Prima pagină

Arhiva O.T

Articole din ziarul Ortodoxos Typos traduse din elenă în limba română

Ορθόδοξος+Τύπος[1]

material bibliografic pentru cercetători

cropped-cropped-scan001731[1]

 *1. Mesajul adresat de Arhiepiscopul Atenei, Ieronimos (în cadrul confrinței Primatul-Sinodalitate și Unitate a Bisericii, desfăşurate la 28.04.2010 în  orașul Pireu) https://graiulortodox.wordpress.com/2010/06/07/63/ 

*2. Conferinţa antipapistă. “Waterloo” asupra filopapiştilor. A prezentat salutări şi Arhiepiscopul Atenei, prezent acolo https://graiulortodox.wordpress.com/2010/06/21/conferinta-antipapista-waterloo-asupra-filopapistilor-a-prezentat-salutari-si-arhiepiscopul-atenei-prezent-acolo/ 

*3. A deţinut calitatea de membru de onoare al „Uniunii Ortodoxe Panelene”.   Arhimandritul Iustin Popovici a fost proclamat Sfânt al Bisericii Ortodoxe a Serbiei. Era fervent antipapist şi antiecumenist şi a fost persecutat pentru poziţiile lui https://graiulortodox.wordpress.com/2010/06/23/a-detinut-calitatea-de-membru-de-onoare-al-%e2%80%9euniunii-ortodoxe-panelene%e2%80%9d-arhimandritul-iustin-popovici-a-fost-proclamat-sfant-al-bisericii-ortodoxe-a-serbiei-era-fervent-antipapist-si/

*4. Consideră papismul biserică canonică şi în nici un caz erezie.  Descoperiri despre trădarea credinţei noastre de către Cipru https://graiulortodox.wordpress.com/2010/06/23/considera-papismul-biserica-canonica-si-in-nici-un-caz-erezie-descoperiri-despre-tradarea-credintei-noastre-de-catre-cipru/

*5. Atitudine antipapală a ierarhilor ciprioţi https://graiulortodox.wordpress.com/2010/06/26/atitudine-antipapala-a-ierarhilor-ciprioti/

*6. Predica antiortodoxă a ecumeniştilor este o dezmembrare a Bisericii https://graiulortodox.wordpress.com/2010/07/25/%e2%80%9cpredica-antiortodoxa-a-ecumenistilor-este-o-dezmembrare-a-bisericii%e2%80%9d/

*7. Se impune înlocuirea tuturor ierarhilor ortodocşi filoecumenişti https://graiulortodox.wordpress.com/2010/07/27/se-impune-inlocuirea-tuturor-ierarhilor-ortodocsi-filoecumenisti/

*8. „Bombă” asupra Mitropolitului de Mesinia din partea Profesorului D. Tselenghidis https://graiulortodox.wordpress.com/2010/07/27/urmeaza-2/

*9. Interviu provocator al noului responsabil al Vaticanului cu unirea “bisericilor”, Kurt Koch – Capul” panereziei ecumenismului este Hristos, potrivit Vaticanului   https://graiulortodox.wordpress.com/2010/07/29/urmeaza-3/

*10. Se face înscrierea în guvernarea electronică, care ne introduce în statul lui Antihrist Să ia poziţie ierarhia faţă de cardul electronic al cetăţeanului … https://graiulortodox.wordpress.com/2010/08/05/se-face-inscrierea-in-guvernarea-electronica-care-ne-introduce-in-statul-lui-antihrist-sa-ia-pozitie-ierarhia-fata-de-cardul-electronic-al-cetateanului-%e2%80%a6se-face-inscrierea-in-guvernarea-elec/

*11.  Parlamentar Grec ia poziţie împotriva Scientologiei şi a secte Deconspiră erezia scientologiei https://graiulortodox.wordpress.com/2010/08/09/parlamentar-grec-ia-pozitie-impotriva-scientologiei-si-a-sectelor/

*12.  Se judecă recursul Mitropolitului de Pireu din 17 mai 2011  Stă în mâinile justiţiei dizolvarea lojilor masonice

https://graiulortodox.wordpress.com/2010/08/12/se-judeca-recursul-mitropolitului-de-pireu-din-17-mai-2011/

*13. Împotrivire de de dl Theodoros Gheorgopoulos, teolog  Mitropolitul Augustin : “creştinii laici pot încă să afurisească sinoade locale şi ecumenice, când sinoadele acestea nu exprimă adevărul Credinţei Ortodoxe”  https://graiulortodox.wordpress.com/2010/08/19/impotrivire/

*14. Ecumenism sau teologie ? Criza teologiei lui Iannis Ziziulas de dl. Megas L. Farantos  În cele ce urmează mă voi ocupa cu prezentarea şi evaluarea critică a ideilor şi părerilor teologice ale Mitropolitului de Pergam şi profesorului Ioannis Zizioulas, aşa cum sunt ele prezentate în cartea sa: Creaţia ca euharistie, abordare teologică a problemei ecologice, Atena 1992 https://graiulortodox.wordpress.com/2010/08/24/ecumenism-sau-teologie-criza-teologiei-lui-ioannis-zizioulas/

*15. Limba noastră liturgică şi tinerii noştri  IPS Mitropolit Serafim al Pireului Discurs ţinut la conferinţa care a avut loc pe 17.4.2010, organizată de parohia Sf. Paraschevi, Attica, cu tema  Limbă şi cult: intelectualism sau participare?” prima partehttps://graiulortodox.wordpress.com/2010/08/29/apel-catre-tineri-si-familiile-tinere/

*16. Conform responsabilităţilor sale istorice, Arhiepiscopul nu are dreptul să tacă în chestiuni bisericeşti decisive. Arhiepiscopul este dator să preia iniţiativa şi cu ajutorul Sfântului Sinod să curme „afacerile” de falsificare a credinţei ortodoxe şi să ia o poziţie clară faţă de botezul ereticilor, faţă de teologia postpatristică, de masonerie, de declaraţiile ierarhilor care se referă la „Biserica divizată” şi faţă de ora de religie  https://graiulortodox.wordpress.com/2010/09/06/arhiepiscopul-este-dator-sa-preia-initiativa-si-cu-ajutorul-sfantului-sinod-sa-curme-%e2%80%9eafacerile%e2%80%9d-de-falsificare-a-credintei-ortodoxe-si-sa-ia-o-pozitie-clara-fata-de-botezul-ereticilor/

*17. Limba noastră liturgică şi tinerii IPS Serafim, Mitropolitul Pireului Discurs ţinut la conferinţa care a avut loc pe 17.4.2010, organizată de parohia Sf. Paraschevi, Attica, cu tema “Limbă şi cult: intelectualism sau participare duhovnicească?”. partea a doua şi ultima https://graiulortodox.wordpress.com/2010/09/10/20-apel-catre-tineri-si-familiile-tinere-partea-a-doua/

*18. “UNIRE ÎN BAZA BISERICII NEDESPĂRŢITE DIN PRIMUL MILENIU”(dialogul de la Vienade Ioannis Tatsis, teolog: https://graiulortodox.wordpress.com/2010/09/14/la-viena-%e2%80%9cunire-in-baza-bisericii-nedespartite-din-primul-mileniu%e2%80%9d/

*19. Documentele care demonstrează că papismul este erezie https://graiulortodox.wordpress.com/2010/09/16/documentele-care-demonstreaza-ca-papismul-este-erezie/

*20.  Retrageri în masă ale credincioşilor  din „Biserica” papistă a Austriei  Scandalurile legate de atrocităţile „preoţilor” Vaticanului asupra minorilor, de ipocrizia acestora, de aspectul statal al papismului şi supra-conservatorismul acestuia determină pe mulţi credincioşi din Austria să părăsească în masă „Biserica” papistă. Acest lucru rezultă din corespondenţa Agenţiei Ateniene de Presă din Austria, din data de 10. 08. 2010 https://graiulortodox.wordpress.com/2010/09/23/23-retrageri-in-masa-ale-credinciosilor-din-%e2%80%9ebiserica%e2%80%9d-papista-a-austriei/

*21. Prea Fericite, credeţi că papismul aparţine Bisericii divizate, aşa cum spune Mitropolitul Messiniei, sau că este erezie? https://graiulortodox.wordpress.com/2010/09/25/prea-fericite-credeti-ca-papismul-apartine-bisericii-divizate-asa-cum-spune-mitropolitul-messiniei-sau-ca-este-erezie/

*22. Premizele teologice eronate ale primatului papal De ce nu este posibil să existe unitate formală şi reală între ortodocşi şi papistaşi – prima parte-  de Dimitrios Tselenghidis, Profesor de Dogmatică al Universităţii din Tesalonic

Între 17 şi 29 Septemebrie se desfăşoară la Viena dialogul teologic dintre ortodocşi şi papistaşi asupra primatului papal. Din primele zile ale dialogului se păstrează o tăcere vinovată din partea ortodocşilor în privinţa desfăşurării dialogului. Conferinţa anterioară a avut loc în Cipru, dar nu s-au luat decizii datorită vehementelor proteste ale poporului credincios, ale clerului cinstit şi ale teologilor universitari. Cel mai important rol însă în zădărnicirea deciziilor a fost puternica „Mărturisire de Credinţă” care i-a speriat pe ecumeniştii militanţi şi Patriarhia Ecumenică, nevoită să se justifice în public, în timp ce ierarhii filopapişti au fost la rândul lor constrânşi să dea declaraţii prin care să arate că nu trădează dogmele Bisericii. Cu prilejul noului ciclu de negocieri dintre ortodocşi şi papistaşi de la Viena oferim comunicarea pe care a susţinut-o dl profesor Dimitrios Tselenghidis la recentul simpozion organizat de Mitropolia Pireului profesorul de Dogmatică al Universităţii Aristotel din Tesalonic[1]. În cadrul acestei expuneri dezvoltă tema ipotezelor teologice eronate ale primatului papal şi subliniază că din punct de vedere dogmatic „nu poate să existe unire cu papistaşii nici formal, nici efectiv”. https://graiulortodox.wordpress.com/2010/09/28/cu-prilejul-dialogului-de-la-viena-dintre-ortodocsi-si-papistasi/

*23.    „WATERLOO” PENTRU ECUMENIŞTI – DIALOGUL CU CATOLICII / Catolicii s-au arătat la Viena de neînduplecat şi de neclintit în erezia primatului https://graiulortodox.wordpress.com/2010/10/04/catolicii-s-au-aratat-la-viena-de-neinduplecat-si-de-neclintit-in-erezia-primatului/

*24. Preotul nu are nici un drept să exprime oficial vreo opinie dogmatică  PAPISMUL ESTE EREZIE de Părintele Anastasios Gotsopoulos, Paroh al Bisericii Sfântul Nicolae, Patra https://graiulortodox.wordpress.com/2010/10/10/preotul-nu-are-nici-un-drept-sa-exprime-oficial-vreo-opinie-dogmatica/

*25.  CATERISIREA UNUI CLERIC ORTODOX Arhiereii filopapişti şi ecumenişti care pun semnul de egalitate între Biserica Ortodoxă şi „Bisericile” creştinilor (eretici) înşelaţi au provocat confuzie atât printre creştinii neiniţiaţi în Sfintele Canoane, cât şi printre preoţii ortodocşi. Poziţia lor faţă de catolici şi faţă de protestanţi este spre paguba Ortodoxiei https://graiulortodox.wordpress.com/2010/10/12/caterisirea-unui-cleric-ortodox/

*26. Premizele teologice eronate ale primatului papal (partea a doua) Cu prilejul dialogului de la Viena dintre ortodocşi şi papistaşi. De ce nu este posibil să existe unitate formală şi reală între ortodocşi şi papistaşi de Dimitrios Tselenghidis, Profesor de Dogmatică al Universităţii din Tesalonic https://graiulortodox.wordpress.com/2010/10/19/premizele-teologice-eronate-ale-primatului-papal-partea-a-doua/

*27.  DIALOGUL PENTRU PRIMATUL PAPAL ŞI BILINGVISMUL CATOLIC / Primatul de jurisdicţie  al papei (JURISDICTIONIS) Scrie Protopresbiterul Gheorghios D. Metallinos, Profesor Emerit al Universităţii din Atena https://graiulortodox.wordpress.com/2010/10/19/primatul-de-jurisdictie-al-papei-jurisdictionis/

*28. Mari tensiuni în Biserica Greciei pe seama decreştinării Greciei prin măsurile luate de guvern privind: „Cardul Cetăţeanului”, AMKA, ora de religie, ora de istorie şi manualele didactice pentru lecţiile de neogreacă, imigraţia clandestină,  denaturarea şi alienarea credinţei şi a vieţii naţionale şi sociale Ierarhi greci din toate orientările răspund guvernulului. Nu se vor valida proiectele guvernului împotriva orei de religie şi a orei de istorie. Între timp se va studia şi tema „Cardului Cetăţeanului” şi a actelor de identitate electronice https://graiulortodox.wordpress.com/2010/10/22/mari-tensiuni-in-biserica-greciei-pe-seama-decrestinarii-greciei-prin-masurile-luate-de-guvern-privind-%e2%80%9ecardul-cetateanului%e2%80%9d-amka-ora-de-religie-ora-de-istorie-si-manualele-didact/

*29. Înaltpreasfinţitul Mitropolit explică de ce nu întrerupe pomenirea ecumeniştilor  https://graiulortodox.wordpress.com/2010/10/26/33-mitropolitul-serafim-de-pireu-o-ratacire-comuna-zelotismul-radical-%c8%99i-ecumenismul-sincretist/

*30. Premizele teologice eronate ale primatului papal (III) https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/04/premizele-teologice-eronate-ale-primatului-papal-iii/

*31. Mitropolitul  Ambrozie al Kalavritelor şi Eghialiei:  NU „cardului cetăţeanului”  din partea adunării preoţeşti a Mitropoliei Kalavritelor Prin aceasta se vor îndosaria electronic cetăţenii în numele guvernării electronice https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/08/35-mitropolitul-ambrozie-al-kalavritelor-%c8%99i-noul-mitropolit-al-kifisiei-dimpreuna-cu-preo%c8%9bii-%c8%99i-monahii-au-spus-nu-%e2%80%9dcardului-ceta%c8%9beanului%e2%80%9d/

*32. Sfântul Sinod al Cretei despre Cardul Cetăţeanului şi ora de religie Pe 12 octombrie 2010 s-a întrunit în oraşul Iraklion din Creta în şedinţă ordinară Sfântul Sinod Eparhial al Bisericii acestei insule. Sfântul Sinod a decis unanim: https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/11/36-sfantul-sinod-al-cretei-despre-cardul-cetateanului-si-ora-de-religie/

*33.  Pomenirea de şase luni a vrednicului de pomenire, Arhimandritul Marcu Manolis  Au trecut exact şase luni (16.04.2010 – 16.10.2010) de la adormirea pururea pomenitului duhovnic al nostru Părintele Arhimandrit Marcu Manolis. https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/18/38-o-alta-stea-pe-cer/ 

 *34. „Mireasmă a morții, (dar) spre viață” (VALERIU GAFENCU) de protopreszbiter Gheorghios  Metalinos https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/21/ortodocsii-romani-ii-au-pe-neo-martirii-lor/

*35.  Ecumeniştii promovează religia universală Neîntreruptă acţiune ecumenistă  https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/25/39-ecumenistii-promoveaza-religia-universala/

*36. Ce se va discuta la Marele Sinod Ecumenic? MITROPOLITUL PIREULUI SERAFIM CERE RECUNOAŞTEREA OFICIALĂ A SINOADELOR ECUMENICE ANTIPAPISTE de către Sfântul şi Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe care se pregăteşte printr-o scrisoare a sa către Arhiepiscopul Atenei şi către Sinodul Permanent. Sinoadele al VIII-lea şi al IX-lea Ecumenice au condamnat erezia Filioque, teologia eretică a lui Varlaam, erezia despre harul creat şi au dat dreptate Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, şi scrierilor sale despre „cei ce vieţuiesc cu sfinţenie în isihie”[1]. Al VIII-lea Sinod Ecumenic, care condamnă de asemenea ereziile papiste, a fost convocat de Marele Fotie. Ce se va discuta la Marele Sinod Ecumenic? https://graiulortodox.wordpress.com/2010/11/28/40-ce-se-va-discuta-la-marele-sinod-ecumenic-de-anul-viitor/

* La punctul 2 Traducerea Epistolei Sfântului Iustin Popovici.(republicată în Ορθόδοξος Τύπος nr.1830 din o7.o5 2010)

3.SINAXA CLERICILOR ŞI MONAHILOR ORTODOCŞI

 

Către Stareţii Sfintelor Mănăstiri din Sfântul Munte Athos s-a trimis următoarea scrisoare:

 

Prea Cuvioase Părinte Stareţ, Hristos a înviat!

 

Fie ca Biruitorul lumii şi Domnul cel Înviat să Vă dăruiască Sfinţiei Voastre şi obştii Sfinţiei Voastre pacea Sa şi deosebita Sa îndrăzneală (curaj) în necazurile (despre care a zis că) „în lume” („le veţi avea”) după cuvântul „îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16: 33).

O astfel de îndrăzneală duhovnicească având şi noi, dorim să Vă avem împreună-părtaşi ai neliniştii noastre pentru zilnicul şi irezistibilul progres al Ecumenismului cu rugăciuni în comun, declaraţii şi manifestaţii, care falsifică „credinţa ceea ce o dată s-a dat sfinţilor” (Iuda 1: 3) şi denaturează cugetul ortodox bisericesc al poporului lui Dumnezeu.

Această nelinişte, împărtăşită de mulţi clerici şi monahi ortodocşi, purtaţi de simţământul responsabilităţii pentru mântuirea turmei lor, pentru adevărul propovăduirii bisericeşti, dar şi de răspunsul de apărare, pe care îl vor da ei înşişi înaintea Înfricoşătorului Scaun de Judecată al lui Hristos, o exprimăm în sinaxe atipice cu tematică şi informare pastorală, la care participăm din când în când.

Unul din roadele unor astfel de sinaxe este şi textul alăturat „Mărturisire de Credinţă împotriva Ecumenismului”, pe care Vă rugăm să-l parcurgeţi frăţeşte, scriindu-ne, dacă este posibil, şi părerea Sfinţiei Voastre. „Mărturisirea de credinţă” în discuţie, împreună cu numele semnatarilor, va fi publicată curând în Presa bisericească şi pe Internet.

Dacă doriţi să o semnaţi, Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă aceasta printr-o scrisoare sau printr-o însemnare manuscrisă a Sfinţiei Voastre la numerele de fax 23770-23733 sau 2310-276590.

Cu mult respect şi cu fraternitate din partea sinaxei clericilor şi monahilor în Hristos cel Înviat, Domnul nostru,

Arhim. Iosif, Stareţul Sf. Mănăstiri Xiropotamou, Sfântul Munte

Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos, Profesor Emerit al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Atena

Protoprezbiterul Theodoros Zisis, Profesor Emerit al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Tesalonic

Arhim. Sarantis Sarantos, Preot la Sfânta Biserică a Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, Amarousios, Attika

Arhim. Markos Manolis, Întâistătătorul „Uniunii Panelenice Ortodoxe”

( ῸΡΘΟ’ΔΟξΟC ΤύΠΟC , 29 mai 2009,nr. 1785 , p.1 Traducere monahul Leontie)

2. Epistola Sfântului Iustin Popovici catre părintele Diacon Marcu Manolis. 

Diaconul Marcu Manolis (1937-2010)

Către Consiliul Administrativ

al Uniunii Ortodoxe Panelene

din Atena

18/5 iulie 1973

măn. Ćelije

Valjevo

Yugoslavia

Fraţii mei prea iubiţi,

Din inimă vă mulţumesc pentru cinstea cu care m-aţi cinstit proclamându-mă membru onorific al Uniunii Ortodoxe a frăţiilor voastre, luptătoare pentru neprihănita credinţă a Ortodocşilor.

Toate urările mele pentru voi se unesc într-una: cu cea mai mare smerenie vă rog să vă rugaţi Domnului şi Dumnezeului comun să ne învrednicească pe toţi de mărturia ortodoxă a Sfinţilor Părinţi şi mai ales să vă rugaţi iubitorului de oameni Dumnezeu să mă învrednicească pe mine nevrednicul de mărturisirea şi mucenicia ortodoxă.

Cu dragoste în Domnul

al vostru frate

în credinţa ortodoxă atotmântuitoare,

nevrednicul arhimandrit Iustin.

Sfântul Iustin Popovici (1894-1979)

Epistola Sfântului Iustin Popovici.(republicată în Ορθόδοξος Τύπος nr.1830 din o7.o5 2010)

1. Epistola părintelui Paisie Aghioritul către Patriarhul Ecumenic Atenagora.

( Această epistolă  a fost trimisă în anul 1969,  de fericitul Stareţ Paisie conducatorului duhovnicesc al Uniunii Ortodoxe a Grecilor de Pretutindeni (P.O.E) și al  Ziarului Oρθόδοξος Τύπος (Presa Ortodoxă) Arhimandritul Haralambos și a fost republicată în Oρθόδοξος Τύπος (O.T) , Nr. 1680/09.03.2007. )

Sfântul Munte, 23 Ianuarie 1969

Prea Cuvioase Părinte Haralambie,

Văzând marea furtună care a fost stârnită în Biserica noastră din pricina diferitelor mişcări filounioniste şi a legăturilor Patriar­hului [Atenagora] cu Papa, am fost cuprins şi eu de durere ca cel ce sunt şi eu fiu al ei şi am considerat că este bine ca, în afară de rugăciunile pe care le fac, să trimit şi eu o bucăţică de aţă – ca un monah sărac ce mă aflu – pentru a fi de folos, fie şi pentru a face o mică cusătură la veşmântul rupt în bucăţele al Maicii noastre. Cred că veţi face dragoste şi o veţi folosi, publicându-o în ziarul Sfinţiei Voastre. Vă mulţumesc.

Mai întâi, aş vrea să cer iertare de la toţi pentru că îndrăznesc să scriu ceva, deşi nu sunt nici sfânt, nici teolog. Cred că vor înţe­lege toţi că cele scrise de mine nu sunt altceva decât o durere pro­fundă a mea pentru, din păcate, poziţia şi iubirea lumească a Pa­triarhului nostru Atenagora. Precum se vede, el a iubit o altă fe­meie, una modernă, care se numeşte Biserica papistaşă, deoarece Bise­rica noastră Ortodoxă nu-i face nici un fel de impresie, fiindcă este foarte cuviincioasă.

Această dragoste, care s-a făcut auzită din Cetate [Constantinopol], a găsit ecou în rândul multora dintre fiii lui spi­rituali, care şi ei o trăiesc în cetăţi (oraşe)2. De altfel, acesta este duhul vre­mii noastre: familia să-şi piardă menirea ei sfântă din pricina unor astfel de iubiri, ce au drept scop dezbinarea, iar nu unirea…

Mânat cam de o astfel de dragoste lumească, şi Patriarhul nostru ajunge până la Roma. În vreme ce s-ar cuveni ca mai întâi să arate dragoste faţă de noi, copiii lui, şi faţă de Mama noastră Bi­serica, el, din păcate, şi-a trimis dragostea foarte departe. Rezul­tatul a fost că a odihnit pe fiii săi cei lumeşti, care iubesc lumea şi au această dragoste lumească, dar ne-a scandalizat profund pe noi, pe fiii Ortodoxiei, mari şi mici, care au frică de Dumnezeu.

Cu durere în suflet mărturisesc că, dintre toţi filounioniştii pe care i-am cunoscut, nu am văzut pe nici unul să aibă nu miez, dar nici măcar coajă duhovnicească. Cu toate acestea, ştiu să vorbească despre dragoste şi unire, deşi ei înşişi nu sunt uniţi cu Dumnezeu, fiindcă nu L-au iubit.

Aş vrea să-i rog cu căldură pe toţi fraţii noştri filounionişti: deoarece tema unirii Bisericilor este un lucru duhovnicesc, şi pen­tru asta avem trebuinţă de dragoste duhovnicească, să o lăsăm în seama celor care L-au iubit mult pe Dumnezeu şi sunt teologi pre­cum Părinţii Bisericii, iar nu funcţionari, în seama celor care s-au dăruit şi se dăruiesc în întregime pe ei înşişi slujirii Bisericii (în locul lumânării mari)3, pe care i-a aprins focul dragostei lui Dumnezeu şi nu bricheta paraclisierului.

Să nu uităm că nu există doar legi fizice, ci şi duhovniceşti. Prin urmare, viitoarea urgie a lui Dumnezeu nu poate fi înfruntată de o asociaţie de păcătoşi – căci atunci îndoită pedeapsă vom primi – ci de pocăinţă şi de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

De asemenea, să nu uităm că Biserica Ortodoxă nu are nici o lipsă. Singurul ei neajuns este lipsa ierarhilor şi păstorilor serioşi cu principii patristice. Cei aleşi sunt puţini, dar aceasta nu trebuie să ne neliniştească, căci Biserica este a lui Hristos şi El o conduce. Nu este biserică care se zideşte din piatră, nisip şi var de către cre­dincioşi şi se distruge de focul barbarilor, ci este Însuşi Hristos. Şi „cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi” (Matei 21, 44). Atunci când va trebui, Domnul va ridica sfinţi, precum Marcu Eugenicul şi Grigorie Palama, ca să adune pe toţi fraţii noştri care au fost scandalizaţi, să mărturisească Credinţa Ortodoxă, să întărească Tradiţia şi astfel să pricinuiască bucurie mare Maicii noastre.

În vremurile noastre vedem că mulţi fii credincioşi ai Bisericii noastre, monahi şi mireni, din păcate, s-au desprins de Ea, din pricina filounioniştilor. Cred că nu este deloc bine să ne despărţim de Biserică de fiecare dată când Patriarhul greşeşte, ci fiecare are datoria şi obligaţia de a protesta şi de a lupta după puterile sale în sânul Bisericii. A întrerupe pomenirea Patriarhului, a te desprinde şi a crea propria Biserică, şi a continua să vorbeşti de rău pe patri­arh cred că este un lucru iraţional.

Dacă pentru o abatere sau alta a patriarhilor ne despărţim şi facem propriile noastre biserici – să ne ferească Dumnezeu! – îi vom întrece chiar şi pe protestanţi. Uşor se desparte cineva, însă greu se întoarce. Din nefericire, avem multe „biserici” în vremea noastră. Ele au fost create fie de grupuri mari, fie chiar şi de către o persoană. Deoarece s-a întâmplat ca în chilia lor să existe biserică (mă refer la cele ce se petrec în Sfântul Munte), unii au crezut că pot să facă şi propria lor Biserică independentă4. Dacă filounioniştii dau prima lovitură Bisericii, aceştia menţionaţi mai sus dau a doua lovitură.

Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze pe toţi, şi pe Patri­arhul nostru PF Atenegora, pentru ca mai întâi să se facă unirea acestor „biserici”, să se restabilească liniştea în rândul tuturor or­todocşilor scandalizaţi, pacea şi dragostea duhovnicească între Bi­sericile Ortodoxe Răsăritene, şi după aceea să se ia în atenţie şi unirea cu celelalte confesiuni, dacă şi întrucât doresc cu sinceritate să îmbrăţişeze învăţătura ortodoxă.

Aş vrea să mai spun că există şi o a treia grupare în Biserica noastră. Sunt acei fraţi care rămân fii credincioşi ai Ei, dar care nu au o înţelegere duhovnicească între ei. Sunt preocupaţi cu a face critică unul altuia, iar nu pentru binele luptei în general. Se urmăresc unul pe altul (mai mult decât pe propriul sine) spre a vedea ce va spune sau ce va scrie celălalt, ca pe urmă să-l lovească fără milă. În timp ce, dacă el însuşi ar fi spus sau ar fi scris acelaşi lucru, l-ar fi susţinut cu multe mărturii din Sfânta Scriptură sau de la Sfinţii Pă­rinţi. Răul care se face este mare, deoarece, pe de o parte îl nedrep­tăţeşte pe aproapele său, iar pe de alta îl şi doboară înaintea ochi­lor celorlalţi credincioşi. De multe ori împrăştie şi necredinţa în su­fletele celor slabi, fiindcă îi sminteşte. Din nefericire, mulţi dintre noi avem pretenţii nesăbuite de la ceilalţi. Vrem ca toţi să aibă acelaşi caracter duhovnicesc ca şi noi. Când cineva nu se potriveşte cu caracterul nostru, adică fie este puţin mai indulgent, fie puţin mai tăios, îndată tragem concluzia că nu este om duhovnicesc. Toţi sunt de trebuinţă Bisericii. Toţi Părinţii, atât cei cu un caracter blând, cât şi cei severi, i-au oferit slujirile lor. Aşa cum pentru tru­pul omului sunt absolut necesare şi cele dulci şi cele acre, chiar şi păpădia cea amară (fiecare are propriile sale substanţe hrănitoare şi vitamine), tot astfel este şi pentru Trupul Bisericii. Toţi sunt ab­solut necesari. Unul completează caracterul celuilalt şi toţi suntem datori să suportăm nu numai caracterul celuilalt, ci şi slăbiciunile pe care le are ca om.

Din nou cer iertare la toţi că am îndrăznit să scriu. Eu sunt un monah simplu şi lucrarea mea este să încerc, pe cât este cu putinţă, să mă dezbrac de omul cele vechi şi să ajut pe ceilalţi şi Biserica prin rugăciune. Dar fiindcă au ajuns până la sihăstria mea veşti triste despre Sfânta noastră Ortodoxie, m-a durut mult şi am con­siderat că este bine să scriu cele pe care le-am simţit.

Să ne rugăm cu toţii ca Dumnezeu să pogoare harul Său şi fie­care să ajute în felul său spre slava Bisericii noastre.

Cu mult respect fața de toți,

Un monah eremit

(Monahul Paisie)

Anunțuri

6 comentarii (+add yours?)

 1. gheorghe
  Ian 14, 2011 @ 20:53:26

  Doamne ajuta!

  Răspunde

 2. 162) Epistola părintelui Paisie Aghioritul către Patriarhul Ecumenic Atenagora | Graiul Ortodox
  Noi 10, 2013 @ 23:36:23

 3. 235) Epistola antipapistașă a Sfântului Paisie | Graiul Ortodox
  Feb 24, 2015 @ 16:28:11

 4. Sf. Paisie Aghioritul: Să nu uităm că Biserica Ortodoxă nu are nici o lipsă. Singurul ei neajuns este lipsa ierarhilor şi păstorilor serioşi cu principii patristice - SINODUL TÂLHĂRESC - "Sfântul și Marele Sinod" - Sinodul pan-ortodo
  Aug 07, 2016 @ 08:43:50

 5. Chilia Buna Vestire | Uşor se desparte cineva, însă greu se întoarce…
  Aug 21, 2016 @ 12:48:26

 6. Ortodoxos Typos: Ați știut că Sf. Paisie Aghioritul NU A POMENIT patriarhul ecumenic timp de câțiva ani? - OrtodoxINFO
  Mar 12, 2017 @ 09:10:55

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: