să luăm aminte la acest lucru, n. autorului], şi nu fac parte din Biserică, ca unii care nu au nici o comuniune în vreun fel anume cu Biserica sobornicească”[9]. Caracterizarea pe care Sinodul de la Ierusalim o face protestanţilor este astăzi cu deosebire valabilă pentru Consiliul Mondial al Bisericilor: „Insistând în convingerile lor, care la eretici sunt toate la fel, rămân obtuzi şi nu se îndreaptă”[10]

https://graiulortodox.wordpress.com/2012/03/08/de-la-patristic-la-postpatristic-dezicerea-de-sine-a-conducerii-ortodoxe/]

 http://www.pravoslavie.ru/english/94479.htm

Traducere: Bogdan Necule (G.O.)

Graiul Ortodox

–––––––––

[1] Cele 9 Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Universale și minunile care s-au întâmplat – Stâlpii și fortificațiile ortodoxiei- https://graiulortodox.wordpress.com/2014/09/20/223-cele-9-sinoade-ecumenice-ale-bisericii-ortodoxe-universale-si-minunile-care-s-au-intamplat-stalpii-si-fortificatiile-ortodoxiei/

[2] În dicționarul Bisericii Universale editat la Oxford consideră că „alături de Sinodul de la Ierusalim (1672), Sinodul de la Iași (1642) este cel mai important Conciliu al Bisericii Răsăritene de dupăderea Constantinopolului”- Patriarhul Daniel. The Oxford Dictionary of the Christian Church, art. „Synod of Jassy” (1642), Oxford, 1978,p.729. 

http://www.teologiesiviata.ro/sites/default/files/articol/pdf/2012/10/sinodul_de_la_iasi_i.p.s._

[3] [Scurta prezentare în limba română http://www.voxdeibaptist.org/Sinodul_din_Ierusalim_si_Marturisirea_lui_Dositheus.htm., și cartea în limba engleză  file:///C:/Users/Daniel/Downloads/actsanddecreess00lucagoog.pdf ]

[4] Sfântul și Marele Sinod. Pr. Rafail Noica: Se poate vorbi de lucrarea Duhului Sfânt în Tainele catolice? Oare o chestiune așa de subtilă, cum este Filioque poate să ne despartă într-atât încât să ne închinăm la dumnezei străini https://graiulortodox.wordpress.com/2016/06/21/sfantul-si-marele-sinod-pr-rafel-noica-se-poate-vorbi-de-lucrarea-duhului-sfant-in-tainele-catolice-oare-o-chestiune-asa-de-subtila-cum-este-filioque-poate-sa-ne-desparta-intr-atat-incat-sa-ne/ ]

Anunțuri