Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din America

Declarație privind Sfântul și Marele Sinod, convocat pe insula Creta intre 16 și 27 iunie 2016

Noi ne susținem identitatea ca Biserică Ortodoxă în America!

descărcare

Noi vă întâmpinăm în numele Domnului Nostru Iisus Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14:6).

descărcare (1)De multe decenii, Biserica Ortodoxă a asistat la eforturile de organizare a unui Mare și Sfânt Sinod ca mărturie contemporană la sfânta noastră credință ortodoxă. Inițiativa acestui demers (modern) a aparținut Patriarhul Ecumenic Athenagoras. Lungul pelerinaj către Sfântul și Marele Sinod a început în anii 1960. Au existat pauze lungi în acest pelerinaj, urmate de o nouă perioadă de pregătire intensă la inițiativa Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. De-a lungul timpului, prin conferințe pan-ortodoxe, consultări și întâlniri ale patriarhilor și arhiepiscopilor s-a revizuit lista subiectelor. Pe parcursul ultimelor luni, când bisericile au analizat proiectele de documente și au analizat formulările lor, s-au făcut propuneri noi și au apărut diverse dezacorduri.

Chiar și în acest stadiu avansat, participarea la Marele și Sfântul Sinod este incertă, iar rezultatul său este la fel de impredictibil. În toată această stare de incertitudine, există o certitudine: Biserica Ortodoxă din America, care nu a fost universal recunoscută ca o biserică autocefală, nu este invitată să participe. Reacția noastră la aceasta este una de tristețe, dar nu și de înstrăinare. Cu mulțumiri aduse lui Dumnezeu, noi ne susținem identitatea ca Biserică Ortodoxă în America. De asemenea, susținem cu recunoștință față de Dumnezeu autocefalia noastră, așa cum ne-a fost acordată de Biserica Ortodoxă Rusă și recunoscută de către Bisericile din Georgia, Bulgaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Noi afirmăm cu profundă recunoștință față de Dumnezeu comuniunea euharistică cu toate Bisericile Ortodoxe, începând cu Patriarhia Ecumenică. Prin urmare, vom accepta și afirmăm dreptul și datoria noastră de a participa la Marele și Sfântul Sinod cu dragoste, cugetare și rugăciune.
Discuțiile și dezbaterile din jurul proiectelor de documente exprimă îngrijorarea și obiecțiile care apar în Bisericile Ortodoxe. Se susține că intensitatea obiecțiilor demonstrează că Sfântul și Marele Sinod ar trebui să fie amânat, astfel încât să se evite posibila schismă. O astfel de concluzie pare a respinge viziunea conciliantă și practica Bisericii Ortodoxe. Provocările timpului nostru necesită mai multă analiză teologică și dezbatere, nu mai puțină. Urgența unei astfel de analize teologice și dezbatere implică mai multă conciliere, nu mai puțină.

În centrul preocupărilor și obiecțiilor adresate Sinodului și proiectelor de documente este frica de erodare a identității ortodoxe și de interpretare proprie/auto-înțelegere (?), diluând teologia ortodoxă (adevărul despre Dumnezeu) și eclesiologia (adevărul despre Biserică). Provocarea de astăzi a Bisericii Ortodoxe este aceeași ca dintotdeauna: să aducă tuturor oamenilor pe Iisus Hristos, care este calea și adevărul și viața, să aducă înaintea tuturor oamenilor Evanghelia lui Hristos cu dragoste și credință, ca să se închine lui Dumnezeu euharistic în Duh și Adevăr. În înțelegerea acestui mod ortodox stă eliberare de frică, evoluția, credința și înțelegerea spirituală (Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur).

Angajamentul Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu pentru ajungerea la consens, așa cum reiese din convocarea periodică a Soborului Patriarhilor și arhiepiscopilor, a deschis calea către Sfântul și Marele Sinod. Chiar și în aceste ultime momente de pregătire obstacolele apar în calea organizării lui parcă mai numeroase decât înainte. Semnul cel mai recent al crizei a venit la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse pe 3 iunie 2016. Procesul-verbal al acestei întâlniri enumeră provocările procedurale și de fond cu care se confruntă Bisericile Ortodoxe în ajunul Sinodului – inclusiv disputa nerezolvată dintre Patriarhiile Antiohiei și Ierusalimului, cererile de schimbări în unele proiecte de documente care provin din Bisericile din Georgia, Serbia și Grecia, precum și din Mănăstirile de la Muntele Athos și, în cele din urmă, decizia Bisericii din Bulgaria care insistă asupra amânarii Sinodului și declară categoric că nu va participa la Sinodul programat pentru sfârșitul lunii iunie 2016. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse concluzionează că această situație extraordinară poate fi rezolvată prin convocarea unei consultări extraordinare Presinodale panortodoxe până la data de 10 iunie Această consultare ar avea ca scop o trecere în revistă a situației existente și studiul modificărilor propuse la documentele Sinodului. Pe baza concluziilor acestei consultări a Bisericilor s-ar putea stabili dacă convocarea Sinodului la datele anunțate este posibilă.

Convocarea Sfântului și Marelui Sinod ca semn de unitate și mărturie a unității este o acțiune/viziune însemnată pentru toată ortodoxia, urmărită cu răbdare și interes de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Dificultățile întâmpinate în realizarea acestei reuniuni au fost întotdeauna evidente. Pericolele pe drumul către această viziune sunt văzute acum mai pregnant, dar frumusețea viziunii este clară ca niciodată. Astăzi, Bisericile Ortodoxe se arată în fața lumii neputând să ascundă rănile relațiilor noastre frânte. Cu toate acestea, viziunea unității nu va fi negată, deoarece vine din inima credinței ortodoxe și este intrinsecă Veștii Bune a lui Hristos. Oricare ar fi dificultățile pe care le întâmpinăm și rănile pe care le purtăm, noi urmăm calea lui Hristos Cel înviat și suntem împuterniciți de Rusalii să acultăm Evanghelia lui Hristos pretutindeni și în orice moment.

Sperăm cu sinceritate și ne rugăm fierbinte ca pelerinajul spre convocarea Sfântului și Marelui va da roade pentru unitatea Bisericii Ortodoxe, cât și pentru misiunea și mărturia ei în lume. La fel cum ne rugăm în Sfânta Liturghie pentru coborârea Duhului Sfânt asupra noastră și asupra darurilor care sunt puse înainte, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să coboare peste noi toți și pe darurile sinodalității, care sunt oferite de Dumnezeu.

Invocație pentru Sfântul și Marele Sinod

Pentru a fi inclusă în Ectenie și la toate slujbele

Domnului să ne rugăm: Doamne Atotputernic și veșnic Dumnezeu, Sursa a toată înțelepciunea și înțelegerea! Așa cum ai trimis Tu pe Preasfântul Tău Duh peste apostoli și ucenicii Tăi, când s-au adunat în ziua cea mare a Cincizecimii, binecuvântându-i întru plinătatea credinței pe care au vestit-o până la marginile pământului, umple inimile și mințile Sfinților Părinți care s-au adunat în Sinod cu același Duh, şi ajută-i să înţeleagă voia Ta sfântă, ca să Te slujească și să Te slăvească pe Tine, luminat cu judecata ta dreaptă și cu scopul bun de zidire a Bisericii Tale sfinte în întreaga lume, ne rugăm Ție, auzi-ne și te milostiveşte de noi…

Domnului să ne rugăm: Doamne, Dumnezeul nostru, Dătătorule de orice dar bun, priveghează asupra Bisericii Tale, binecuvântează și călăuzeşte inimile și mințile celor strânşi în Numele Tău, pogoară peste noi toţi darul Duhului Tău Sfânt întru credință și înțelegere, întru priveghere vigilență, ca prin post și rugăciune ei să poată înţelege voia Ta sfântă, cu toată inima și mintea, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluieşte…

Domnului să ne rugăm: Doamne, Dumnezeul nostru, trimite Duhul Tău cel Sfânt asupra lor și asupra noastră, astfel încât, inspirați de darurile tale de discernământ și înțelegere, să se facă voia Ta în întreaga lume, în aceste vremuri tulburi, pentru binele tuturor popoarelor Tale, ca toți să fie una, cu Tatăl, Fiul și Sfițntul Duh, ne rugăm Ție, auzi-ne și te milostiveşte de noi…

Domnului să ne rugăm: Doamne, Dumnezeul nostru, în grija Ta sfântă și dumnezeiască pentru Biserica Ta, dă-le Sfinților Părinți adunați în Sinod înțelepciune, înțelegere, iubire, respect, sfințenie, credința și speranța de a gândi și de a dezvălui dragostea Ta preaplină întregii lumi, pentru ca Sfânta Ta Biserica să fie ca lumina sfeșnicului și sarea pământului întru slujirea cu dragoste a lui Hristos, Dumnezeul nostru și astfel, împreună, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește …

http://oca.org/news/headline-news/holy-synod-issues-statement-petitions-on-the-holy-and-great-council

Traducere Bobdan Necule (G.O.)

Graiul Ortodox

Anunțuri